Investovat do zemědělství se v budoucnu vyplatí. Eurokomisař Hogan vysvětlil proč

© European Union, 2018

Po roce 2020 bude evropské zemědělství méně byrokratické, více zaměřené na nové technologie a životní úroveň zemědělců se zvýší. Právě to jsou tři hlavní důvody, proč by měli evropští zemědělci do sektoru investovat, myslí si eurokomisař Phil Hogan.

Zemědělci požadují stabilní podmínky a chtějí mít jistotu, že pokud budou v sektoru investovat, vynaložená energie a čas se jim vrátí.

S tímto požadavkem se také obrátili na Evropskou komisi, která nyní připravuje reformu společné zemědělské politiky (SZP).

Stále ale není jasné, jak bude vypadat víceletý finanční rámec pro období po roce 2020 a kolik financí z evropského rozpočtu zamíří právě do zemědělského sektoru. Podle eurokomisaře Phila Hogana ale otázka financí není pro reformu SZP směrodatná.

„V každém případě, bez ohledu na rozpočet, pracujeme na nových legislativních návrzích, díky kterým bude SZP směřovat k opravdovým výsledkům,“ uvedl komisař pro zemědělství pro EURACTIV.com.

Více flexibility

Hogan chce v budoucnu nastavit evropskou politiku tak, aby směřovala k jasným cílům – jako je třeba posílení role zemědělství v boji proti klimatickým změnám.

„Nová SZP by také měla zemědělcům poskytnout více flexibility při rozhodování o tom, jak těchto cílů dosáhnout,“ vysvětlil dále eurokomisař.

Hogan: Vyslechli jsme jejich obavy – tedy že SZP byla příliš byrokratická a že příliš trvala na dodržování pravidel, než na dosahování výsledků.

Pokud k reformě SZP dle jeho vize skutečně dojde, členské státy budou poprvé muset Komisi dokazovat, že jejich národní plány na přerozdělování evropských dotací podpoří zemědělce a venkovské komunity tím způsobem, jakým to opravdu potřebují.

Zemědělské dotace EU budou v režii členských zemí. Musí ale splnit cíle stanovené v Bruselu. Více >>>> 

Právě ve větší flexibilitě budoucí SZP spatřuje Hogan jeden z důvodů, proč by měli zemědělci v budoucnu do sektoru investovat.

„Vyslechli jsme jejich obavy – tedy že SZP byla příliš byrokratická a že příliš trvala na dodržování pravidel, než na dosahování výsledků – a řešíme je přímo,“ dodal Hogan, který trvá na tom, že v budoucnu musí být finance utráceny chytřeji bez ohledu na to, kolik jich bude mít SZP k dispozici.

Nové technologie

Druhým důvodem, který má zemědělce k investicím motivovat, je výraznější role nových technologií.

Chceme usnadnit investice do inovací a výzkumu nových technologií, které mohou našim zemědělcům ušetřit čas i peníze.

„Technologie pokročily od posledních reforem SZP v roce 2013 tak rychle, že již dnes můžeme vidět spoustu výhod, které evropským farmářům přinesly,“ řekl Hogan.

„Chceme usnadnit investice do inovací a výzkumu nových technologií, které mohou našim zemědělcům ušetřit čas i peníze, od strojů, které umí ověřit, zda jsou hrozny zralé, přes automatické sběrače až po senzory regulující použitou vodu,“ upřesnil eurokomisař.

Evropští zemědělci přitom již nyní mohou z nových technologií podpořených EU těžit. Příkladem je program Copernicus, který poskytuje různým uživatelům satelitní snímky ze svých družic.

Moderní technologie jsou pro české zemědělství „jak vyšité“. Více >>>>

Díky satelitním datům mohou úřady například kontrolovat, zda na půdě, na kterou zemědělec dostává dotace, skutečně hospodaří, a zda tak činí v souladu s pravidly pro ochranu životního prostředí.

„Obrázky mohou být samozřejmě použity samotnými farmáři. Mohou jim poskytnout lepší informace pro jejich rozhodnutí, která se týkají výsadby a sklizně, a to vše skrze aplikaci v chytrém telefonu.

Vyšší životní úroveň farmářů

Vedle technologií a flexibility nabízí Hogan také třetí důvod, proč se vyplatí investovat do zemědělství. SZP se totiž více zaměří na zlepšování životní úrovně farmářů a venkovských komunit.

Chceme mladým zemědělcům poskytnout více finančních pobídek a zlepšit jejich přístup k půdě a k investicím.

Speciální opatření se chystají zejména pro mladé zemědělce.

„Chceme jim poskytnout více finančních pobídek a zlepšit jejich přístup k půdě a k investicím, abychom usnadnili přesun půdy z generace na generaci,“ vysvětlil Hogan.

Další výhody má přinést lepší propojení SZP s ostatními evropskými fondy, které rovněž mohou financovat rozvoj venkovských oblastí.

Komise chce také vytvořit evropskou online platformu, která by sdružovala experty, veřejnou správu, zemědělce a další zainteresované osoby. Prostřednictvím webových stránek by mezi s sebou měli sdílet rady a osvědčené postupy, které by zemědělcům usnadnily zvládat rizika spojená s jejich podnikáním.