Školní mléko se mění. Rozšíří se výběr, brzy ale skončí pro středoškoláky

[© Shutterstock/Oksana Kuzmina]

Rok spojených projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol je za námi. Další reforma se očekává od tohoto i příštího září. Jaká jsou dosavadní hodnocení provedené novely? A na co je potřeba se připravit od školního roku 2018/2019 a 2019/2020?

Od nového školního roku budou mít děti větší výběr mléčných výrobků, které mohou dostávat zdarma nebo za dotovanou cenu. Je to také poslední rok, kdy budou do projektu zapojeni středoškoláci. Od školního roku 2019/2020 už ho budou moci využívat jen žáci základních škol.

„Ukazuje se jako smysluplnější zacílit budování zdravých návyků především na školáky základních škol,“ vysvětlila provedenou změnu Vladimíra Nováková ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který má administraci školních projektů na starosti.

Školní mléko se v Česku dětem dodává téměř dvacet let, ovoce a zelenina o deset let méně. Právě projekt Mléko do škol ale v posledním roce prošel v porovnání se svým ovocno-zeleninovým protějškem velkou změnou.

Čerstvé ovoce a zelenina a produkty z nich (šťávy a pyré) a mléko a neochucené mléčné produkty dostávají děti zdarma. V případě mléka to bylo v letošním školním roce vůbec poprvé, co za něj žáci a studenti nemuseli platit. Za ochucené mléčné výrobky si připlácí i nadále. Ty ale podle Novákové ze SZIF představují jen zlomek (asi 3 procenta) celkových dodávek do škol, zbytek je distribuován s unijní i českou dotací žákům zcela zdarma.

Projekt má obecně za cíl zvýšit konzumaci čerstvého mléka a mléčných výrobků a přispět ke snížení obezity mezi žáky a studenty. Mléko totiž obsahuje řadu důležitých minerálních látek a vitamínů, které dítě v období růstu potřebuje.

Cílová skupina pro mléko do škol se zredukuje

Důvodem opětovné úpravy škol zapojených do mléčného projektu je podle Novákové snaha zvýšit podporu základním školám a sjednotit podmínky projektů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol, které byly v loňském roce propojeny.

Z pohledu Potravinářské komory ČR, která až „do poslední chvíle“ – podle slov tiskové mluvčí Dany Večeřové – „bránila ponechání podpory na mléko i u středních škol“, je však příčina jiná.

„Ministerstvu zemědělství se nepodařilo získat dostatečné finanční zdroje do tohoto programu,“ vysvětlila Večeřová.

Potravinářská komora: Ministerstvu zemědělství se nepodařilo získat dostatečné finanční zdroje do tohoto programu.

Během nedávno ukončeného školního roku došlo ke zvýšení podpory dotovaného mléka pro jednoho žáka z původních 301,90 korun na 307,50 korun. Žáci získávají dvě až tři mléka za měsíc. Dodávky mléka na zhruba 580 středních škol (cca 12 až 15 procent všech zapojených škol) stály 48 milionů korun.

Kvůli ukončení spolupráce se středními školami v projektu Mléko do škol se rozpočet ještě zvýší, konkrétně zhruba na 362 korun pro jednoho žáka základní školy na jeden školní rok.

Němec: Vyloučení středních škol je nejen ztráta pro žadatele o dotaci, ale především pro mladé lidi, kteří tím přišli o možnost zdravého stravování.

Zredukováním cílové skupiny přijde například společnost LAKTEA o téměř 20 procent škol a čtvrtinu studentů, kteří od ní dostávali mléčné svačiny. Navzdory počáteční skepsi týkající se zájmu středoškoláku o mléčné svačiny se opak stal pravdou. Studenti si dotované mléko pochvalovali.

„Z tohoto pohledu je vyloučení středních škol ztráta nejen pro nás, žadatele o dotaci, ale především pro tyto mladé lidi, kteří tím přišli o možnost zdravého stravování,“ uvedl Michal Němec ze společnosti LAKTEA, která do škol dodává jak ovoce a zeleninu, tak také mléko.

Širší výběr mléčných produktů

Další změny se dotknou rozšíření nabídky školních mléčných produktů, a to i díky zvýšení počtu dodavatelů. Kromě jogurtů, výrobků z kysaného mléka a sýrů budou moci děti ochutnat také skyr (mléčný výrobek podobný hustému jogurtu).

Ve školním roce 2017/2018 si děti mohly vybírat ze 105 mléčných výrobků. Od září se seznam rozšíří o dalších 31 produktů, informoval SZIF.

Konzumní mléko se bude nově členit na polotučné a plnotučné, přičemž bude více podporován první druh s nižší tučností, který se také podle statistik SZIFu ve školách nejvíce prodává.

Díky vládní novele z května letošního roku navíc bude unijní podpora směřovat i na mléčné produkty s přidaným cukrem, což se dříve nedělo. Žáci (respektive jejich rodiče) na ně budou ale nadále připlácet.

