Brusel ocenil Olomouc za zpřístupňování města zdravotně postiženým

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Hanácká metropole Olomouc včera (2. prosince) získala od Evropské komise zvláštní uznání za dobré a systematické otevírání města handicapovaným občanům. Vůbec nejlépe si ale vedl rakouský Salcburk, kterého Brusel ocenil za dlouhodobou angažovanost a soustavný přístup ke zdravotně postiženým. Ocenění Access City Award se udělovalo podruhé. V prvním ročníku se vítězem stala španělská Ávila.

Nejlépe přístupným městem pro zdravotně postižené spoluobčany je podle Evropské komise rakouský Salcburk. Porota, v každém státě složená vždy ze zdravotně postižených osob a odborníků na zpřístupňování, nominovala do finálního kola 114 měst z dvaceti tří členských zemí EU. Salcburk oslnil systematickém odstraňováním překážek v městském prostředí a rovným přístupem ke všem občanům bez ohledu na jejich věk či zdravotní dispozice. Porotci hodnotili, jak si město vede v několika oblastech: zastavěné a veřejné prostory, doprava a související infrastruktura, informace a komunikace (včetně nových technologií) a veřejná zařízení a služby. 

„Ústředním bodem naší strategie pro budování bezbariérové Evropy je každodenní život bez překážek pro všechny občany,“ uvedla v této souvislosti eurokomisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Reding. „Zpřístupňování měst může být podnětem k inovaci a hospodářskému růstu, což je zvláště významné za současné ekonomické situace. Ráda bych v praxi viděla Evropský akt přístupnosti, a hodlám proto do konce roku 2012 předložit příslušný návrh,“ dodala.

Kromě Salcburku se do užšího finále dostal i polský Krakov, německý Marburk a španělský Santander. 

Ocenění i pro Českou republiku 

A ani Česká republika nezůstala zkrátka. Porota ocenila českou Olomouc za inovativní informační projekty a komunikaci. Konkrétně se jednalo např. o multimediální turistický průvodce, jehož součástí je nový interaktivní navigační nástroj včetně systému GPS a také audio- a videoinformace v několika jazycích. Jeho výhodou je, že se dá nahrát do chytrého telefonu nebo si jej lze vypůjčit v turistických informacích. 

„V Olomouci máme i sofistikovaný elektronický systém na všech zastávkách městské hromadné dopravy. Lidé se zde mohu dozvědět, odkud se kam dostat jakou linkou, kdy co jede. Je to další příspěvek k těm elektronickým technologiím pro zdravotně postižené,“ citoval olomouckého primátora Martina Novotného Český rozhlas.  

Zvláštní uznání si vysloužilo i francouzské město Grenoble, a to především za soustavnou politiku pro sociální začleňování, slovinská Lublaň za dopravu a související infrastrukturu, kdy město vybavilo městské autobusy audio- a videsystémem pro hlášení zastávek a nechalo označit autobusové zastávky v Braillově písmu, a také španělská Terassa, která soustavně zpřístupňuje historické památky a odstraňuje architektonické bariéry v obytných budovách, parcích, na ulicích či náměstích (např. instalací výtahů a budováním ramp a mostů). 

Ocenění Access City Award, které se letos udělovalo podruhé (úplně první vítězem se vloni stalo španělské město Ávila), spadá do celounijní strategie pro zdravotně postižené, která byla zveřejněna v roce 2010, a Evropská komise na něm spolupracuje s Evropským fórem zdravotně postižených.