Česko chce mít Dohodu o partnerství hotovou do konce léta

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: razvan ionut.

Do České republiky dorazily připomínky Evropské komise ke strategickému dokumentu, který je známý pod označením Dohoda o partnerství. Pokud se povede všechny výtky Bruselu vypořádat, dokument by mohl být finálně schválen do konce léta. EurActivu to potvrdil náměstek ministryně pro místní rozvoj Daniel Braun.

Jednání mezi Českou republikou a Evropskou komisí o příštím období evropských fondů je v plném proudu a tento týden vstoupilo do své poslední fáze. Do Česka totiž dorazily připomínky Evropské komise ke strategickému dokumentu, na jehož základě budou v zemi přerozdělovány unijní prostředky z kohezní politiky. Tzv. Dohodu o partnerství podepisuje členský stát s Evropskou komisí.

Podle Daniela Brauna, náměstka ministryně pro místní rozvoj, který je za práce na strategii odpovědný, nejsou připomínky ze strany Bruselu žádným překvapením, protože navazují na dosavadní vyjednávání.

„Mnohé připomínky se s Evropskou komisí podařilo vykomunikovat již v rámci neformálního dialogu,“ řekl redakci. Počet připomínek proto prý ve srovnání s předchozími fázemi jednání klesá.

I přesto ale některé výtky Bruselu přetrvávají. V první řadě se jedná o tzv. předběžné podmínky, bez jejichž splnění nebude možné ve členském státě spustit čerpání. V případě České republiky se jedná o „evergreeny“, tedy zákon o státní službě či správnou implementaci zákona o posuzování vlivů staveb na životní prostředí (tzv. EIA). O těchto podmínkách proto probíhají detailní jednání na národní úrovni i s Evropskou komisí.

„Dále lze očekávat, že tématem bude vyjednávání tzv. negativních priorit, tedy oblastí, které Evropská komise nechce financovat,“ řekl EurActivu Braun. „Bude také potřeba při vyjednávání upřesnit podporované aktivity zejména v oblastech zdravotnictví nebo integrovaného záchranného systému,“ dodal.

Hledání kompromisu

Připomínky budou nyní řešeny s ostatními ministerskými rezorty a dalšími partnery na národní úrovni. Ani tady náměstek Braun nepředpokládá žádné zásadní zvraty. „Vzhledem k tomu, že postup přípravy i vyjednávání Dohody o partnerství byl průběžně diskutován s relevantními partnery, neočekávám závažné problémy v hledání národního konsenzu,“ dodal.

Pokud se přece jen nepodaří onen kompromis mezi partnery najít a Dohoda by tak nemohla být podepsána, na řadu přijde vláda. To hrozí například ve věci podpory vnitrozemské vodní dopravy.

Stanovisko České republiky k připomínkám Bruselu by mělo být podle informací redakce připraveno koncem příštího týdne a poté budou následovat jednání s Evropskou komisí. Pokud vše půjde hladce, Dohoda o partnerství by měla být schválena na konci léta.

„Není to závod s časem, jedná se o strategii na příštích deset let, a proto se musíme snažit vyjednat maximum,“ řekl k tomu redakci náměstek Braun.

Ze zemí visegrádské čtyřky dohodu schválilo zatím jen Polsko a Slovensko.

Autor: Lucie Bednárová