Rozdílové smlouvy – co se skrývá pod pojmem CFD

Komerční obsah

trh

Rozdílové smlouvy se staly populárním nástrojem obchodníků na finančních trzích. O jejich popularitě svědčí i fakt, že jich lze obchodovat už přes 7000. Ne každý broker nabízí takto širokou nabídku, avšak dobrý broker nabídne možnost obchodovat CFD pro hlavní akciové indexy, akcie, měnové páry, komodity, dluhopisy i kryptoměny.

Co je rozdílová smlouva (CFD)

Pojem rozdílová smlouva pochází z anglického výrazu Contract For Difference, proto se často setkáte s krátkým označením CFD a v ČR už zdomácnělým výrazem “céefdéčko”. CFD je tzv. derivát, což znamená, že jeho cena se odvíjí od ceny něčeho jiného (odborně nazývaného podkladové aktivum). Toto podkladové aktivum může být prakticky jakýkoliv trh, který poskytuje informace o vývoji ceny.

V praxi CFD vznikne tak, že nějaká finanční instituce (např. banka nebo broker) vytvoří CFD tím, že kopírují vývoj jiného trhu a nabízejí firmám i jednotlivcům rozdílovou smlouvu, kterou mohou nakoupit, nebo prodat za určitou cenu. Nákupní a prodejní cena CFD se bude měnit s tím, jak se bude měnit cena na trhu, který dané CFD kopíruje.

V momentě kdy CFD koupím nebo prodám, tak “jsem v pozici”. Ve skutečnosti se stalo to, že jsem uzavřel smlouvu s tím, kdo mi CFD prodal, že mi vyplatí rozdíl mezi cenou, za kterou jsem CFD nyní nakoupil / prodal a cenou v budoucnu, kterou bude mít CFD v momentě, kdy se ho budu chtít zbavit = ukončím pozici.

Jak funguje obchodování rozdílové smlouvy

Obchodování CFD se nijak neliší od jiných finančních instrumentů. Obchodování probíhá v softwaru (obchodní platforma), který vám poskytne broker, u kterého máte otevřený obchodní účet. U dobrého brokera bude dnes obchodní platforma standardně k dispozici na PC, Mac, iOS, Android i přes web.

V obchodní platformě si obchodník může zobrazit graf pro konkrétní CFD pro účely analýzy a zároveň tam uvidí cenu, za kterou může CFD nakoupit (Buy) a cenu, za kterou může CFD prodat (Sell). Samotný nákup a prodej rozdílové smlouvy je úplně stejný jako u jakéhokoliv jiného finančního instrumentu – jednoduše kliknete na tlačítko Buy či Sell, čímž vstoupíte do pozice.

Vaše pozice se objeví jako otevřený obchod a bude se u něj zobrazovat výše neuzavřeného zisku či ztráty, až do momentu, kdy pozici v obchodní platformě ukončíte a inkasujete zisk nebo ztrátu.

U rozdílové smlouvy je několik věcí, které si musí každý uvědomit, než s ní začne obchodovat:

  • Finanční páka – CFD se obchodují v jednotkách, které se nazývají kontrakty. Jeden CFD kontrakt bude určitým násobkem hodnoty podkladového aktiva. To znamená, že pokud se trh, který CFD kopíruje, pohne o určitý počet bodů, tak CFD se pohne několikanásobně.
    Tento násobek je potřeba znát ještě otevřením obchodu, protože podle toho si určíte, kolik CFD kontraktů nakoupíte / prodáte. Když jich nakoupíte velké množství, tak vám i při malém pohybu podkladového aktiva proti vám hrozí velká ztráta.
  • Swap – Za držení CFD kontraktu přes noc vám bude účtován poplatek, nazývaný Swap. Swap se bude u jednotlivých brokerů lišit. Dobrý broker by měl nabízet jak pozitivní, tak negativní swap – to je férové. Pokud váš broker nabízí pouze negativní Swapy, tak byste měli zvážit změnu, protože se zbytečně připravujete o své zisky.

Důvod, proč je před otevřením pozice důležité vědět, jaký vám bude odečten / přičten Swap, je ten, že pokud plánujete pozici držet delší dobu a bude vám účtován negativní Swap, tak to může dost výrazně ovlivnit konečný výsledek celého obchodu.

  • Expirace CFD – většina obchodovaných CFD bude mít neomezenou životnost. Některé rozdílové smlouvy mohou mít ale životnost omezenou a je potřeba o tomto vědět ještě před otevřením obchodu.

To se opět týká především obchodů, které chcete držet delší dobu. Určitě se chcete vyhnout situaci, kdy budete muset pozici ukončit dříve (a třeba i se ztrátou), protože CFD, které vlastníte, bude expirovat.

Přínosy rozdílové smlouvy pro obchodníky

Kromě několika rizik uvedených výše, nabízí obchodování CFD mnohé výhody:

  • Přístup na trhy, na které byste se jako individuální obchodník nemuseli dostat

Jak už víte, tak CFD může kopírovat jakýkoliv trh. Jenomže některé trhy se nedají přímo obchodovat (např. akciové indexy), protože na to neexistuje finanční nástroj, který byste mohli nakoupit nebo prodat. Pokud ale pro takový trh existuje CFD, tak ho můžete obchodovat.

Mnohem častěji ale jako drobný obchodník narazíte na bariéru v podobě minimální velikosti pozice. Především na komoditních trzích se obchodují kontrakty ve velkých objemech (např. 1 futures kontrakt ropy WTI představuje 1000 barelů ropy). Pro obchodování takto velikých pozici po vás broker bude vyžadovat velkou marži a hlavně budete podstupovat velké riziko.

CFD vám umožní obchodovat mnohem menší pozice, což pro vás znamená menší požadavek na marži a menší riziko.

  • Přímý přístup na trh CFD

Někteří brokeři vám umožní vstup přímo na trh s CFD, takže uvidíte nabídky protistran a také hloubku trhu.

  • Prakticky nepřetržité obchodování

CFD se obchodují 24 hodin denně 5 dní v týdnu. To znamená, že některá CFD lze obchodovat i když je trh, který kopírují, zavřený.

  • Možnost spekulovat na pokles akcií

Pokud chcete spekulovat na pokles akcií, tak s klasickými akciemi můžete narazit na zákaz regulátora / burzy, nebo na problém, že akcie které chcete prodat vám nikdo nepůjčí.
S CFD na akcii vás žádné omezení nepotká a můžete spekulovat na pokles dle libosti.

Obchodování CFD přináší více výhod. Pokud budete rozumně zacházet s finanční pákou v těchto produktech, tak z výhod které CFD nabízí, můžete vytěžit maximum.