Obce mají obavy, že dotace EU skončí v megalomanských projektech

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Salvatore Vuono.

Téměř 600 českých obcí a měst se obává, že v příštím programovém období 2014-2020 budou prostředky z evropských fondů rozdělovány nespravedlivě a budou končit v samoúčelných projektech, které nemají žádnou přidanou hodnotu. Dnes (10. dubna) proto po celé republice vyvěšují modré protestní tabule s přeškrtnutými hráběmi.

„Máme nárok na evropské peníze!“ Tento slogan spolu s obrázkem přeškrtnutých hrábí vyvěsilo dnes kolem 9 hodiny ráno téměř 600 českých měst a obcí – ceduli připevnily ke značkám vjezdu a výjezdu z obcí. Starostové a starostky tak chtějí dát najevo, že nesouhlasí s přerozdělováním evropských dotací v příštím sedmiletém programovém období, které odstartuje v roce 2014. 

1.500 starostů a starostek, zastupitelů a veřejně činných osob ze všech 14 krajů České republiky, kteří podporují tzv. Druhou zlínskou výzvu, se obávají, že peníze z evropských fondů budou v novém programovém období končit v megalomanských a samoúčelných projektech. „Veřejnost ani stát nemá z takových projektů žádný užitek,“ tvrdí. 

Navrhují proto, aby přerozdělování evropských prostředků probíhalo metodou LEADER (dle francouzské zkratky „Liaison Entrée Actions de Développement de l´Économie Rurale“, tedy „Propojení rozvojových aktivit a venkovské ekonomiky), která se dnes uplatňuje při rozvoji venkova. 

„Navrhujeme pro rozdělování peněz přednostně využít tuto metodu, kdy o penězích určených pro daný region rozhodují prostřednictvím místních akčních skupin přímo lidé z daného území – spolky starostové i drobní podnikatelé. Ta se nám výrazně osvědčila. Je zde mnohem menší prostor pro korupční praktiky a velikášské projekty,“ sdělil novinářům Josef Zicha, starosta Vysokého Pole a jeden ze signatářů Druhé zlínské výzvy. 

„Nechceme nic nemožného, jen to, aby se lidé v odpovědných funkcích zamysleli, jak dát dotacím na další léta smysl,“ doplnil. 

Signatáři výzvy argumentují tím, že jako obyvatelé venkova, starostové obcí i menších měst mají s čerpáním evropských peněz zkušenosti, které by neměly zůstat opomenuty. 

„Bohužel pomyslný vlak jednání (o budoucím programovém období; pozn.red.) je již rozjetý a míří velmi silně vstříc velkým hráčům – silným firmám, velkoměstům i ministerstvům. Venkov se zdá být odsunut na boční kolej, nebo s nadsázkou na trasu lokálky, které navíc hrozí zrušení,“ píše se v textu výzvy. 

Aktivita starostů a starostek navazuje na neformální aktivitu Iniciativy za živý venkov, kterou v roce 2006 podepsalo přes 1.500 signatářů.