Díky dotacím z evropských fondů se ve Zlínském kraji zvyšuje kvalita života, říká náměstek Zicha

© Archiv JZ

Tento článek je součástí Special reportu: Evropské fondy ve Zlínském kraji

Výstavba dálnice D49 nebo nové železniční koridory. Právě na takové projekty chce Zlínský kraj v následujících letech žádat o peníze z evropských fondů, říká v rozhovoru náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a územní plánování Josef Zicha.

Jak Zlínský kraj využívá finance, které má k dispozici z evropských fondů?

V programovém období 2007-2013 bylo z operačních programů ve Zlínském kraji proplaceno více než 41 miliard korun. Pokud k tomu připočteme všechny prostředky z Evropské unie, tedy nejen z českých operačních programů, jedná se o zhruba 45 miliard korun. Největší objem financí šel do projektů silnic a dálnic, životního prostředí a významná byla také podpora výzkumu, vývoje a inovací. Regionální operační program Střední Morava poskytl také několik miliard na rozvoj cestovního ruchu, revitalizaci měst a obcí, oblast školství, sociálních služeb nebo zdravotnictví.

Co se týče stávajícího období od roku 2014 do roku 2020, zatím je brzy na to jej hodnotit. Dosud byly v kraji schváleny projekty v hodnotě zhruba 18 miliard korun a celá řada projektů je stále v přípravě anebo hodnocení. Jsou zde oblasti, v nichž je jasné, že nezopakujeme úspěch z předchozího období. Je to zejména kvůli tomu, že již nemáme k dispozici programy, které jsme měli předtím, například svůj Regionální operační program. Zároveň se v našem kraji až na malé výjimky naplno nerozběhla realizace velkých dopravních staveb, které by EU finančně podporovala. A kromě kotlíkových dotací se ve Zlínském kraji ve srovnání s ostatními kraji a předchozím obdobím až tak moc neinvestuje do větších projektů v oblasti životního prostředí, což by se však do budoucna mělo změnit, například v souvislosti s výstavbou Vodního díla Vlachovice.

Evropské fondy vysychají. Zlínský kraj se připravuje na budoucnost bez dotací

Česko je rok od roku bohatší, za pár let proto ztratí nárok na vysoké dotace z evropských fondů. Změny se dotknou i Zlínského kraje, který peníze z EU hojně využívá. 

Můžete být trochu konkrétnější a uvést nejvýznamnější projekty, na které získal kraj dotaci z unijních fondů?

Největším projektem předchozího programového období byla revitalizace 14. a 15. budovy bývalého areálu firmy Baťa, na kterou jsme získali dotaci okolo 480 milionů korun. Projekt přispěl k rozvoji kultury a cestovního ruchu. Podařily se nám ale i další významné projekty, týkaly se například úspor energií, životního prostředí, zdravotnictví a dalších oblastí. Všechny tyto projekty přináší regionu ekonomický rozvoj a také zvyšují jeho atraktivitu a kvalitu místního života.

V současném období je největším projektem kraje program výměny kotlů v domácnostech se souhrnnou dotací ve výši 504 milionů korun.

Od roku 2021 bude mít ČR k dispozici méně peněz z fondů, bude tedy zapotřebí co nejefektivněji je využít. Na jaké oblasti by se chtěl kraj v následující dekádě soustředit?

Musím podotknout, že příprava podmínek čerpání prostředků z evropských fondů pro období po roce 2021 stále není ukončena a nyní o tom probíhá vyjednávání mezi Evropskou komisí a členskými státy. Předpokládá se, že vše bude dojednáno až v druhé polovině roku 2020.

V současné době připravujeme Strategii rozvoje Zlínského kraje, kde uvádíme oblasti, do kterých je potřeba výrazně investovat. V prvé řadě se jedná o dopravní infrastrukturu, například výstavbu dálnice D49 nebo D55, železniční koridory, elektrifikaci tratě Zlín – Otrokovice, ale také cyklostezky a další. Druhou významnou prioritou pro rozvoj regionu je podpora výzkumu, vývoje a inovací, zejména rozvoj výzkumných center Univerzity Tomáše Bati, ale také nové vývojové a inovační kapacity ve firmách. Důležité z hlediska kraje jsou také investice do nových nemocničních objektů, sociálních služeb, ale také do ochrany životního prostředí a celé řady dalších oblastí.

Vsetínské základní školy chtějí oživit zájem dětí o řemesla a učňovské obory

Česko trápí nedostatek řemeslníků. Jak ale mladé lidi nalákat do dílen? Právě na to se zaměřil projekt čtyř vsetínských základních škol.

Daří se kraji promlouvat do budoucího nastavení evropských fondů?

Evropská komise nejedná s kraji, ale s ministerstvy jako nositeli operačních programů. Jiná situace by byla, kdybychom měli regionální operační programy jako v období 2007-2013. Teď se můžeme snažit lobbovat u ministerstev, ale kraje jsou pouze jedním z územních partnerů, a to hned vedle Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv, Národní sítě místních akčních skupin a dalších. Máme šanci připomínkovat veškeré klíčové dokumenty týkající se nastavování evropských fondů, avšak ministerstva chtějí jednotný názor všech krajů, což je u některých témat problém. Kraje si v některých tématech konkurují a také od roku 2021 budou mít rozdílnou výši podpory z EU, na základě jejich ekonomické vyspělosti. A pokud potřeby ze strany krajů i ostatních územních partnerů nejsou úplně ve shodě, možnost promlouvat do nastavování evropských fondů se tak snižuje.

A jak je na tom Zlínský kraj v porovnání s ostatními?

Zlínský kraj dosud získával na projekty 85 procent financí z evropských fondů, zbytek doplácel z vlastních zdrojů a příspěvku státního rozpočtu. Nově by měl získávat z EU pouze 70 procent. Budeme na tom lépe než „statisticky vyspělejší“ kraje, jako je Plzeňský, Jihočeský, Vysočina, Středočeský nebo Jihomoravský. Vyjmenované kraje by měly dosáhnout pouze na 55 procent dotace EU. Pak jsou zde však výrazně podporované strukturálně postižené kraje – Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský, takže jejich pozice v získání prostředků EU bude určitě lepší než pozice Zlínského kraje. Pokud však budeme na nové programovací období kvalitně připraveni, mohli bychom se v úspěšnosti čerpání pohybovat v horní polovině regionů v ČR.

Zlínská filmová tradice má solidně našlápnuto k úspěšnému pokračování

Filmová tvorba se dnes již neobejde bez moderních technologií. Zlín však neztrácí krok a může se chlubit novým ateliérem nebo filmovým centrem zábavy.

Článek původně vyšel ve Zlínském deníku v rámci projektu Proměny českých regionů, který společně realizují EURACTIV.cz a vydavatelství Economia s podporou Evropské komise.