Tisíce českých dětí žijí v chudobě. Unie řadě z nich zaplatila nové bydlení

© Shutterstock

Chudoba ohrožuje v ČR téměř 276 tisíc dětí. Až 50 tisíc z nich žije v takzvaných sociálně vyloučených lokalitách. V Brně se tento problém rozhodli řešit tím, že vybraným rodinám v nesnázích přidělili byty.  

Díky projektu „Rapid re-housing“ získalo 50 chudých brněnských rodin možnost bydlet ve standardním nájemním domě. Projekt slaví úspěch na celoevropské úrovni, stal se ukázkovým příkladem ve studii Evropského parlamentu o boji proti chudobě dětí. Vyhrál také 1. cenu za nejlepší projekt řešení bytové nouze v Evropské unii v letech 2010-2017.

„Přestěhování rodin s dětmi do standardních městských bytů s sebou nese snížení psychického tlaku na rodinu jako celek a možnost začít řešit všechny další problematické otázky, například zadluženost, nebo hledání zaměstnání,“ uvedl přínosy brněnského projektu David Beňák, ředitel Agentury pro sociální začleňování (ASZ).

Koordinátorem projektu, který financovala Evropská unie, byl magistrát města Brna, který spolupracoval s nevládní organizací IQ Roma Servis, Ostravskou univerzitou a dalšími úřady.

„Ostravská univerzita zajistila data během registračního týdne, díky kterému jsme poprvé získali konkrétnější přehled o počtu rodin v bytové nouzi v Brně,“ upřesnil tiskový mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

„Na základě tohoto sčítání bylo identifikováno 421 rodin v bytové nouzi. Z těchto rodin se pak náhodně vylosovalo 50 rodin, které získaly bydlení, a dalších 100 jako kontrolní skupina,“ doplnil Adam Fialík, garant práce s rodinami z IQ Roma Servis.

Vzhledem k tomu, že romské rodiny představují dvě třetiny všech rodin, které v Brně trpí chudobou a hmotnou nouzí, odborné znalosti poskytované společností IQ Roma Servis byly nezbytné.

„Podporovali jsme jednotlivé rodiny při udržení bydlení, ale i v dalších oblastech jejich života. Pomáhali jsme klientům mimo jiné nalézt práci, školku, školu, nebo s návratem dětí do jejich péče,“ uvedl Fialík.

Z evropských fondů těží i české hrady a zámky. Obce si dotace pochvalují

Pomoc ze strany státu a vlastní zdroje nestačí na rekonstrukce a opravy českých hradů a zámků. Obce a města volí možnost finanční pomoci ze strany EU. Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) poskytuje až 85 % potřebných prostředků.

Rapid re-housing v Brně odstartoval již před dvěma roky a nyní se těší velkému úspěchu. Z hodnocení projektu vyplývá, že byt si po roce udrželo 48 rodin z 50. Pozitivní dopad má jak na životní úroveň rodin, tak i na chování dětí, jejich vzdělávání, bezpečnost i zaměstnanost.

První výsledky projektu Rapid re-housing byly změřeny po 6 měsících. „Výsledky této studie popisují snížení úrazovosti dětí z 12 % na 2,4 %. Dále se snížil poměr stresu u rodičů a vzrostl poměr pocitu bezpečí a soukromí,“ uvedl Filip Poňuchálek.

„Dle evaluační zprávy měl projekt výrazný pozitivní vliv na duševní i fyzické zdraví rodin, například 4,5 krát nižší riziko vážného duševního onemocnění matky, 2 krát nižší riziko návštěvy pohotovosti členy rodiny, 2,2 krát méně časté užívání antibiotik, 2 krát nižší riziko onemocnění dýchacích cest u dětí a 2,7 krát nižší riziko pobytu v náhradní rodinné péči,“ popsal přínos projektu garant práce s rodinami z IQ Roma Servis.

Další projekty se chystají

IQ Roma Servis i zástupci magistrátu se shodují, že podobné projekty budou zapotřebí i v budoucnu.

„Kvalifikované odhady uvádějí, že kromě rodin se nachází dalších cca 2 tisíce osob ve stavu bytové nouze a mnoho dalších je ztrátou bydlení ohroženo, například vlivem krátkodobých nájemních smluv či setrvalým růstem cen nájmu,“ uvedl Poňuchálek.

„Bezdomovectví je podle nás možné vyřešit jedině tak, že lidé dostanou bydlení a podporu při zabydlování. V minulosti dostávali buď jedno, nebo druhé, nevedlo to ale k tomu, aby si bydlení udrželi. To je přitom důležité zejména kvůli dětem,“ zdůraznil Fialík.

S podporou Agentury a Platformy pro sociální bydlení byla v Operačním programu zaměstnanost připravena výzva na financování programů Bydlení především, která umožní financovat podobné projekty v dalších českých městech.

„Od ní si slibujeme možnost rozšířit podobné projekty po celé republice. MPSV tuto výzvu oficiálně vyhlásí 3. prosince tohoto roku,“ upřesnil ředitel ASZ Beňák. „Obce i neziskové organizace budou moci žádat o celkem 150 milionů korun, díky kterým získají bydlení další stovky domácností,“ uzavřel.

EU a dětská chudoba

Boj s dětskou chudobou patří mezi priority Evropské unie. Podílí se na tom právně nezávazné usnesení Evropského parlamentu z listopadu 2015, které výslovně žádalo o větší potřebu politického zapojení do boje proti dětské chudobě na nejvyšší úrovni EU. Evropská komise ale podnikla kroky pro řešení problému již v roce 2013, kdy přijala doporučení o investicích do dětí, které přijaly všechny členské státy jednomyslně.

Přes veškeré snahy ale problém přetrvává. Podle dat Eurostatu bylo v roce 2016 riziku chudoby a sociálního vyloučení vystaveno 25 milionů evropských dětí.