Absolventi technických oborů musí mít také praxi, volají firmy

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Master isolated

V českém školství by brzy mohl získat podporu duální systém vzdělávání, který vedle teoretických znalostí zdůrazňuje také praktické zkušenosti absolventů. Ministerstvo školství připravuje ve spolupráci s firmami projekt pro takovou podporu. Dobré zkušenosti s duálním systémem existují například v Bavorsku, které jej považuje za jeden ze základů své ekonomiky.

Řada firem si v České republice stěžuje na nedostatek kvalifikovaných absolventů s praktickými zkušenostmi a na klesající kvalitu odborného vzdělávání, ukázal průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK).

Komora vyzpovídala 80 podniků z Německa a Rakouska, které podnikají také v České republice. Více než dvě třetiny z nich uvedly, že český trh trpí nedostatkem kvalifikovaných mladých lidí s odborným vzděláním.

To potvrzují i české podniky. Mezi klíčové profese, které se potýkají s nedostatkem nových pracovníků, patří obráběči kovů, nástrojaři, provozní zámečníci, montéři, mechanici strojů a zařízení nebo elektrikáři, uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Pavel Juříček během odborné diskuze, kterou uspořádala ČNOPK společně se Svobodným státem Bavorsko. Platí to podle něj ve všech českých regionech.   

Firmy upozorňují také na nedostatečnou kvalitu odborných škol, zejména pokud jde o praktickou přípravu absolventů. „Polovina podniků v průzkumu hodnotí přípravu na praxi u absolventů středních škol jako nedostačující,“ zdůraznil prezident ČNOPK Rudolf Fischer.

Nezapomínat na soft-skills

„Pro podniky je kvalifikovaná pracovní síla již dlouhá léta jedním z hlavních důvodů, proč investují právě v České republice. Pokud nenajdou na trhu práce dostatek odborníků v odpovídající kvalitě, může to mít závažné důsledky pro konkurenceschopnost českého hospodářství,“ doplnil k tomu výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.   

Podle průzkumu by německé a rakouské podniky přivítaly na českých školách větší orientaci na praxi, kvalitnější výuku cizích jazyků, intenzivnější spolupráci mezi školami a firmami a větší flexibilitu absolventů. Podle Juříčka by měl být navíc vytvořen systém, který by reflektoval budoucí očekávání zaměstnavatelů. Kvalita absolventů by také měla být měřena.  

Viceprezident SP ČR zdůraznil, že českému školství chybí strategie rozvoje lidských zdrojů. „Ve spolupráci se Sdružením automobilového průmyslu jsme vypracovali svým způsobem jednoduchou strategii o pěti pilířích, na kterých je potřeba postavit budoucí technickou vzdělanost,“ řekl v připravovaném rozhovoru pro EurActiv. Jedním z těchto pilířů mají být i tzv. soft skills, jako je jazyková vybavenost nebo komunikace. „To jsou všechno věci, které se technici také potřebují naučit,“ dodal.

Pro Bavorsko základ

Řada podniků oslovených ČNOPK si prý přeje zavedení kooperativního nebo také „duálního“ vzdělávání. Tato forma vzdělávání funguje již řadu let v Německu, Rakousku a dalších evropských zemích.

„Duální systém, tedy dvoustupňová forma praktické výuky ve školách a v podnicích zároveň, je významnou oporou bavorského hospodářství,“ prohlásila během diskuze Katja Hesselová, státní tajemnice bavorského ministerstva pro hospodářství, infrastrukturu, dopravu a technologie

„Se svými přibližně 350 různými vzdělávacími obory je pro nás garantem hospodářského růstu. Díky duálnímu vzdělávání je Bavorsko dnes na cestě ke stoprocentní zaměstnanosti,“ doplnila.

Nemyslí si však, že německý systém by měl být přímo aplikován v ČR „Takovéto jednostranné řešení by jistě nebylo vhodné vzhledem k rozdílné situaci v obou zemích,“ uvedla. České a bavorské asociace firem a politici by prý spíše měli vzájemně spolupracovat a hledat společná řešení.

Školy a firmy pospolu

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryč upozornil, že počet českých středoškoláků s technickým nebo přírodovědným zamřením je nad průměrem zemí OECD i EU. Mírně nad průměrem je také počet vysokoškoláků v těchto oborech.

Podle Juříčka však údaje nejsou zcela přesné, protože do technického vzdělávání se někdy zahrnují i obory, které „technické vůbec nejsou“. Proto podle něj musí být také zaveden pořádek v pojmosloví.

Fryč každopádně upozornil, že české školství „ztrácí obrovské procento žáků, kteří studují přírodovědné a technické obory na střední škole, ale pak v nich nepokračují na vysoké škole. 20 až 40 procent absolventů navíc odchází pracovat z těchto škol do zcela jiného oboru,“ řekl.

Proto chce MŠMT podpořit vztah studentů k technickým oborům. Motivace by prý měla probíhat na všech stupních vzdělávání a zkvalitnit by se mělo i kariérové poradenství.

„Na začátku roku 2013 je ministerstvo připraveno vypsat projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s celkovým objemem 1,5 a 2 miliardy korun na podporu technického a přírodovědného vzdělávání se zaměřením na mateřské, základní a střední školy,“ dodal Fryč.  

Ministerstvo se dále chystá rozjet projekt Pospolu, který připravilo ve spolupráci se Svazem průmyslu a ČNOPK. Investovat by do něj mělo 100 milionů korun. Jeho cílem bude propojit teoretickou a praktickou výuku na všech středoškolských oborech. Důraz má být kladen na technické obory a spolupráci škol s firmami. Rozběhnout by se měl na začátku příštího roku.  

„Společně nastavené podmínky projektu Pospolu zaručují jeho budoucí hladký průběh. Je však nutné co nejrychleji, v řádu týdnů, dokončit složitý schvalovací proces pro start projektu a přikročit k samotné práci,“ řekl k tomu vedoucí korporátní komunikace Bosch Group v ČR Pavel Roman, který ČNOPK v této spolupráci zastupuje.