Jak přistupovat k plzeňské dopravě? Integrovaně!

© Shutterstock

Tento článek je součástí Special reportu: Evropské fondy v Plzeňském kraji

Od prosince mohou lidé v Plzni využívat prodlouženou tramvajovou trať z Lochotína na Bory, která má ulehčit život nejen studentům Západočeské univerzity. Dlouho očekávaný projekt vznikl skrze tzv. integrované územní investice, do kterých putují peníze z evropských fondů.

Častá kritika evropských dotací míří na to, že projekty z nich financované vznikají samoúčelně, pro region nedávají smysl nebo nenavazují na další strategické plány a stavby. Právě kvůli tomu vznikly tzv. integrované územní investice, jinak též ITI.

„Nástroj ITI by měl metropolitním oblastem a aglomeracím umožnit plánovat strategické projekty více koncepčně, tak, aby jejich synergický dopad byl v území co největší a samozřejmě co nejpozitivnější,“ vysvětlila vedoucí úseku ITI v Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně Markéta Kubičková. Podle ekonoma Petra Zahradníka je využívání integrovaných přístupů až o 40 % efektivnější při realizaci investičních projektů.

Plzeňská metropolitní oblast nástroj ITI využívá k tomu, aby efektivněji plánovala, koordinovala a také realizovala vybrané projekty, do kterých poputují peníze z fondů EU skrze operační programy. Konkrétně tato metropolitní oblast, která je jednou ze sedmi v České republice, zahrnuje kromě krajského města celkem 117 obcí a více než polovinu obyvatel Plzeňského kraje. Mezi projekty vznikající prostřednictvím ITI často patří velké strategické stavby dopravní infrastruktury.

Evropské dotace míří zejména na nové silnice, brzy ale přijdou změny

Systém rozdělování evropských dotací se mění a Plzeňský kraj se na nové dotační období pečlivě připravuje. Unie chce totiž od roku 2021 financovat především výzkum, vědu, nové technologie a ochranu životního prostředí.

Tramvají až k univerzitě

V polovině prosince loňského roku začali plzeňští cestující využívat novou tramvajovou trať linky číslo 4, která vede z Lochotína k Západočeské univerzitě na začátek průmyslové zóny Borská pole. Tramvaje zde zatím jezdí ve zkušebním provozu, úplné dokončení projektu včetně dostavby všech zastávek na úseku o délce 1,3 kilometru se plánuje na letošní listopad. Projekt v hodnotě 616 milionů korun získal podporu 375 milionů z evropských fondů právě prostřednictvím nástroje ITI.

„Projektová příprava prodloužení tramvajové trati trvala přes dvacet let, a tak očekávání byla samozřejmě velká,“ poznamenal tiskový mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) René Vávro. Výsledkem je podle něj komfortnější doprava z centra tam, kam se dříve lidé dostávali převážně jen s přestupy a autobusovými linkami, které ve špičce nápor cestujících příliš nezvládaly.

„Z důvodu rozšiřujících se vědecko-výzkumných kapacit, průmyslové zóny, obchodních center a v posledních letech i bytových developerských projektů v této lokalitě, byla dostupnost městskou hromadnou dopravou dlouhodobě nedostačující,“ popsala Kubičková s tím, že většina lidí proto musela jezdit autem, což pak způsobovalo například nedostatek parkovacích míst. Nová trať má podle ní pozitivní vliv na životy studentů, vědců, zaměstnanců i místních obyvatel.

Stavět se začalo v říjnu 2018, a ačkoliv menší komplikace ovlivnily harmonogram výstavby, v prosinci 2019 už se na nové trati svezli první lidé. Jak řekl Vávro, cestující kladně hodnotí zajištění rychlého přímého spojení z centra města k Západočeské univerzitě bez nutnosti přestupů, nebo zlepšení přestupních vazeb mezi linkami veřejné linkové dopravy a linkami MHD. Stěžují si naopak na absenci jedné z prozatím nedokončených zastávek, nebo na ukončení některých spojů autobusové linky číslo 30. „V příštích měsících dojde k vyhodnocení provozu a úpravám podle skutečného využití navazujících autobusových spojů,“ doplnil mluvčí.

Z Plzně do Rokycan za 11 minut. S modernizací trati pomohly fondy EU

Cestující z Plzně do Rokycan využívají od listopadu 2018 modernizovaný úsek železniční trati spolufinancovaný EU. Výhodou je rychlejší spojení a podle kraje také zatraktivnění Rokycan pro firmy a zájemce o bydlení. Stavba podle odborníků ovšem přináší komplikace pro nákladní dopravce.

Budoucnost ITI

Mezi další plzeňské dopravní projekty spadající pod ITI patří například nákup nízkopodlažních trolejbusů pro MHD, již dokončený autobusový terminál Šumavská u Hlavního vlakového nádraží, a z plánovaných rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany nebo parkovací systém P+R Kaplířka. Projekty spadají pod tzv. prioritní osu Mobilita, která má za cíl mimo jiné „odbourávání dopravních bariér“ a „zvýšení dostupnosti veškerých služeb a funkcí v rámci metropolitní oblasti“.

„Jistě nevýznamnějším projektem Plzeňské metropolitní oblasti bude výstavba městského západního okruhu, který významně uleví dopravní tepně, která trochu nešťastně vede centrem města. (…) Podařilo se na něj prostřednictvím nástroje ITI rezervovat v roce 2016 finanční prostředky z evropských fondů ve výši 1,2 miliardy korun,“ uvedla Kubičková. Projekt nakonec nebude hrazen přímo z obálky ITI, i tak ho však město považuje za pilíř své strategie a snaží se na něj související projekty navázat.

Evropská komise na lednovém jednání s českými administrátory ITI vyjádřila jednoznačnou podporu integrovaným nástrojům i do budoucna. Debata se věnovala především současnému stavu příprav nového programového období po roce 2021. Podle Kubičkové zatím není jasné, jak k rozdělení alokovaných evropských financí pro ITI přistoupí ČR, respektive jednotlivé řídicí orgány. „Nicméně strategické plánování v plzeňské metropolitní oblasti na tyto informace nečeká a my již intenzivně pracujeme na přípravě nejen samotného strategického dokumentu, ale iniciujeme spolupráci s územními partnery na přípravě projektů,“ uzavřela Kubičková. Investice do infrastruktury budou podle ní hlavním cílem, nicméně stejně tak bude Plzeň usilovat o prostředky na neinvestiční projekty, které vhodně doplní konečný dopad do celé metropolitní oblasti.

Článek původně vyšel v Plzeňském deníku v rámci projektu Proměny českých regionů, který společně realizují EURACTIV.cz a vydavatelství Economia s podporou Evropské komise.