Jak zastavit odliv lidí z vesnic do měst? Recept se jmenuje „chytrý venkov“

© Shutterstock

Tento článek je součástí Special reportu: Evropské fondy ve Středočeském kraji

Venkovské oblasti v Česku často zaostávají v modernizaci a potýkají se se strukturálními problémy. Řešením se může stát přístup nazvaný „chytrý venkov“, který zapadá i do budoucích plánů EU.

Demografické změny, stěhování obyvatel do měst, omezování lokálních služeb a digitální transformace představují jen krátký výčet z výzev českého venkova. Zvrátit negativní trendy si klade za cíl přístup nazvaný „chytrý venkov“ či „smart villages“, který se šíří napříč Evropskou unií i Českou republikou.

Smysl chytrého venkova spočívá v tom, že místní lidé přebírají iniciativu a hledají praktická řešení, díky kterým se mohou přizpůsobit probíhajícím změnám. Součástí je například podpora různých forem lokální spolupráce nebo využívání digitálních technologií. „Stručně řečeno, chytrý venkov je hlavně o lidech a pro lidi, jde o návrat k částečně ztraceným kořenům venkova, k selskému rozumu, který se naší společnosti už jaksi nedostává,“ poznamenal předseda Krajského sdružení Národní sítě místních akčních skupin ČR Středočeského kraje Miloslav Oliva.

„Zkušenosti z vyspělých zemí OECD (…) ukazují, že využití moderních technologií a nových přístupů, včetně takzvaných sociálních inovací, je potřebné nejvíce právě ve venkovských oblastech pro zajištění základní infrastruktury a srovnatelné kvality života zdejších obyvatel,“ řekl místopředseda Sdružení místních samospráv (SNS) Radim Sršeň. Již realizované projekty ve vyspělých zemích slouží podle něj jako velká inspirace, jak zvrátit trend stěhování obyvatel z venkova do měst a stárnutí tamního obyvatelstva. „Příklad Jižní Koreji, kde již 10 let roste rovnoměrně ve všech regionech počet obyvatel žijících na venkově v absolutních i relativních číslech, je toho nejlepším dokladem,“ doplnil.

Podle Sršně se konkrétně v Česku koncept chytrého venkova rozvíjí velmi dynamicky. „Dle osobního srovnání napříč EU jsem přesvědčen, že můžeme být brzy jednou z vlajkových lodí EU,“ řekl.

Evropa vstoupila do digitální éry, Česko zatím klopýtá za průměrem

Česko zaostává za unijními státy především v elektronizaci veřejné správy nebo výměně zdravotnických údajů on-line. Index, který sleduje digitální konkurenceschopnost jednotlivých států EU, poslal tuzemsko až na 18. místo.

Chytrý Středočeský kraj?

Se strukturálními problémy se potýká také Středočeský kraj, řešit potřebuje například dopady stěhování či dojíždění obyvatel do Prahy za prací. Se zaváděním „chytrých“ řešení palčivých problémů v kraji pomáhají i evropské peníze, které region využívá například při přípravě dokumentu Strategie Chytrý venkov. Ten se podle radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martina Draxlera (ANO) nachází ve své poslední přípravné fázi.

Kraj na „chytré“ projekty sází. V prosinci jeho zástupci převzali od ministerstva pro místní rozvoj hlavní ocenění v soutěži Smart city tour 2019 za nejlepší modelový projekt roku. „Ocenění bylo za komplexní pilotní projekt kraje ‚Venkov pro život 4.0‘, kterým jsme se poznatky právě ze strategie Chytrý venkov pokusili převést do reality. A musím říci, že velmi úspěšně,“ uvedl Draxler.

Oliva zdůraznil, že otázka chytrého venkova představuje systémovou změnu, kterou chtějí místní akční skupiny řešit spolu s dalšími venkovskými partnery na území celé České republiky, ve všech čtrnácti krajích. „Konkrétně ve středních Čechách bude potřeba koncept chytrého venkova koncentrovat do takzvaného vnitřního pohraničí. (…) Velký potenciál je v oblasti dálkové telemedicíny, sociálních službách, v celém systému vzdělávání včetně celoživotního či dopravní obslužnosti,“ podotkl Oliva, který v rámci NS MAS vede pracovní skupinu Chytrý venkov. Pro udržení zaměstnanosti bude podle něj mít svůj význam i práce z domova (tzv. home office), podmínku však představuje rychlé rozšíření pokrytí vysokorychlostním internetem, kde má ČR zatím značné rezervy. Situace se ale prý zlepšuje.

Sdílená ekonomika v době chytrých měst – výzvy a doporučení

Sdílená ekonomika pomáhá hospodářství, sociálním vazbám i ekologii. Jak ale nastavit pravidla tak, aby z nich společnost skutečně těžila a aby se stát choval férově k malým i velkým hráčům?

Úsporné budovy, precizní zemědělství, drony proti kůrovci

Příklady dobré praxe ve Středočeském kraji lze podle Olivy nalézt v některých obcích, které se systematicky a dlouhodobě rozvíjejí na základě nějakého strategického dokumentu. Na prvky chytrého venkova se prý dá narazit nejčastěji v případě osvětlení, dálkového odečtu a regulace odběru vody, nebo různých čidel instalovaných v rámci řešení energeticky úsporných budov.

„[Rozmanitější příklady] najdeme u řady zemědělských podniků a farem, kde právě smart řešení úspěšně zastupují chybějící lidskou pracovní sílu například při chovu zvířat nebo v takzvaném precizním zemědělství,“ vysvětlil Oliva. Právě takové moderní zemědělství by dle jeho slov mohlo na venkově udržet alespoň některé mladé lidi, kteří mnohdy coby vystudovaní IT odborníci odcházejí za prací do města. „Využití najdeme i v souvislosti s kůrovcovou kalamitou v našich lesích, kde zejména drony mohou pomoci s včasnou identifikací napadení stromů ve fázi, kdy je ještě šance cíleným zásahem na zvrácení budoucí katastrofy,“ doplnil předseda.

Sršeň se nechal slyšet, že politika chytrého venkova je během na dlouhou trať a nespočívá pouze ve využití moderních technologií. „Tím stěžejním pilířem jsou stále lidé, jejich kreativita a ochota aktivně se podílet na rozvoji jejich regionu,“ uzavřel Sršeň.

Radim Sršeň: Čerpání dotací v ČR připomíná pohádku o tom, jak pejsek s kočičkou pekli dort

Nastavení fondů EU by mělo lépe reflektovat potřeby českého venkova. Upozornilo na to Sdružení místních samospráv ČR v tzv. Vepříkovské deklaraci. S jeho místopředsedou Radimem Sršněm jsme proto hovořili o tom, jak by se mělo čerpání strukturálních fondů změnit.

Článek původně vyšel v Pražském deníku v rámci projektu Proměny českých regionů, který společně realizují EURACTIV.cz a vydavatelství Economia s podporou Evropské komise.