Podcast: Česká věda těží z evropských peněz. Posouvá ji to v mezinárodní konkurenci dál, říká vedoucí CZELO

© Pixabay

V České republice se investují nemalé prostředky do výzkumných, vzdělávacích a inovačních projektů, které pocházejí jak ze strukturálních a investičních fondů, tak z prostředků komunitárních programů EU. Rozvoj vědy a vzdělávání však není jednoduchý, protože evropská i mezinárodní konkurence je velká. Přímo v Bruselu pomáhá se získáváním financí i navazováním nezbytné mezinárodní spolupráce Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO), která nově spadá pod Dům zahraniční spolupráce (DZS).  O poslání kanceláře, postavení českého vzdělávání a výzkumu v EU i o získávání financí z kohezních fondů a komunitárních programů mluvila redakce s vedoucí kanceláře Lenkou Procházkovou.

Soundcloud |Pocket CastsSpotify |Podcasty Google| Apple Podcasts

Podcast vyšel v rámci projektu Proměny českých regionů, který společně realizují EURACTIV.cz a vydavatelství Economia s podporou Evropské komise.