Ve výzkumu a inovacích je Karlovarský kraj pozadu. Pokrok táhnou pouze firmy

© Pixabay

Tento článek je součástí Special reportu: Evropské fondy v uhelných regionech

Karlovarský kraj by potřeboval být inovativnější, „chytřejší“ a ochotnější udávat technologické trendy – v těchto oblastech totiž dlouhodobě zaostává. Možná však svítá na lepší časy.

Každý český kraj trpí nějakými hlouběji zakořeněnými problémy. Konkrétně ten Karlovarský je z hlediska výzkumu, vývoje a inovací nejméně rozvinutým krajem v České republice vůbec. V regionu je nejnižší počet výzkumně-vývojových pracovišť, a stejně tak zde působí nejméně výzkumných pracovníků.

„Výdaje na výzkum a vývoj jsou koncentrovány dlouhodobě téměř výhradně do podnikatelského sektoru. Firmy jsou v Karlovarském kraji prozatím jediným tahounem inovačních a výzkumně-vývojových aktivit. Jejich inovační potenciál se ale nedaří naplno rozvinout,“ popsala nelichotivou realitu vedoucí odboru regionálního rozvoje kraje Jana Kaválková.

V regionu podle ní zcela chybí inovační lídři a firmy Karlovarského kraje obecně postrádají ambice udávat a spoluvytvářet technologické trendy. „Rovněž se doposud nepodařilo zrealizovat záměr vybudování vědecko-technického parku, který by firmám usnadnil navázání spolupráce s výzkumnými organizacemi pro řešení konkrétních výzkumných témat,“ dodala pro EURACTIV.cz Kaválková.

Snahy něco s tím dělat ale určitě existují. Karlovarský kraj již několik let podporuje inovace prostřednictvím inovačních voucherů, které využívají především firmy z oborů strojírenství, výroby stavebních materiálů, recyklace, stavebnictví, cestovního ruchu či služeb. S rozvojem inovačního prostředí v kraji pomáhají i peníze z evropských fondů.

Horizont Evropa: celosvětově nejambicióznější program pro výzkum a inovace ve službách společnosti

Bez výzkumu a inovací není možno zajistit zásadní pokrok v našich ekonomikách a našem každodenním životě, řešit nepředvídané krize ani budovat odolné společnosti, píší v komentáři evropská komisařka Marija Gabrielová a poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová.

Inovační „urychlovač“

Už v roce 2016 odstartoval v kraji projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu nazvaný Smart Akcelerátor, který měl za úkol přispět k rozvoji inovačního prostředí. I když Karlovarský kraj podle Kaválkové nenabízí podpoře inovací ideální podmínky, díky projektu se firmy o téma začaly více zajímat.

Projekt otevřel kraji cestu do inovačního hubu Pilsen DIH, který zdejším firmám pomůže s rozvojem digitalizace. V roce 2019 pak byl díky evropským penězům založen Institut lázeňství a balneologie, zaměřený na výzkum v těchto dvou oblastech.

Podle Vlastimila Veselého, ředitele Karlovarské agentury rozvoje podnikání, přispěl Smart Akcelerátor k vybudování krajského týmu, který má na starost podporu inovací, rozvoj spolupráce mezi firmami, výzkumným sektorem a vysokými školami nebo samotný rozvoj podnikatelského prostředí.

„S ohledem na vyšší rozpočet a posílení personálních kapacit lze očekávat další výrazný pokrok v průběhu realizace navazujícího projektu Smart Akcelerátor 2.0, nebo nejpozději po jeho úspěšném ukončení,“ řekl Veselý s odkazem na druhé kolo projektu, který v roce 2019 na původní projekt navázal a má více než čtyřnásobný rozpočet. Konkrétně jde o 44 milionů korun.

Druhé kolo Smart Akcelerátoru poběží až do konce roku 2022. „Díky projektu stále připravujeme nové a nové nástroje na podporu inovací a rozvoje podnikání. Věříme, že většinu z nich se nám podaří v co nejkratší době připravit a začít realizovat,“ podotkl Veselý. Upozornil nicméně na to, že kvůli současným opatřením jsou některé aktivity pozastavené.

I když projekt nemá za úkol řešit dopady koronavirové krize, alespoň částečně může přispět k jejich zmírnění. „V rámci asistenčních voucherů, které jsou plně hrazeny ze Smart Akcelerátoru 2.0, jsou podporovány strategické projekty veřejnoprávních i soukromoprávních subjektů, které přispívají ke zlepšení situace v našem regionu například tvorbou nových pracovních míst,“ vysvětlila Jana Kaválková.

Evropské fondy v praxi: Co je to pravidlo N+3 a jak si v jeho plnění Česko vede?

Z evropských fondů přitékají do ekonomik členských zemí miliardy eur, které však mohou být využity pouze během určitého období, což vede k tlaku na jejich plynulé čerpání.

Žijeme regionem

Smart Akcelerátor pokrývá poměrně širokou paletu témat, od podpory talentů na středních školách až po rozvoj „chytrých“ měst a obcí. Jedním z jeho „dětí“ je také projekt „Žijeme regionem“ – značka, která podle Vlastimila Veselého kraji chyběla. Tato kampaň se ve spolupráci s ambasadory – vybranými osobnostmi – snaží prezentovat kraj jako vhodné místo pro život.

„Pokud chcete úspěšně pracovat, nechcete trávit hodiny v dopravních zácpách, pokud chcete spokojeně žít, po práci sednout s rodinou na kolo, být v srdci krásné přírody, v čistém prostředí, patříte k nám, patříte na Západ!“ hlásá projekt.

Mezi ambasadory patří i Gerhard Knop, lektor a konzultant v oblasti leadershipu. Podle svých slov vítá každou aktivitu, která Karlovarský kraj propaguje. „Dávají se dohromady lidé, kteří mají pozitivní názor na náš kraj, chtějí ho nezištně propagovat a dělají to přirozeně a dlouhodobě na mnoha platformách,“ podělil se o svůj pohled s redakcí EURACTIV.cz Knop. Smysl projektu vidí mimo jiné v tom, že díky propojení více lidí a aktivit vznikají nápady a řešení, které přináší dodatečné benefity pro kraj.

„Jsem patriot a vždy budu a vím, že mí nejbližší známí také. Odmítám myšlení, že jsme ,nejhorší‘ kraj – nejsme – jsme sví, jsme hrdí na svůj region a je nás tu mnoho, kteří našemu kraji chtějí pomoci,“ uzavřel Knop.

Článek vyšel v rámci projektu Proměny českých regionů, který společně realizují EURACTIV.cz a vydavatelství Economia s podporou Evropské komise.