Cesta k zemědělským dotacím vede přes haldy papíru. Změna je zatím v nedohlednu

© Shutterstock

Čerpání ze zemědělských fondů EU není snadné ani pro farmáře, ani pro úředníky, kteří platby administrují a proplácejí. Ministerstvo zemědělství vidí chybu především na evropské úrovni.

Evropské dotace jsou pro české zemědělce lákavé. Mohou díky nim rozšiřovat svá hospodářství a částečně jim zajišťují stálý finanční příjem.

Na druhou stranu ale způsobují zemědělcům vrásky. Kvůli čerpání dotací totiž musejí překonávat řadu administrativních překážek – od samotného nastudování a pochopení složitého dotačního systému přes vyplnění žádosti až po uchovávání dokumentace, absolvování kontrol a plnění všech souvisejících povinností.

Problém s papírováním se týká jak jednotných žádostí o přímé platby, které získávají zemědělci za hospodaření s půdou, tak i projektů podpořených z Programu rozvoje venkova (PRV). Zemědělci v tomto případě chybují již ve vyplňování samotné žádosti, a to například tím, že svůj projekt dostatečně nepopíší.

Vyhráno však nemají ani ti, jejichž projekt byl úspěšně schválen. Popasovat se musí také s žádostí o proplacení peněz a projekt pak musí plnit po určitou dobu konkrétní účel, kvůli kterému byl finančně podpořen.

Co se týče přímých plateb, tam zemědělci často uvádějí nesprávnou rozlohu svých pozemků nebo nedodržují některá z povinných opatření.

Zdroj informací: SZIF

Žádosti o dotace jsou pro některé zemědělce natolik složité, že administrativu nezvládají řešit sami.

„Co se týká podpor podávaných pod Jednotnou žádostí, tak v převážné většině případů využívají zemědělci pomoc našich pracovníků,“ uvedla pro EURACTIV.cz Vladimíra Nováková, tisková mluvčí Státního intervenčního a zemědělského fondu (SZIF), který je za zpracování žádostí a vyplácení dotací odpovědný.

S Programem rozvoje venkova si čeští zemědělci dokáží poradit lépe. Zhruba 70 % z nich zvládne vyplnit žádost bez asistence.

Čeští zemědělci by pro vystoupení z EU zřejmě nehlasovali, říká agrární analytik

Evropská unie se rozhodla snížit dotace zemědělcům. To se jim, včetně těch českých, pochopitelně nelíbí. Bez dotací z EU si zemědělské podnikání téměř nikdo nedokáže představit, říká agrární analytik Petr Havel v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Sama Nováková však přiznává, že vyřízení dotací není snadné ani pro samotný SZIF.

„Administrativa žádostí je náročná i pro nás jako platební agenturu,“ vysvětlila. Jako příklad uvádí Program rozvoje venkova – ten obsahuje finanční prostředky určené pro sedmileté období. SZIF je ale nucen částky rozdělit a zadministrovat za necelých 5 let.

„Konkrétně v letech 2015–2017 to znamenalo, že jsme zpracovávali více než dvojnásobek žádostí, než na který máme připraveny personální kapacity,“ upřesnila Nováková.

Kdo za to může?

Pro zemědělce, kteří chtějí čerpat z Programu rozvoje venkova, jsou směrodatná zejména pravidla pro poskytování dotací vydávané ministerstvem zemědělství.

Všechny podmínky, které tato pravidla obsahují, se průběžně zkoumají, aktualizují a také zjednodušují. Například se omezují počty příloh, zjednodušují se systémy kontrol a snižují se nároky na menší projekty. Alespoň to tvrdí ministerstvo zemědělství.

Dotace určené na rozvoj venkova dává stát velkým potravinářským podnikům, upozornil NKÚ

Většinu z miliard korun evropských dotací na rozvoj zemědělství z Programu rozvoje venkova stát rozdává velkým firmám. Podpora malých a středních podniků, kterým měl program pomoci, naproti tomu vázne.

Administrativní překážky však podle resortu leží nejen na úrovni české, ale i evropské.

„Obecně lze konstatovat, že vysoká administrativní zátěž žadatelů o dotace je způsobena podrobnými požadavky na úrovni EU, a to včetně přístupu ke kontrolám a sankcím,“ sdělil redakci tiskový odbor ministerstva zemědělství.

V následujícím programovém období chce proto resort usilovat o změnu evropských právních předpisů, které ke zvyšování zátěže vedou.

Složité audity

Resort vedený ministrem zemědělstvím Miroslavem Tomanem je přesvědčen, že ke snížení administrativní zátěže je nutné zjednodušit evropský kontrolní a sankční systém. To se však zatím neděje, ba naopak.

„Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům ze strany auditních orgánů se v případě projektových opatření nedá očekávat nějaká radikální změna, která by způsob poskytování dotací zcela zjednodušila,“ uvedlo ministerstvo.

Nový ministr zemědělství jde ve šlépějích svých předchůdců. Odmítá krácení dotací pro velkopodniky

Pro nového ministra zemědělství Miroslava Tomana je zastropování evropských dotací pro velké podniky nepřijatelné. Chce ale hájit všechny zemědělce – od malých až po ty největší. 

Zjednodušení společné zemědělské politiky EU je přitom pro Evropskou komisi již dlouhodobým cílem.

Zatím poslední návrh, který by měl vést ke zjednodušení, počítá s přenesením pravomocí za přerozdělování dotací na členské země. Komise by přitom pouze schvalovala tzv. národní plány a soustředila by se na plnění předem stanovených cílů.

Z pohledu ministerstva zemědělství by se však takové zjednodušení týkalo spíše evropských institucí, nikoli samotných žadatelů o dotace.

Článek vyšel v rámci projektu Proměny českého zemědělství, který společně realizují EURACTIV.cz a vydavatelství Economia s podporou Evropské komise.