Podmínky pro čerpání? Místo přijímání uprchlíků se zaměřme na korupci a zneužívání peněz EU

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

© Pixabay

Unie nemá prostředky, jak v některých členských zemích zabránit zneužívání evropských fondů zkorumpovanými politiky. Měla by zavést mechanismus, který korupčníky odstaví, píše Benedek Jávor.

Autor je maďarským europoslancem zvoleným za koalici Společně 2014-Dialog za Maďarsko (Együtt 2014-Párbeszéd Magyarországért). V Evropském parlamentu je členem zelené frakce.

Politika soudržnosti (neboli kohezní politika) je pro Evropskou unii důležitým nástrojem solidarity. V deseti zemích, které přistoupily v roce 2004 – včetně České republiky, přispěl tento evropský zdroj financí ke konvergenci ze zbytkem Unie. Ve většině z nich měl dominantní vliv na hospodářskou a sociální situaci.

Investice do infrastruktury a rozvojových projektů v regionu střední Evropy byly ve velké míře spolufinancované právě Unií. Transfery z unijního rozpočtu dosáhly každoročně asi pěti až šesti procent jejich HDP. Těžko si představit, jak by tyto ekonomiky fungovaly bez podobného spolufinancování.

Přečtěte si také: Řekni, kde ty dotace jsou >>>>

V rámci diskusí o budoucím víceletém finančním rámci EU (VFR) se stále častěji mluví o problémech s efektivitou politiky soudržnosti. Součástí debaty jsou i návrhy Evropské komise spojit politiku soudržnosti s podmínkami týkajícími se právního státu, včetně evropské prokuratury (EPPO), nebo podmínkou účasti na společných evropských politikách, jako je migrační politika.

Tyto návrhy jsou založeny na třech částečně nezávislých zjištěních:

  1. Evropské instituce v průběhu posledních let bolestně zjišťují, že nemají účinné nástroje, kterými by prosazovaly dodržování evropských základních práv a hodnot v členských státech.
  2. Některé členské státy jsou zároveň na finančních transferech v EU silně závislé. Často se pak děje, že při řešení existujících konfliktů se zmiňuje možné pozastavení financování z Unie nebo se přístup k evropským penězům podmiňuje různými politickými požadavky.
  3. Panují také pochybnosti o efektivitě politiky soudržnosti. V některých členských státech existují empirické důkazy o obrovské a institucionalizované korupci, která zahrnuje i zdroje ze strukturálních fondů EU.

Tyto návrhy mohou při pohledu z Bruselu vypadat jako dobrý nápad. Je však nutné pochopit, že případné pozastavení plateb netrestá pouze politiky. Postihlo by také občany těchto zemí, kteří by ovšem neměli trpět kvůli krokům své vlády.

Politika soudržnosti je navíc součástí mnohem složitějšího hospodářského systému společného trhu. Jde o nástroj kompenzace pro méně konkurenceschopné ekonomiky za otevření jejich trhů a pro zmírnění nerovnováhy kapitálového toku. Politika soudržnosti není politickým prostředkem, ale ekonomickým nástrojem pro řízení hospodářských a fiskálních nerovností.

Co ke zneužívání fondů říká europoslankyně ANO Martina Dlabajová? Přečtěte si rozhovor >>>>

Na řešení politických problémů, jako jsou nedostatky některých členských zemí v oblasti právního státu, by měla EU nalézt politické řešení, postupy a instituce, namísto toho, aby jako formu trestu využila evropské fondy. Státům by totiž jinak mohla omezit přístup k základním prvkům spravedlivého a férového evropského hospodářství.

Přesvědčení, že se nedá získat potřebný politický konsenzus a / nebo dostatek odvahy vybudovat správné politické instituce a postupy, nemůže být argumentem pro lehčí, ale nespravedlivé technické řešení.

Zatočme s korupcí

Faktem každopádně je, že institucionalizovaná korupce brání hlavním cílům politiky soudržnosti a jednoznačně potřebuje rychlou odpověď: je třeba zastavit financování politických oligarchů nebo organizovaného zločinu z rozpočtu EU a z peněz daňových poplatníků.

Komise nemá vůči členským státům dostatek nástrojů. Politický dialog v otázkách právního státu je náročný. OLAF a doporučení takzvaného Evropského semestru jsou proti státní korupci neúčinné. Potřebujeme skutečné opatření – psy, kteří nejen štěkají, ale i koušou.

V únoru se eurokomisařka pro spravedlnost Věra Jourová vyjádřila ke kondicionalitě postavené na právním státě pro polský deník Rzeczpospolita. „Mechanismus bude zahrnovat potřebu nezávislého a efektivního soudního systému, který by zaručil účinný boj proti korupci a zneužívání fondů EU a účinný systém auditu.“

Přímý management je jediným způsobem, jak zajistit, aby čestní příjemci mohli nadále využívat výhod politiky soudržnosti a aby se snížila korupce.

Podle mého názoru by měl být účinný boj proti korupci součástí politik v příštím VFR. Měly by existovat institucionální záruky a podmínky spojené s bojem proti korupci. Instituce by měly mít pravomoc rozhodovat o sankcích. Měli bychom ale dbát na to, abychom při trestání zkorumpovaných elit nezpůsobily nepřiměřené škody společnostem a ekonomikám členských států.

Bohužel, některé členské státy, ve kterých se evropské fondy zneužívají nejvíce (např. Maďarsko a Polsko), se do vznikající evropské prokuratury nezapojily a evropské instituce nemají právní nástroje, které by je k tomu donutily.

Zkorumpované elity mají často značnou míru kontroly nad prosazováním práva. Na to, aby se postihovali pachatelé, kteří se dopouštějí podvodů s fondy, je evropská prokuratura nezbytná. Proto by měla být účast v EPPO jedním z hlavních požadavků na země, které evropské fondy využívají.

Fondy nesmí sloužit jako bankomat pro zkorumpované politiky a jejich obchodní partnery.

Evropská prokuratura však nemůže analyzovat čerpání fondů EU systematicky. Je třeba zavést postupy, které by monitorovaly a vyhodnocovaly korupci v členských státech i jejich protikorupční aktivity. Pokud úroveň korupce překročí jistou hranici a nepodniknou se potřebné kroky, správné využívání prostředků – nejen z hlediska dodržování finančních předpisů – by mohl zajistit přímý management.

Byl by to nejefektivnější způsob, aby fondy nesloužily jako bankomat pro zkorumpované politiky a jejich obchodní partnery. Přímý management je podle mého názoru jediným způsobem, jak zajistit, aby čestní příjemci mohli nadále využívat výhod politiky soudržnosti a aby se snížila korupce. Komise by to mohla dělat buď sama (zřídit v členských státech úřady pro řízení politiky soudržnosti, které by byly přímo odpovědné Evropské komisi) nebo s pomocí nezávislých řídících skupin.

Věřím, že je to jediný způsob, jak prolomit cyklus institucionalizované korupce a obnovit důvěru občanů v evropské instituce.