Věra Jourová: Současná krize je velkým testem solidarity a spolupráce mezi členskými státy EU

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

© European Union, 2020

Tento článek je součástí Special reportu: Prosperující Česko

Česko může očekávat finanční pomoc ve výši téměř jednoho bilionu korun, jež zamíří na pomoc různým odvětvím hospodářství, píše v komentáři místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová.

Věra Jourová je od prosince 2019 místopředsedkyní Evropské komise pro hodnoty a transparentnost. V Evropské komisi působila i v předešlém období 2014-2019, a to jako evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Před nástupem do Evropské komise byla ministryní pro místní rozvoj ČR. 

Tyto řádky píši v době, kdy procházíme zatěžkávací zkouškou šíření koronaviru v Evropě. Příroda nám zas jednou ukazuje, jakou má sílu. A je na nás všech, abychom prokázali, jaká je síla lidské schopnosti tuto krizi překonat. Vlády evropských zemí přijímají nelehká rozhodnutí k zabránění šíření viru a k ochraně zdraví svých občanů. Tato opatření představují pro občany rozsáhlá omezení a apelují zároveň na zodpovědnost každého z nás, abychom svým chováním aktivně ke zpomalení šíření koronaviru přispěli. Je to i velký test solidarity − mladších se staršími, ohroženějšími spoluobčany −, ale i soudržnosti a spolupráce mezi členskými státy Evropské unie a nakonec i solidarity s těmi, kteří budou ve větší míře ekonomicky postiženi dopady krize.

Zatímco zajištění zdraví občanů je ve výlučné pravomoci členských států, tedy vlád a krizových štábů jednotlivých zemi, role Evropské unie spočívá v koordinaci a vzájemné informovanosti státu. Ministři zdravotnictví a vnitra se na platformě EU denně informují o přijímaných a plánovaných opatřeních. EU investuje 3,5 miliardy korun do vývoje vakcíny, diagnostických metod a léčby.

Česko a ostatní mohou očekávat finanční pomoc ve výši téměř jednoho bilionu korun, jež zamíří na pomoc různým odvětvím hospodářství, včetně záruk pro poskytování likvidity malým podnikům. Snažila jsem se o to, abychom přijali včasná opatření v rámci strukturálních fondů − tedy peněz směřujících do Česka. Ty mohou být přesměrovány tak, aby pomohly v boji proti současnému nebezpečí. Může jít třeba o investice na podporu systému zdravotní péče, pracovního kapitálu v malých a středních podnicích nebo na podporu krátkodobé práce. Komise také vypsala řízení na společný nákup respirátorů a ochranných pomůcek a zakázala vývoz ochranných prostředků mimo EU. Já sama bojuji proti šíření dezinformací, a proto jsem se sešla se zástupci digitálních platforem, abychom společně našli řešení, jak zviditelnit ověřené informace, například od organizace WHO.

A to je jen začátek − uděláme, co bude v našich silách, abychom pomohli Evropanům a evropskému hospodářství. Evropská unie je společenství evropských hodnot. Těmi jsou nepochybně solidarita a přijetí odpovědnosti všech. Společně se lépe vypořádáme nejen s výzvami, kterým všichni musíme čelit.

Koronavirus ohrožuje Evropu. Jak EU bojuje s pandemií?

Pomalá a nedostatečně koordinovaná. Právě taková byla podle české vlády odpověď Evropské unie na šířící se nákazu novým koronavirem. Je to skutečně tak? Server EURACTIV.cz připravil aktualizovaný přehled opatření, které EU v boji proti nebezpečnému onemocnění přijala.

Komentář původně vyšel v magazínu Hospodářských novin v rámci projektu Proměny českých regionů, který společně realizují EURACTIV.cz a vydavatelství Economia s podporou Evropské komise.