Podcast: České zemědělství vs. Zelená dohoda

Zelená dohoda pro Evropu přinese změny nejen v průmyslu či energetice, ale také v zemědělství. Česko je díky rozvinutému ekologickému zemědělství na dobré cestě, v dalším rozvoji mu však brání plošné dotace. Poslechněte si debatu poslankyně Evropského parlamentu Veroniky Vrecionové (ODS, ECR) a předsedy České technologické platformy pro ekologické zemědělství Jiřího Lehejčka jako podcast.

Soundcloud |Pocket CastsSpotify |Podcasty Google| Apple Podcasts

Tento podcast vznikl s podporou frakce Evropských konzervativců a reformistů. Všechny výstupy realizované v rámci této spolupráce jsou dostupné pod tímto odkazem. Podmínky spolupráce jsou uvedeny zde.