Komise vyslyšela prosby Visegrádu. Chce zakázat dvojí kvalitu potravin

© Shutterstock.com

Výrobci potravin, kteří v některých státech EU prodávají méně kvalitní zboží než v ostatních, dostanou od Unie stopku. Komise dnes představila návrh, podle kterého bude dvojí kvalita potravin posuzována jako nekalá obchodní praktika.

Potraviny v českých obchodech by měly mít stejné složení jako potraviny s totožným obalem prodávané v Německu. Zajistit to má úprava směrnice o nekalých obchodních praktikách, která by měla jednoznačně stanovovat, že dvojí kvalita potravin je nezákonná – tedy alespoň v případech, kdy se složení výrobků výrazně odlišuje.

„Naším cílem je, že zmizí ty ošizené verze. To je absolutně můj prvotní cíl,“ poznamenala dnes eurokomisařka Věra Jourová.

Jourová: Potraviny ve stejném obalu, ale s různou kvalitou? Nekalá praktika. Více >>>>

Spotřebitel podle ní musí jasně vidět, že kupuje nižší kvalitu.

„My říkáme, že je neférová obchodní praktika, když prodáváte pod stejnou značkou různé složení a jedno z toho je vyloženě méně kvalitní nebo ošizené. Potom, ať ten výrobce se zpovídá,“ vysvětlila komisařka.

Jourová: Naším cílem je, že zmizí ty ošizené verze. To je absolutně můj prvotní cíl.

Žádné kličky

Evropská komise dnes v podkladech pro novináře také zdůraznila, že společnosti a obchodníci nadále mohou v různých zemích uvádět na trh a prodávat zboží s různým složením tak, aby to odpovídalo požadavkům a preferencím tamních spotřebitelů.

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) v této souvislosti upozornila, že návrh je proto třeba vyjasnit a důkladně zkonzultovat s dozorovými orgány.

„Musíme zabránit jakýmkoliv kličkám, které by v konečném důsledku vedly pouze k další frustraci spotřebitelů z toho, že ani po letech diskuzí nejsme schopni zasáhnout proti nekalému jednání,“ uvedla Sehnalová, která proti dvojí kvalitě bojuje již od roku 2011.

„Pokud chtějí výrobci složení měnit, ať o tom spotřebitele jasně informují,“ dodala europoslankyně.

Povinné sjednocení kvality v EU by mohlo omezit inovace. Více >>>>

Návrh Komise však ještě musí projít legislativním procesem EU, musí ho schválit členské státy i europoslanci.

Sehnalová: Pokud chtějí výrobci složení měnit, ať o tom spotřebitele jasně informují.

„Debata to nebude jednoduchá, ze svých dlouholetých zkušeností očekávám odmítavý postoj představitelů některých západních států, které spíše než v nastavení spravedlivých podmínek na společném trhu hájí zájmy svých firem,“ zdůraznila Sehnalová.

Komise k úpravě přistoupila na základě žádostí obchodních inspekcí členských zemí EU, které podle komisařky chtěly mít „černé na bílém“, co je v souladu s pravidly, a co už ne.

Porušení spotřebitelských práv bude pro firmy drahé

Změna je součástí širších úprav spotřebitelských pravidel v EU. Vše by mělo být projednáno a schváleno ještě před eurovolbami na jaře 2019. Pak budou mít státy čas na to, aby nová pravidla převedly do svého národního zákonodárství.

Na praxi, kdy firmy v zemích ve střední a východní části EU prodávají stejně vypadající, ale méně kvalitní zejména potravinářské či drogistické výrobky, Česká republika i další státy upozorňovaly a stěžovaly si několik let, dlouhou dobu marně. Až v prosinci 2016 se společně obrátily na Evropskou komisi, aby věc řešila prostřednictvím úpravy unijního práva.

Loni v září označil podobnou praxi za nepřípustnou v europarlamentu předseda Komise Jean-Claude Juncker. Jourová už loni doporučovala státům situaci řešit důsledným vymáháním už existujících pravidel.

Junckerova vize budoucnosti EU: Jeden kapitán i lepší kvalita potravin v ČR. Více >>>>

Součástí dnešních návrhů jsou i pokuty za porušování unijního spotřebitelského práva. V případě poškozování zájmů spotřebitelů napříč EU ve velkém rozsahu mohou tyto pokuty představovat až čtyři procenta z ročního obratu firmy v každé ze zasažených zemí.

Testovací kampaň

Komise by také měla brzy přijít s konkrétní metodikou, kterou by se měly řídit úřady při provádění potřebných kontrol a potravinářských testů. Sama navíc hodlá v květnu letošního roku koordinovat testovací kampaň zaměřenou právě na potravinářské výrobky, a pomoci tak úřadům v jednotlivých zemích s prosazováním už existujících společných pravidel.

Dvojí kvalita potravin se týká zahraničních výrobců, ne domácích, říká Potravinářská komora. Více >>>> 

Pod pojmem dvojí kvalita potravin se často rozumí například používání náhražek masa ve východních státech EU u výrobků, v nichž je na západě EU maso obsaženo. Podobně je tomu u menších podílů ovoce v jogurtech.

Český stát loni provedl několik testování kvality potravin. Z posledního šetření vyšlo, že z 21 testovaných dětských výživ, krmiv pro domácí zvířata a privátních výrobků obchodních řetězců prodávaných v podobném obalu v Německu, Rakousku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku, jich bylo stejných sedm. Tři výrobky byly mírně odlišné, 11 jich bylo jiných.