WikiLeaks: Za averzi ke GMO měla být EU potrestána

Zdroj: CreativeCommons.org, autor: Lars Ploughmann.

Americké velvyslanectví v Paříži doporučovalo zahájit obchodní válku s zeměmi, které odmítají uvést na trh geneticky modifikované plodiny. Ukazují to alespoň nejnovější záznamy z WikiLeaks.

Vytvořit černou listinu zemí, které se staví na odpor proti zavádění geneticky modifikovaných plodin, a proti těmto zemím pak zahájit odvetná opatření, třeba i ve formě obchodní války, navrhovalo americké velvyslanectví na konci roku 2007.

Americké zastoupení ve Francii, které v té době vedl blízký přítel a obchodní partner tehdejšího amerického prezidenta Craig Stapleton, tehdy pobouřilo rozhodnutí francouzské vlády zakázat na svém území geneticky modifikované produkty americké firmy Monsanto.

„Americké zastoupení (ve Francii – pozn. red.) navrhuje vytvořit seznam odvetných opatření, která zasáhnou EU jako celek, protože se jedná o kolektivní odpovědnost, která se ale také zaměří na hlavní viníky této situace,“ píše se doslova ve zprávě amerického zastoupení v Paříži.

Ve zprávě se dále navrhují „dlouhodobě udržitelná opatření“, protože nelze očekávat „brzkou výhru“. Podle Stapletona je důležité, aby si Evropané uvědomili, že jejich odmítavá politika je bude něco stát.

Americké přesvědčování katolické církve

Hájit národní zájmy a prosazovat americké geneticky modifikované plodiny měly za úkol také ostatní americká zastoupení ve světě. V rozvojovém světě měl být tlak zaměřen zejména na představitele katolické církve, která se ke genetickým úpravám staví s nedůvěrou.

Americká pozornost se proto zaměřila zejména na nejvyšší kruhy katolické církve ve Vatikánu, kde soustavně lobbovala za podporu pro geneticky modifikované plodiny ve třetím světě.

„Příležitosti prosazovat záležitost (geneticky modifikované plodiny – pozn. red.) ve Vatikánu a tím pádem také u značné části evropské veřejnosti a v rozvojovém světě existují,“ píše se v jedné diplomatické zprávě.

Motivy kardinálů a Španělsko jako tajný spojenec USA

Zveřejněné diplomatické depeše také odhalují zajímavé motivy jednotlivých aktérů. Vlivný kardinál Renato Martino, šéf Rady pro spravedlnost a mír (Pontifical Council for Justice and Peace), do kterého Američané vkládali značné naděje, například spolupracoval s americkým zastupitelstvím podle svých slov proto, aby vynahradil svůj odmítavý postoj k válce v Iráku.

„Zástupce kardinála Martina nám oznámil, že kardinál s námi v otázce geneticky upravených plodin spolupracoval, aby z části vykompenzoval svůj nesouhlas s americkým postupem v Iráku a zachoval dobré vztahy s americkou vládou. Podle našeho zdroje se kardinál Martino necítí dále vázán spolupracovat s námi v této otázce,“ píše se v depeši.

Zveřejněné dokumenty z WikiLeaks ukazují také na blízkou spolupráci mezi Spojenými státy a Španělskem při snaze odvrátit další zpřísnění legislativy pro geneticky modifikované plodiny v EU.

„Pokud padne Španělsko, zbytek Evropy bude následovat,“ praví se téměř pateticky v jedné diplomatické depeši.