Místní akční skupina v Telči pomáhá s dotacemi majitelům lesů i lidem v obtížné situaci

Evropská dotace pomohla i s pořádáním oblíbených závodů dračích lodí. (© Deník)

Tento článek je součástí Special reportu: Evropské fondy v Kraji Vysočina

Již téměř patnáct let se lidé mohou obracet na Místní akční skupinu Mikroregionu Telčsko, díky které mohou čerpat evropské dotace.

Škála toho, na co mohou zájemci dostat díky MAS Telčsko příspěvek, je velmi široká. Jen pro ilustraci. Peníze aktuálně putují například na organizování příměstského tábora v Telči, na opravu mrákotínské školy, na aktivity zaměřené na pomoc lidem v obtížné situaci nebo na nákup lesní techniky pro vlastníky nebo nájemce lesů na Telčsku.

„V rámci Programu rozvoje venkova jsme kromě dalších oblastí podpory zacílili například na ty, kdo mají ve vlastnictví nebo pronájmu minimálně tři hektary lesa a v současné době se potýkají s kůrovcovou kalamitou. Mohou si pořídit vybavení, které potřebují na těžbu dřeva a jeho zpracování. To znamená štěpkovače, těžkou lesní techniku a podobně. V rámci této oblasti přišlo jedenáct žádostí, my jsme mohli podpořit sedm. Ovšem další šanci budou mít lidé i příští rok, kdy si opět budou moci zažádat o dotaci na podporu modernizace lesního hospodářství,“ vysvětlila Magda Pojerová z MAS Telčsko.

Bez financí z EU bychom nedokázali modernizovat silnice, říká hejtman Vysočiny Běhounek

O evropské peníze je na Vysočině zájem, s projekty financovanými z EU se potkáváme každý den. Osobně ovšem nepovažuji nynější model čerpání unijních financí za šťastný, říká hejtman kraje Jiří Běhounek.

Podpora zaměstnanosti a sociálních služeb

Vedle zmiňovaného Programu rozvoje venkova MAS Telčsko také vyhlašuje výzvy v rámci Operačního programu zaměstnanost a z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotaci se podařilo získat Oblastní charitě Jihlava, která působí mimo jiné v mikroregionu Telčsko. Díky tomu vznikne záchranná síť pro lidi v obtížné životní situaci.

Dlouholetá praxe v provozování registrovaných sociálních služeb Charity ukazuje, že mezi potřebnými jsou ti, kteří takzvaně propadávají sítem sociálních služeb. „Projekt umožní osobám na území MAS Telčsko přístup k pomoci a podpoře zajišťující zapojení se či udržení se na trhu práce,“ doplnila k tomu Pojerová.

Podporu získal také Panský dvůr Telč a obec Hodice na pořádání příměstských táborů během prázdnin. Smyslem toho všeho je pomoci rodičům, aby nemuseli řešit, co s dětmi v době, kdy nemají školu, a mohli bez omezení chodit do práce.

Myslí se také na lidi, kteří těžko shánějí práci. Třeba matky po mateřské dovolené nebo lidi dlouhodobě zaregistrované na úřadu práce. „O dotaci si tedy mohou požádat firmy nebo podnikatelé, kteří právě osoby z uvedených cílových skupin budou chtít zaměstnat. A svým zaměstnancům mohou nabídnout zkrácený úvazek, nebo práci z domova, tedy něco, co pro ně bude výhodné,“ zmínila Pojerová.

Dodala, že zájemci mohou v současné době čerpat peníze z EU i na investiční akce, například na opravy škol, opravy památek nebo budování dopravní infrastruktury, jako jsou cyklostezky nebo dopravní terminály.

Škola hrou. Děti z Vysočiny se učí pomocí moderních technologií

Více jak šedesát základních i středních škol na Vysočině postupně modernizuje vybavení svých učeben a kabinetů. Novinkou jsou i digitální vzdělávací programy, díky kterým se mohou žáci zajímavou formou naučit, jak funguje cyklus vody v přírodě nebo třeba lidské tělo.

Dotace míří také do školství

MAS Telčsko realizuje také speciální projekt pro mateřské a základní školy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Telč (ORP Telč) – Místní akční plán rozvoje vzdělávaní Telčska (MAP). „V tomto případě realizujeme například společná vzdělávání pro pedagogy v území, dochází k setkávání pedagogů, vzájemné výměně informací a sdílení zkušeností. Dále připravujeme aktivity zacílené přímo na děti a žáky místních mateřských a základních škol. Pomáháme řešit i dotace pro školy,“ popsala další aktivitu Pojerová.

V předchozích letech evropské peníze přispěly ke zkvalitnění chatové osady SK Telč. Evropská dotace podpořila také první ročník závodu dračích lodí v Telči. Tato akce už nyní ve městě patří mezi ty tradiční. Díky příspěvku z Unie se podařilo uspořádat například i akci v Řásné.

MAS Telčsko má v současné době třicet členů, tento počet se může libovolně měnit. Členem se může stát fyzická osoba, právnická osoba i nezisková organizace. MAS Telčsko pokrývá stejné území jako Mikroregion Telčsko, což zahrnuje 51 obcí.

„O dotace mohou žádat i ti, kteří nejsou členy MAS. Kdo je členem, má o našich aktivitách lepší přehled, a může částečně ovlivňovat i chod nebo směr MAS Telčsko. Komunikujeme přímo se starosty jednotlivých obcí v regionu, a díky tomu se informace o naší MASce dostanou dál, než pouze k našim členům,“ uzavřela Pojerová.

Za růstem HDP České republiky stojí fondy EU a investice do infrastruktury, tvrdí studie

ČR získala díky členství v EU přes bilion korun. Fondy EU a investice do infrastruktury stojí i za kladným růstem HDP. ČR by neměla spoléhat jen na rozpočet EU, měla by se naučit získávat peníze i z jiných zdrojů.