Olomoucký kraj trápí obchod s chudobou. S kvalitou sociálních služeb pomáhají fondy EU

© Shutterstock

Tento článek je součástí Special reportu: Prosperující Česko

Nedostatek bytů či předluženost obyvatel představují problémy, se kterými se potýkají v Olomouckém kraji. Do služeb sociální prevence putují i peníze z EU, řada projektů zajišťuje například chod azylových domů.

I když Olomoucký kraj nemá jako jiné oblasti v České republice extrémní případy sociálně vyloučených lokalit, i zde musí čelit velkým výzvám v sociální oblasti. Za strukturálně postižené regiony lze považovat Jeseník, Šumperk a jejich okolí.

Problémy sociálního charakteru podle hejtmana kraje Ladislava Oklešťka (ANO) leží mimo jiné v nedostatku obecních či cenově dostupných nájemních bytů, které dopadají zejména na nízkopříjmové rodiny, osamělé rodiče s dětmi, ale i seniory. „Zdá se, že specifickým problémem v posledních letech je obchod s chudobou, kdy jsou realitními kancelářemi vykupovány nemovitosti v obcích a pronajímány početnějším rodinám s dětmi, které jsou závislé na nepojistných sociálních dávkách,“ přiblížil současný stav hejtman. I když se situace na trhu práce téměř ve všech okresech kraje zlepšuje, velkou potíží podle jeho slov zůstává také předluženost obyvatel.

V očích Miroslava Adámka, ředitele neziskové organizace PONTIS Šumperk, je nastavený systém sociálních služeb v kraji dostatečný a dokáže na přicházející problémy včas reagovat, i když se od sebe jednotlivé regiony mohou lišit. V rámci sociálního vyloučení se podle něj kromě bydlení a nezaměstnanosti řeší například také pomoc lidem zneužívajícím návykové látky. „Osoby, které se potýkají s těmito životními situacemi, se často dostávají do spirály problémů a mnohdy nejsou schopny si samy pomoci,“ poznamenal Adámek s tím, že v rámci tzv. sociálního začleňování by lidem měla být nabídnuta taková pomoc, aby dokázali přijmout určitou míru rizika a nestali se na systému pomoci závislí.

Kde zaměstnat postižené a jinak znevýhodněné? Příležitostí je sociální podnikání

Olomoucký kraj i zbytek Česka se dlouhodobě potýkají s problémem nezaměstnanosti zdravotně postižených i dalších lidí znevýhodněných na trhu práce. Jedním z řešení je tzv. sociální podnikání, které ze svých fondů podporuje i Evropská unie.

Evropské fondy pomáhají

Právě sociální začleňování a zabránění sociálnímu vyloučení spadají do tzv. služeb sociální prevence, na které v kraji čerpají peníze z evropských fondů. Do jednoho z ukončených projektů přiteklo z EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost téměř 300 milionů korun. Jeho cílem bylo zajištění dostupnosti azylových domů, intervenčních center, samostatného bydlení, sociální rehabilitace nebo tzv. sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, které jsou kvůli krizové sociální situaci v problémech.

Financování preventivních programů z evropských peněz podle Adámka zvýšilo kvalitu sociálních služeb v kraji a nastartovalo zkvalitnění práce se znevýhodněnými lidmi. „Azylové služby, ale i jiné sociální služby, získaly prostředky na vybudování vhodného a důstojného prostředí pro klienty, pro vybavení vhodnými a potřebnými pomůckami. Umožnily dlouhodobější plánování a směřování služeb, včetně zajištění potřebného vzdělání pro zaměstnance,“ zhodnotil ředitel. Zároveň dodal, že financování z evropské úrovně je ovšem dostupné pouze na přechodnou dobu, a nakonec budou služby finančně podporovány z národních či samosprávných zdrojů.

Komise volá po sociálně spravedlivé Evropě. Zahajuje proto celoevropskou konzultaci

Digitalizace, přechod na bezuhlíkovou ekonomiku i demografické změny si vyžadují zvýšenou pozornost. EU proto nezahálí a zamýšlí posunout svou sociální politiku zase o krok dál,  a to zajištěním kvalitní práce, adekvátních mezd i možností pro zlepšení dovedností.

Peníze na provoz azylových domů

Řada projektů spolufinancovaných z evropských peněz se zaměřuje na zajištění dostupnosti azylových domů. „V rámci území Olomouckého kraje má být podpořeno pět projektů v oblasti azylových domů, dva projekty z toho jsou krajské,“ poznamenal hejtman Okleštěk. Například u rekonstrukce technického zázemí azylového domu v Jeseníku je žadatelem o dotaci přímo město. Statutární město Olomouc bude zase realizovat projekt zvýšení kapacity domova pro ženy a matky s dětmi.

V rámci velkého krajského projektu má být do roku 2022 zajištěno financování a podpora 22 azylových domů, z Evropského sociálního fondu na to dorazí 205 milionů korun. Chod jednoho z těchto podpořených domů, konkrétně pro rodiny s dětmi, zajišťuje právě zmíněná organizace PONTIS Šumperk. Ta se kromě provozu tzv. krizového bytu, azylových domů nebo sociálních bytů věnuje také dalším aktivitám. „Naše společnost poskytuje devět registrovaných sociálních služeb, a to napříč různými cílovými skupinami – od dětí, přes mládež, rodiče v nouzi, osoby se zdravotním postižením, pečující osoby až po seniory,“ vyjmenoval ředitel Adámek. Ojedinělou službou je podle něj práce s tělesně postiženými lidmi v Centru Therasuit, a to především s dětmi po mozkové obrně.

Evropské fondy v Olomouckém kraji

České regiony díky členství ČR v Evropské unii čerpají miliony korun z evropských fondů. Jak se daří Olomouckému kraji fondy využívat a jak se připravuje na nové dotační období 2021-2027?

Special report vznikl v rámci projektu Proměny českých regionů, který společně …

Článek původně vyšel v magazínu Hospodářských novin v rámci projektu Proměny českých regionů, který společně realizují EURACTIV.cz a vydavatelství Economia s podporou Evropské komise.