Europoslanci dali zelenou víceletému rozpočtu i spojení peněz s vládou práva

© Pixabay

Europoslanci schválili historicky největší víceletý rozpočet EU o celkovém objemu přes 1,8 bilionu eur, na jehož odblokování se minulý týden shodli lídři unijních zemí. Evropský parlament také podpořil podmínění čerpání peněz s dodržováním právního státu, kvůli němuž rozpočet a s ním spojený fond obnovy blokovalo Maďarsko s Polskem. Unie se tak definitivně vyhne hrozícímu rozpočtovému provizoriu.

Zatímco z více než bilionového rozpočtu budou moci členské země začít čerpat hned od ledna, 750 miliard eur z fondu obnovy jim bude k dispozici až poté, co národní parlamenty schválí využití nových daní a poplatků jako příjmů unijní kasy. Právě z nich chce Evropská komise splácet půjčku, kterou si bude muset na finančních trzích kvůli mimořádnému fondu vzít.

„Položili jsme základy pro nový začátek, pro zelenější a férovější Evropu,“ komentoval schválení bezprecedentního balíku předseda EP David Sassoli. Narážel tím mimo jiné na fakt, že podstatná část peněz z rozpočtu i fondu má podporovat přechod Unie ke klimaticky odpovědnému hospodářství.

Česko bude i v příštím sedmiletém období patřit k čistým příjemcům z rozpočtu, i díky mimořádnému fondu bude moci vyčerpat celkem až 960 miliard korun.

Unie spouští REACT-EU, pro ČR to znamená 30 miliard a volnou ruku v jejich využití

Se strukturálními fondy EU jsou spojena poměrně přísná pravidla, pro novou iniciativu REACT-EU to však neplatí. Státy zde mají v podstatě volnou ruku v tom, na co peníze v rámci obnovy po pandemii využijí.

Právní stát

Mechanismus na ochranu finančních zájmů EU spojující evropské prostředky s dodržováním vlády práva odmítaná Budapeští a Varšavou má zajistit, aby peníze z unijní kasy nesměřovaly do zemí, které nemají nezávislé soudy a další orgány, jež by zajistily spravedlivé vyšetření podvodů, korupce či střetu zájmů. Unijní orgány již několik let vedou s oběma zeměmi řízení kvůli obavám z omezování nezávislosti justice či médií.

„Evropská unie není podnikem à la carte, ve kterém si můžete ponechat svá práva bez plnění povinností. Je společenstvím založeným na společných hodnotách, které členské státy a občané musejí respektovat,“ komentovala schválení nového mechanismu španělská socialistická zpravodajka tohoto návrhu Eider Gardiazabalová, která označila jeho prosazení za velký úspěch EP ve vyjednávání s členskými státy.

Lídři prolomili rozpočtový pat, podpořili kompromisní návrh o právním státu

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie dnes na bruselském summitu prolomili pat kolem budoucího sedmiletého rozpočtu a krizového koronavirového fondu, jejichž schválení dosud blokovalo Maďarsko a Polsko. Lídři se shodli na kompromisních pravidlech, za nichž bude čerpání unijních peněz podmíněno dodržováním principů právního státu. Informoval o tom předseda Evropské rady Charles Michel.

Kritika kompromisu

Europoslanci také hlasovali o usnesení, které kritizuje doplňující podmínky, jež s novým mechanismem spojili vůdci EU na zmíněném summitu. Maďarsko a Polsko si do závěrů vrcholné schůzky vyjednaly řadu ujištění vztahujících se k novému mechanismu.

Například v případě, že bude nový mechanismus napaden u Soudního dvora EU, Komise bude muset s jeho aplikací posečkat, než jej přezkoumá unijní soud. To podle některých europoslanců může zpomalit jeho uplatnění, nikoli jej však zastavit.

„Dokázali jsme to. Nyní je to zákon. Tuto skutečnost nemůže změnit žádné jednostranné prohlášení,“ vyzdvihl schválené spojení peněz a vlády práva finský lidovecký zpravodaj návrhu Petri Sarvamaa.

Doplňující usnesení summitu sice nemá právní váhu srovnatelnou s unijními normami, Evropská komise, která bude případné odebrání peněz ke schválení členským zemím navrhovat, jej však hodlá respektovat.

2020: Jak chránit právní stát?

Právní stát je jednou ze základních hodnot Evropské unie. Polsko a Maďarsko má ale v posledních letech s jeho dodržováním problémy. EU se tedy snaží nalézt efektivní cestu, jak ochranu právního státu zajistit. Co chystá v následujícím roce?