Porozumět dětem? Zahrajte si Minecraft. Učitelům v Berlíně hradí kurzy evropské fondy

© pixabay

Starší generace učitelů potřebuje pochopit podstatu počítačových her. Ta mladší se zase učí, jak děti od počítače včas odtrhnout. V Berlíně jim k těmto znalostem pomáhají speciální kurzy.

Berlín, obvod Mitte: Tucet lidí různého věku sedí v místnosti plné počítačů a hraje hru Minecraft. Cílem je zjistit užitečnost této open source hry. Účastníci jsou vedeni zaměstnanci školícího centra WeTeK, kteří jim ukazují, jak používat počítačové hry pro práci s mladými lidmi.

Berlínský kurz je součástí projektu mediálního vzdělávání pro pedagogy, který je financován z Evropského sociálního fondu (ESF). ESF financuje více než 600 projektů týkajících se kvalifikace, integrace, kultury a boje proti nezaměstnanosti mládeže v Berlíně. V současném programovém období (2014–2020) má spolková země Berlín k dispozici přibližně 215 milionů euro.

Cílem vzdělávacího centra WeTeK je skrze kurzy zaměřené na sdělovací prostředky rozvinout a vylepšit digitální dovednosti učitelů a vychovatelů dětí a mládeže.

Je těžké učit děti, jak zodpovědně využívat digitální média a internet, pokud jsou technologické znalosti učitelů nedostatečné.

Každý, kdo pracuje ve školkách, školách nebo pečuje o mladou osobu s postižením, musí porozumět současné generaci a také způsobu, jakým používá sociální sítě, sdělovací prostředky a nové technologie.

Koneckonců, je těžké učit děti, jak zodpovědně využívat digitální média a internet, pokud jsou technologické znalosti učitelů nedostatečné.

Docenit střílečky

Počítače a mobilní telefony lze využít i při tvůrčí práci s dětmi, zejména ve třídě: „V dnešní době je neuvěřitelně důležité, aby se děti ve škole učily i mediálním dovednostem. Tuto nutnost opomíjejí i samotní rodiče. To je důvod, proč školíme účastníky kurzu,“ vysvětluje Steffi Winklerová, koordinátorka mediální třídy.

Steffi zdůrazňuje, že projekt je zaměřen i na další záležitosti: „Pedagogové by měli být schopni učit děti takové věci jako například udělat dobrou powerpointovou prezentaci nebo jak správně zkoumat informace; že relevantní údaje lze získat i z jiných než z prvních třech internetových stránek nalezených skrze Google.“

Učitelé by měli zvládnout naučit děti také práci s informacemi.

Projekt nabízí širokou škálu kurzů: od úpravy a střihu zvukových a obrazových záznamů, přes lekce orientované na nenávistné projevy, tzv. hate speech, až po kurz zaměřený na vzory dívek na internetu.

Mediální znalosti samotných pedagogů jsou rozdílné a často záleží na věku. „Starší pedagogové se musí naučit, že počítačové hry nejsou vždy špatné, dokonce ani tzv. střílečky. Mladší učitelé takové věci už vědí; spíše se musí naučit dohlížet na, popř. omezovat množství času, které děti internetu a dalším sdělovacím prostředkům věnují,“ vysvětluje Gordon Schmid z poradny pro závislost na hraní videoher Caritas v Berlíně.

„Dítě také neodvoláte uprostřed fotbalu“

Nesprávné a příliš časté využívání sdělovacích prostředků je v dnešní době jedním z ústředních témat pedagogické práce. Podle mezinárodního ústavu International Central Institute for Youth and Educational Television (IZI) 81 % dětí ve věku 10–11 let několikrát do týdne surfuje na internetu.

Pedagogové tudíž musí umět rozpoznat nezdravé chování, popřípadě závislost na sdělovacích prostředcích a zavčasu proti němu bojovat.

„Nakonec se jedná o respektování a porozumění mezi učiteli a mládeží. Například pedagogové musí pochopit, že počítačové hry jsou pro děti a mladé lidi důležité a že hru mnohdy nelze zastavit předtím, než dokončíte dané kolo. Dítě hrající fotbal také nelze odvolat z hřiště uprostřed zápasu. Je to celé o pochopení priorit dětí,“ domnívá se Schmid.

Psaní projektu? Jako doktorská práce

Vzdělávání centrum WeTeK vyučuje pedagogy, aby používali počítačové hry a internet jako tvůrčí doplněk při práci s dětmi. Od zahájení projektu v roce 2016 bylo uspořádáno téměř 50 000 lekcí, kterými zdarma prošlo více než 1 300 učitelů a vychovatelů.

Pedagogové například musí pochopit, že počítačové hry jsou pro děti a mladé lidi důležité a že hru mnohdy nelze zastavit předtím, než dokončíte dané kolo.

Projekt zaměřený na sdělovací prostředky je financován rovnoměrně jak spolkovou zemí Berlín, tak Evropským sociálním fondem.

Projektová manažerka Steffi Winklerová vzpomíná na podávání žádosti o financování projektu z prostředků EU. Kvůli formátu a rozsahu lze prý žádost přirovnat ke psaní doktorské práce, zejména pokud jde o obsah, protože koncept musí být velmi jasně prezentován.

Winklerová ale zdůrazňuje, že bez pomoci evropských strukturálních fondů by projekt vůbec nevznikl. Finanční pomoc z fondů EU umožnila společnosti WeTeK vytvořit velmi důležitou nabídku: „Učitelé musí vědět, jak se s dětmi a mládeží sblížit. Musíte pochopit, jak dítě nejlépe oslovit – a dnes je to skrze počítač nebo mobilní telefon.“