O dotované produkty je mezi českými školáky velký zájem

Počet škol a jejich žáků zapojených do školních projektů se rok od roku zvyšuje. Letos se podle dat SZIFu dostalo dotované mléko 900 tisícům žáků a studentů na téměř čtyřech tisících českých základních a středních školách (3 862).

V porovnání s předchozím rokem se jedná o trojnásobný počet. Ministerstvo zemědělství ještě loni počítalo „pouze“ s dvojnásobným zvýšením počtu.

Podle SZIFu za tím stojí skutečnost, že konzumní mléko a neochucené mléčné produkty děti základních a středních škol začaly ve školním roce 2017/2018 dostávat zcela zdarma, stejně jako čerstvé ovoce, zeleninu a produkty z nich, které jsou ovšem distribuovány pouze do základních (nikoliv středních) škol. Mateřské školy byly zapojeny do stravovacích projektů do školního roku 2016/2017.

porovnání s tím bylo do projektu Ovoce a zelenina do škol ve školním roce 2017/2018 zapojeno 3 935 škol s 905 917 dětmi. Podíl škol a jejich dodavatelů v jednotlivých krajích sleduje online interaktivní mapa.

Roční limit ovoce a zeleniny na jednoho žáka pro školní rok 2017/2018 činil po zvýšení z jara tohoto roku 319,90 korun.

V celé EU se projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol podle hodnocení Evropské komise zúčastnilo ve školním roce 2016/2017 přes 30 milionů dětí ve věku 6 až 10 let, kterým bylo poskytnuto 74 tisíc tun dotovaného ovoce a zeleniny a přes 285 tisíc tun mléčných výrobků.

Co přineslo loňské spojení školních projektů?

Loni došlo ke spojení dvou dosud oddělených projektů – Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

Potravinářská komora považuje tuto změnu za „smysluplnou“. Mimo jiné i proto, že se školám snížila administrace, což také bylo jedním z důvodů provedené reformy.

Méně náročnou administrativu – zvláště u dotovaného mléka pro školy – ocenil i Němec ze společnosti LAKTEA. Zároveň ale dodal, že kvůli zpřísnění podmínek se o žádném zjednodušení pro žadatele o finanční podporu nedá hovořit.

Němec ze společnosti LAKTEA: Došlo ke sloučení legislativy na unijní i národní úrovni a řada ustanovení, kterými se projekty řídí, tak byla společná. Samozřejmě ale jsou specifika, kterými se projekty od sebe liší.

Jak také zdůraznil zástupce společnosti LAKTEA, ke spojení došlo „jen do určité míry“.

„Došlo ke sloučení legislativy na unijní i národní úrovni a řada ustanovení, kterými se projekty řídí, tak jsou společná. Samozřejmě ale jsou specifika, kterými se projekty od sebe liší a která i předpisy musely řešit odděleně pro ovoce a zeleninu a pro mléko a mléčné výrobky,“ vysvětlil nemožnost aplikace totožných podmínek pro oba projekty Němec.

Oddělené zůstávají také finance pro oba projekty.

Dosavadní financování

V souvislosti s loňským spojením obou školních projektů došlo k čtyřnásobnému zvýšení příspěvku ČR, a to na 930 milionů korun ze státní kasy.

Na projekt Mléko do škol bylo v letošním školním roce vyhrazeno 270 milionů korun z národního rozpočtu a necelých 50 milionů korun z EU.

Školní ovoce a zelenina byla dotována z národního rozpočtu částkou 220 milionu korun a spolufinancována z unijních zdrojů ve výši 110,2 milionu korun.

Rozpočet na další školní rok zatím není znám. Z Unie by mělo podle březnových přídělů Komise dorazit přes 45,6 milionu korun na projekt Mléko do škol, a přes 101 milionu korun na „Ovoce a zeleninu“.

Nováková ze SZIF: Snažíme se v rámci přerozdělení nevyužitých finančních prostředků, aby se dostalo také na české školáky.

Z Bruselu však může přijít i více financí a obě částky se tak mohou ještě změnit. Ne všechny členské státy jsou totiž do projektu zapojeny, a ušetřené finance pak mohou získat aktivnějí země.

„Snažíme se v rámci přerozdělení těchto nevyužitých finančních prostředků, aby se dostalo také na české školáky,“ upřesnila snahu ČR žádat o zvýšení evropské podpory Nováková ze SZIFu.

Národní příspěvek by měl být znám za měsíc.

Celkově by podle ministerstva zemědělství mezi školními roky 2017/2018 až 2022/2023 mělo z EU na oba školní projekty každoročně přijít minimálně 4,7 milionu eur (120 milionu korun) a z rozpočtu ČR zhruba 500 milionu korun.

Kromě dotovaného ovoce, zeleniny a mléka děti také za finanční podpory navštěvují farmy, účastní se školních soutěží nebo jiných vzdělávacích akcí nebo získávají edukační materiály o zdravých stravovacích návycích či ochraně životního prostředí.

Článek vyšel v rámci projektu Proměny českého zemědělství, který společně realizují EURACTIV.cz a vydavatelství Economia s podporou Evropské komise.