Bádensko-Württembersko vede kampaň za více prostředků z fondů EU pro bohaté regiony

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Renjith Krishnan.

Třetí největší německá spolková země Bádensko-Württembersko, doprovázená několika dalšími vyspělými regiony Evropy – z Francie, Itálie a Španělska, se rozhodla vytáhnout do boje a ve stávajících debatách o podobě a výši budoucí kohezní politiky pro sebe ukrojit co největší část. Prostředky by investovala především do vědy a výzkumu a na podpory vědecké excelence. Informace o tom přinesla redakce francouzského EurActivu.

Čtveřice evropských vyspělých regionů, reprezentovaných francouzským Rhône-Alpes, španělským Katalánskem, italskou Lombardií a německým Bádensko-Württenberskem, které své síly na obhajobu společných zájmů spojily již v roce 1988, se rozhodly bojovat za větší příděl prostředků z evropských fondů.

O budoucí podobě kohezní politiky a jejím přesném podílu na unijním sedmiletém rozpočtu se totiž nyní vedou klíčové debaty mezi evropskými institucemi – minulý týden byly zahájeny tzv. trialogy mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU, v níž zasedají zástupci členských států (EurActiv 11.7.2012).

Podle Paola Alliho ze správy regionu Lombardie budou tyto regiony, které společně vytvářejí 8 % HDP (více než Portugalsko, Irsko a Řecko dohromady), usilovat především o to, aby prostředky z kohezní politiky v příštím programovém období (2014-2020) odcházely především na podporu vědy a výzkumu a dalšího rozvoje tzv. center excelence.

Za tímto účelem si regiony připravily plán společného postupu a snaží se o jeho smyslu přesvědčit zástupce unijních institucí v Bruselu.

I přesto, že hlavním mottem kohezní politiky EU je odbourávat hospodářské a sociální rozdíly mezi jednotlivými evropskými regiony, čtveřice vyspělých regionů tvrdí, že by EU měla stejným způsobem přistupovat i k silnějším a vyspělejším územím.

Pomoc španělské nezaměstnanosti

Jedním z velkých zájmů zmíněné čtveřice regionů je i lepší mobilita pracovníků přes hranice.

Dluhová krize, která v posledních letech obchází některé země starého kontinentu, se totiž postarala o to, že i mezi „velkou čtyřkou“ se začaly rozvírat nůžky – příkladem mluvícím za všechny je nezaměstnanost mladých. Zatímco téměř polovina (43 %) katalánské mládeže nemůže najít zaměstnání, v Bádensku-Württembersku stejný problém řeší jen 2,5 % tamních mladých.

Německý region proto vyrukoval s plánem, že umožní, aby se o práci na jeho území mohli ucházet i španělští absolventi.

„Pokud tito mladí lidé do Bádenska-Württemberska začnou skutečně odcházet, nebude se v žádném případě jednat o odliv mozků do zahraničí, ale o princip svobody jednotlivce,“ nechal se slyšet Senén Florensa i Palau ze správy regionu Katalánsko.

Podobnou pomoc chce německý region, který představuje třetí největší spolkovou zemi a hraničí s Francii a Švýcarskem, nabízet i jiným regionům obklopujícím Dunaj. V červnu příštího roku se na toto téma plánuje schůzka v Srbsku.