Soukromé investice rozhýbou vývoj nových zelených technologií

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

© Pixabay

Evropští investoři se zajímají o ekologické aspekty. Dávají přednost zelenějším akciím a dluhopisům, požadují transparentnost ve zprávách o ekologických dopadech a chtějí přispět k našim cílům v této oblasti, píší v komentáři místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis a komisařka Mairead McGuinnessová.

Valdis Dombrovskis je místopředsedou Evropské komise pro hospodářství ve prospěch lidí. Mairead McGuinnessová je evropskou komisařkou pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů. 

Cílem Zelené dohody pro Evropu je stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem,  zabránit úbytku biologické rozmanitosti a vybudovat čisté hospodářství.  A to díky investicím do zelených pracovních míst, ekologických inovací a zeleného růstu. Odhadujeme, že budou zapotřebí dodatečné investice ve výši 350 miliard eur ročně.

Do značné míry se můžeme spoléhat na veřejné finance, ale pro plnění našeho cíle budou hrát klíčovou úlohu i soukromé investice.  Soukromé investice budou hybnou silou vývoje nových technologií, výrobků a služeb, jež snižují škody na životním prostředí a zmírňují dopady změny klimatu.

Skvělá zpráva je, že se evropští investoři o ekologické aspekty zajímají. Dávají přednost zelenějším akciím a dluhopisům, požadují transparentnost ve zprávách o ekologických dopadech a chtějí přispět k našim cílům v této oblasti.

Představuje to uznání agendy Evropské komise v oblasti udržitelných financí. Podnikli jsme významné kroky k vytvoření ekosystému, který finančnímu sektoru umožní poskytovat prostředky na vybudování zelenější ekonomiky. Zavádíme nástroje, jež umožní zvýšit transparentnost a pomohou investorům nacházet příležitosti k udržitelným investicím.

V loňském roce jsme přijali nařízení EU o taxonomii. Cílem je vytvořit společnou řeč pro investory, kteří chtějí využívat své prostředky k dosažení výrazného pozitivního dopadu na klima a životní prostředí.

V souladu s nařízením o taxonomii Komise tento týden zveřejnila kritéria pro určení, jaké hospodářské aktivity významně přispívají k našim cílům v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně.. Společnostem s plány na splnění těchto kritérií pomohou financovat jejich ekologickou transformaci. Tato kritéria se budou postupně vyvíjet s tím, jak se naše ekonomika stane šetrnější ke klimatu.

Škodí jaderná energetika klimatu? Brusel zatím nerozhodl, Česko zůstává v napětí

Patří jaderná energetika mezi udržitelné zdroje energie? Právě na tuto otázku měla tento týden odpovědět Evropská komise. Rozhodnutí ale oddálila, otázka jaderné energetiky totiž patří v rámci Evropské unie k nejkontroverznějším.

Zvyšujeme také transparentnost v oblasti udržitelného financování prostřednictvím zlepšeného podávání zpráv o udržitelnosti ze strany společností a finančních institucí. Směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků, kterou Komise přijala spolu s kritérii taxonomie, aktualizuje způsob, jakým velké kótované společnosti informují o svém přispívání k udržitelnosti – od dopadu na životní prostředí po způsob zacházení se zaměstnanci či dodržování lidských práv. Tyto kroky mají význam nejen pro investory, ale i pro občany a společnost obecně.

Celosvětové standardy v oblasti udržitelného financování by se měly postupně sblížit, aby podniky a investoři věděli, co je ekologické, bez ohledu na to, na jakém trhu působí. Potřebují srovnatelné informace, jež jim umožní co nejlépe se rozhodnout.

EU stojí v čele úsilí o udržitelnost. Spolupředsedá mezinárodní platformě pro udržitelné financování, kde tvůrci politik jednají o nejlepších způsobech, jak mobilizovat soukromé finance k dosažení ekologických cílů. Členové této platformy představují více než polovinu celosvětových emisí, obyvatelstva a HDP. Vedle toho jsme zapojeni do mezinárodní spolupráce v rámci G20 a G7.

Podpoříme zelenou transformaci, peníze máme, říká viceprezidentka Evropské investiční banky

Evropa si stanovila ambiciózní klimatické cíle. Pokud chce dosáhnout zelené transformace a vyřešit všechny související výzvy, včetně sociálních dopadů, potřebuje k tomu dostatečné financování. A my peníze máme, říká v rozhovoru pro EURACTIV.cz viceprezidentka Evropské investiční banky Lilyana Pavlová. 

K obnově po pandemii bude zapotřebí obrovské množství práce a investic. Rozsah toho, co musíme udělat, je obrovský. Můžeme však toho dosáhnout, pokud této příležitosti využijeme k vybudování ekologičtější společnosti. Evropská komise tento týden uskutečnila několik klíčových kroků k tomu, aby se nám to podařilo.

Náš úkol je naléhavější než kdykoli dříve. Změna klimatu je fakt – a její dopad se bude pouze zhoršovat, nebudeme-li nyní jednat.