Česko napravilo chyby v čerpání fondů EU, nyní čeká co na to Brusel

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Gran Cochrane.

České úřady odstranily nedostatky v čerpání evropských prostředků, které vedly k tomu, že od března letošního roku Evropská komise neproplácí již schválené české projekty. Média o tom informovalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které je za čerpání fondů EU v České republice zodpovědné. Nyní se čeká na reakci Bruselu.

„Ministerstvo pro místní rozvoj jako hlavní koordinační orgán pro politiku soudržnosti a ministerstvo financí zaslaly dne 28. června 2012 společný dopis Evropské komisi, který shrnuje opatření uskutečněná v rámci Akčního plánu,“ informovala o aktuálním postupu rezortu jeho mluvčí Jana Jabůrková

Harmonogram opatření schválila na jaře česká vláda, a reagovala tak na výtky ze strany Evropské komise, které se českým úřadům dostaly v březnu letošního roku (EurActiv 15.3.2012). 

Bruselu se nelíbilo především nastavení auditního a kontrolního systému a v neposlední řadě i časté střídání pracovníků na vedoucích pozicích, kteří nesou za čerpání zodpovědnost. Kritiku si vysloužil i neprůhledný systém zadávání veřejných zakázek. 

České úřady se proto s Evropskou komisí dohodly, že do června letošního roku nebudou žádat o proplácení prostředků z evropských strukturálních fondů, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Kohezního fondu, a budou se systematicky věnovat odstraňování chyb. 

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (LIDEM) na začátku tohoto měsíce uvedl, že věří v to, že unijní instituce obnoví proplácení po letních prázdninách – tedy zřejmě v září (EurActiv 4.6.2012). 

A na tom se nic nezměnilo ani nyní. „Věříme, že splněním Akčního plánu budou odstraněny vytýkané nedostatky, a budou tak splněny všechny požadavky, které povedou k obnově čerpání,“ uvádí rezort. „Zkušenosti, které jsme i těmito kroky získali, tak v budoucnu povedou k efektivnějšímu, transparentnějšímu a jednoduššímu nastavení systému pro příští programové období (začne v roce 2014; pozn.red.).“ 

Rezort také uvedl, že kroky, které k nápravě systému podnikal, pravidelně konzultoval s úředníky v Bruselu. 

Nyní nezbývá nic jiného než čekat. Evropská komise musí kroky české strany posoudit a zkontrolovat. Jak připouští i samo ministerstvo, není ale vyloučeno, že si Komise vyžádá doplňující informace nebo vyšle své úředníky, aby záležitosti prověřili přímo na místě. 

Zda by se v takovém případě termín obnovení proplácení posunul, ministerstvo nekomentuje.