Středoškoláci z Česka a Rakouska zakládají cvičné firmy, pomůže jim to v kariéře

© Pixabay

Tento článek je součástí Special reportu: Evropské fondy v Jihočeském a Plzeňském kraji

Jihočeský kraj spolupracuje s Rakouskem na celé řadě přeshraničních projektů. Jeden z nich pomáhá připravit středoškolské studenty ekonomických oborů na budoucí podnikání doma i za hranicemi.

V jižních Čechách působí celá řada rakouských firem, čeští podnikatelé zároveň vstupují na trh v Horním Rakousku. Pro středoškoláky v ekonomických a podnikatelských oborech je tedy zásadní, aby byli dostatečně dobře připravení na to se v tomto prostředí uplatnit. Právě s tím má studentům na obou stranách hranic pomoct projekt financovaný z evropských fondů, zkráceně nazvaný „profesní flexibilita a její implementace“, který běží už druhý rok. Hlavním cílem je zlepšit orientaci studentů v českém i rakouském podnikatelském prostředí, a zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu.

„Dalším přínosem projektu je zkvalitnění a upevnění spolupráce mezi totožně zaměřenými školami a především zapojení podniků a firem do systému středoškolského odborného vzdělávání. Rakouský partner vnáší do projektu vzor fungujícího propojení škol a firem při odborném vzdělávání, předává českému partnerovi zkušenosti,“ vysvětlil krajský náměstek Antonín Krák (ČSSD), který měl agendu v minulém období na starosti.

Jeho slova o předávání zkušeností s tzv. duálním vzděláváním potvrzuje i manažer projektu Josef Korda. „V podmínkách českého školství není dosud jasné legislativní ukotvení zapojení firem do středoškolského odborného vzdělávání. Školy si více méně razí tuto cestu samy. Proto oslovujeme malé a střední podniky, které stojí o zapojení do středoškolské odborné přípravy žáků,“ uvedl Korda s tím, že by měla vzniknout opatření, která v českém prostředí lépe propojí školy a zaměstnavatele.

EU nám pomáhá kultivovat jižní Čechy, říká vicehejtman František Talíř

„Jsem připraven peníze z evropských fondů nikoli rozházet, ale velmi cíleně je použít pro dobro Jihočechů i celé krajiny,“ tvrdí náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro životní prostředí, regionální rozvoj a cestovní ruch František Talíř (KDU-ČSL).

Podnikatelem na zkoušku

Pandemie pochopitelně celý projekt přesunula především do on-line prostředí, v současné době tímto způsobem probíhají mimo jiné jazykové kurzy. Češi se učí německy a Rakušané česky, což se jim v budoucím pracovním uplatnění může velmi hodit.

Využít pak mohou i zkušenosti, které získají díky založení a správě „cvičných firem“, přesněji pomocí simulace reálných firem v počítačovém ekonomickém systému. Pomáhají jim u toho jak lektoři ze zapojených škol, tak čeští a rakouští odborníci z praxe. Projekt by měl žákům umožnit také založení funkčních start-upů.

Podle lektorky ze zapojené školy Copsu v Sezimově Ústí Ludmily Opekarové studenti běžně pracují v rámci některých předmětů s tématikou fiktivního zakládání firem. „V případě tohoto projektu jde o to rozšířit znalosti a dovednosti žáků přes hranice státu a umožnit tak těm českým orientovat se v prostředí Rakouska a těm rakouským v prostředí České republiky,“ přiblížila záměr projektu lektorka. Žáci se podle ní seznamují se základní terminologií, legislativou a učí se pracovat s důležitými a potřebnými internetovými zdroji.

Jak doplnil Josef Korda, na teoretickou část výuky navážou týdenní setkání žáků, tzv. Business Weeky, které přijdou na řadu hned po otevření hranic. Původně se měly uskutečnit už loni v prosinci, pandemie ale plány zhatila. Celý projekt má skončit se závěrem příštího roku.

Spolupráce napříč hranicemi

Zmíněný projekt je součástí přeshraniční spolupráce s Rakouskem v rámci programu Interreg, financovaného z evropských fondů. V současném programovém období se díky programu zatím dočkalo podpory 42 projektů s jihočeskou účastí, které se týkají celé řady oblastí.

Podle náměstka Kráka se peníze dostaly k mnoha vědecko-výzkumným projektům zaměřeným na biotechnologie nebo na výzkum vzácných genetických onemocnění. Pokud jde o přírodní a kulturní dědictví, veřejnost se podle něj díky penězům z programu dočkala zpřístupnění dosud málo navštěvovaných nebo neznámých památek, což podpořilo přeshraniční cestovní ruch. Podpora směřovala také do spolupráce odborníků, kteří se soustředí na posílení druhové rozmanitosti, přírodních ekosystémů a biodiverzity v česko-rakouském příhraniční.

„V této programové periodě byla také realizována celá řada společných vzdělávacích projektů, a to ve všech stupních vzdělávání, zaměřených na jazykové vzdělávání, digitální kompetence, kreativitu a manuální zručnost u dětí předškolního věku,“ vyjmenoval Krák s tím, že další projekty se soustředí například na zvyšování zájmu žáků základních a středních škol o studium v technických a přírodovědných oborech.

V neposlední řadě poskytl Interreg finance také na zdravotnictví, tzv. Fond malých projektů do 25 tisíc eur nebo na spolupráci obcí při řešení společných problémů na venkově. „Záběr“ programu je tedy skutečně široký.

Přeshraniční spolupráce funguje už téměř třicet let, nezastavila ji ani pandemie

Přeshraniční spolupráce prohlubuje sousedské vztahy a bourá přetrvávající hranice napřič EU. Nejinak je tomu i v jižních a západních Čechách. Koronavirová pandemie sice na přeshraniční vztahy tvrdě dopadla, v dlouhodobém horizontu je ale nenarušila.

Článek vyšel v rámci projektu Proměny českých regionů, který společně realizují EURACTIV.cz a vydavatelství Economia s podporou Evropské komise.