České školy mají enormní zájem o dotace z EU

© Shutterstock

Ze starých školních půd vznikají učebny biologie nebo informatiky. Jaký podíl na tom mají evropské fondy?

Výzkum a vývoj se v budoucnu mohou stát základním kamenem evropské ekonomiky. Evropská unie na jejich podporu hodlá v příštích letech vyčlenit nemalé finanční prostředky, jednou z pěti investičních priorit EU totiž bude po roce 2020 „inteligentnější Evropa“, do níž by mělo směřovat až 45 % financí z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Kohezního fondu.

Rozvoj výzkumu a vývoje se však neobejde bez vzdělávání. Jeho kvalita a modernizace je přitom důležitá na všech stupních, od mateřské přes základní a střední až po vysoké školy. I sem již nyní putují značné částky z rozpočtu EU. Díky nim se například navyšuje kapacita škol nebo se zřizují nové odborné učebny.

90 % základních škol se dočkalo modernizace

Podle údajů ministerstva pro místní rozvoj (MMR) bylo v předchozích dvou programových obdobích, 2007-2013 a 2014-2020, zmodernizováno celkem 90 % základních a 75 % středních škol po celé ČR.

„Všechny typy škol, které IROP (Integrovaný regionální operační program, pozn. red.) financuje, mají o dotace z programu extrémní zájem, o čemž svědčí souhrnný počet náhradních projektů v oblasti školství – 367 náhradních projektů za celkem 3,7 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj,“ uvedl na dotaz redakce mluvčí MMR Vilém Frček.

Zájem mají jak školy z velkých měst, tak i menších obcí. „Samozřejmě více projektů je z velkých obcí, protože ve velkých obcích se nachází i více škol,“ dodal Frček.

Na českých základních školách se od roku 2014 z programu IROP uskutečnilo 963 projektů, které dohromady získaly 7,53 miliardy korun z EU. Co se týče středních a vyšších odborných škol, zde se realizovalo 403 projektů s evropskou dotací 4,87 miliardy korun. Nejmenší počet projektu – 291 – připadá na předškolní vzdělávací zařízení s finanční podporou EU ve výši 4,11 miliardy korun.

Nejvíce finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj na infrastrukturu škol čerpá Středočeský a Jihomoravský kraj.

„Jsem velice ráda, že díky IROP se jak naši nejmenší předškoláci, tak už téměř dospělí studenti mohou těšit z nových nebo rekonstruovaných tříd a učeben,“ uvedla na počátku nového školního roku ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Kromě tohoto programu mohou školy čerpat také z Operačního programu (OP) Výzkum, vývoj a vzdělávání spravovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Podpora vzdělanosti v hlavním městě Praha je pak specificky vyčleněna v OP Praha – Pól růstu ČR.

Moderní laboratoře i technologie

Z finančních prostředků EU se budují buď nové školy, jako například dvě mateřské v Mladé Boleslavi, nebo se rekonstruují a rozšiřují, jako například v roce 2009 v Sobotíně mateřská i základní škola. Vzdělávací instituce se také těší novému zateplení a jsou více přístupné tělesně postiženým.

Trendem posledních let je na jednotlivých typech škol rekonstrukce starých půd, ze kterých pak vznikají nové odborné učebny pro přírodovědné předměty, informatiku či výuku jazyků.

Například díky dotaci z EU mohla na Gymnáziu Ústí nad Orlicí vzniknout mezi lety 2016-2018 půdní vestavba odborné učebny biologie. Dále zde došlo k rekonstrukci dalších šesti odborných učeben (pro fyziku, chemii, biologii či ICT) a pořídily se nové školní pomůcky. Podobnou cestou se vydalo i gymnázium v Jindřichově Hradci nebo Třeboni.

Gymnázium Jeseníky zase zrekonstruovalo zastaralé chemické, fyzikální a biologické laboratoře a pořídilo do nich nové vybavení za finanční spoluúčasti EU ve výši přes 12 milionů korun.

K rekonstrukci došlo i v Lanškrouně, kde se za finanční spoluúčasti EU stala z bývalé konírny kombinovaná stáj a veterinární laboratoř s novým moderním vybavením pro žáky oborů agropodnikání a veterinářství Střední zemědělské a veterinářské školy. S evropskou dotací si pořídili také vlastní mlékárnu pro praktickou výuku studentů.

Dojicí roboti, dílny nebo operační sály. Podívejte se, jaké projekty ve vašem okolí financovala EU

Dotace EU jsou spojené nejen s podvody a kauzami typu Čapí hnízdo. Podporu z evropských fondů získalo také více než 70 tisíc projektů, které pomáhají lidem v každodenním životě.

Článek vyšel v rámci projektu Proměny českých regionů, který společně realizují EURACTIV.cz a vydavatelství Economia s podporou Evropské komise.