V Turecku je mnohoženství stále aktuální, potvrzuje studie

Navzdory tomu, že provozování polygamie je v Turecku nezákonné, žije v takových manželstvích až 187 tisíc tureckých žen.

Nová studie zabývající se právy a postavením žen v Turecku, kandidátské zemi na vstup do EU, ukázala, že ačkoliv tamější zákony mnohoženství nepovolují, realita je spíše opačná. Polygamní svazky kvetou především v kurdské oblasti na jihovýchodě země, kde nepředstavují žádnou výjimku. Tyto manželky však nespadají pod téměř žádnou zákonnou ochranu.

Jak uvádí turecký deník Hürriyet, zdejší muži si hledají druhou choť především tehdy, pokud s tou první nemohou zplodit potomka, hlavně chlapce.

Zmíněná studie se soustředí i na další témata, která jdou ruku v ruce s pohlavní nerovnocenností v Turecku. Jedná se například o velmi mladé dívky, které musí vstoupit do manželství, nebo preferování synů před dcerami.

Zprávu vypracovala ankarská Hacettepe University a minulý týden si ji vyslechl turecký parlamentní výbor pro rovné příležitosti.

Průzkum dále přišel s tím, že v 77 milionovém Turecku až sedm milionů párů má sňatek předem dohodnutý. Kolem pěti a půl milionů žen se vdává, jakmile překročí hranici 18 let, což je podle současných právních předpisů nejnižší možný věk pro vdávání.

Nepříliš kladným vzorem je v tomto směru pro svůj lid turecký president Abdullah Gül, který k oltáři přivedl svou nastávající, když ji bylo pouhých patnáct let.

Podle studie není v turecké, převážně muslimské, společnosti výjimkou ani zvyk darovat věno. Až ve dvou milionech případů musel ženich nebo jeho rodina zaplatit finanční obnos rodině nevěsty.

Kritika z úst Komise

Zlepšit postavení tureckých žen požaduje také Evropská komise ve své poslední Zprávě o pokroku. Turecko se stalo kandidátskou zemí na vstup v roce 1987, ale teprve před šesti lety zahájilo přístupová jednání.

Zdá se, že Ankara na mezinárodní výtky reaguje. V září loňského roku přijala vládnoucí strana AK množství ústavních změn, které mají právě pozici žen a dětí ve společnosti pozvednout. Feministická hnutí však jsou toho názoru, že tato opatření zdaleka nestačí.

Evropská komise ve svém posledním dokumentu, který hodnotí pokrok za uplynulý rok, Turecku vytýká závažné problémy, jako vraždy za urážky na cti, brzká a vynucená manželství nebo domácí násilí, o otázce mnohoženství se však nezmiňuje.

Komise na dotaz EurActivu, proč polygamii nezařadila na seznam kritiky vůči Turecku, odpověděla pouze obecně: „turecké právo mnohoženství zakazuje, a proto předpokládáme, že se tyto zákony napříč zemí dodržují.“

Jak se svěřil Kader Sevinç, člen opoziční republikánské lidové strany, nejen, že praktikování polygamie porušuje ženská práva, ale také představuje vážnou překážku pro turecké ambice stát se členem Evropské unie.

Akademická studie z ankarské univerzity uvádí svůj vlastní recept v boji proti ženské diskriminaci: zlepšit přístup žen ke vzdělání, zvýšit jejich účast na pracovním trhu a také v politice.