V příštím rozpočtu EU budou i peníze na justiční spolupráci nebo podporu občanské společnosti

© Pixabay

Několik stávajících evropských programů se má spojit do nového fondu, který bude podporovat spolupráci justice, nevládní organizace a think tanky. Další peníze mají posílit boj proti podvodům.

Celkem 947 milionů eur (24,5 miliardy Kč) má mít na roky 2021 až 2027 k dispozici nový Fond EU pro spravedlnost, práva a hodnoty. Jeho vznik dnes navrhla Evropská komise v rámci konkrétních plánů souvisejících s přípravou příštího víceletého rozpočtu Unie.

Z fondu mají být podporovány nejrůznější činnosti v oblasti práv a hodnot, peníze tedy mají směřovat nevládním organizacím, orgánům pro rovné zacházení, ale i do státní správy, justice či na univerzity.

Do oblasti označované jako „Práva a hodnoty“ má směřovat za sedm let 642 milionů eur (16,6 miliardy Kč) a do programu „Spravedlnost“ zbývajících 305 milionů eur (téměř 7,9 miliardy Kč). Nový fond prakticky v příštím víceletém rozpočtu EU nahradí několik programů, které teď pokrývají stejné oblasti.

Část fondu zaměřená na justici a spravedlnost by měla napomáhat justiční spolupráci mezi členskými zeměmi, přispívat k rozvoji a používání kapacit informačních a komunikačních technologií či podporovat odborné justiční vzdělávání.

Program Práva a hodnoty má za cíl chránit a prosazovat práva a hodnoty, jak jsou zakotveny v unijních smlouvách, mimo jiné prostřednictvím podpory organizací občanské společnosti za účelem zachování otevřených, demokratických a inkluzívních společností.

Prostřednictvím podpory organizací občanské společnosti, tedy třeba nevládních organizací a think-tanků, je cílem také financovat činnosti podněcující a usnadňující aktivní účast na tvorbě demokratičtější Unie, jakož i povědomí o právech a hodnotách.

Dalších 181 milionů eur (4,7 miliardy Kč) chce komise v dlouhodobém rozpočtu vyčlenit na podporu úsilí členských zemí v boji proti podvodům, korupci a jiným nesrovnalostem, které mají dopad na unijní rozpočet.

Tyto peníze, z nichž má být například financována cílená odborná příprava a výměna informací a osvědčených postupů mezi donucovacími orgány, ale nebudou součástí nově vznikajícího fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty. Program bude spravovat a provádět Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).