V Bělorusku se rýsuje nová generace prodemokratických sil

Nedávné sblížení Evropské unie s Běloruskem probudilo k životu mladší generaci prodemokratické opozice. Její manifest vítá rozhodnutí EU začlenit Bělorusko do programu Východního partnerství, volá po konstruktivním dialogu s běloruskými úřady a podporuje jednotný postup všech prodemokratických uskupení.

Souvislosti:

Východní partnerství je projekt směřující k hospodářské a politické stabilizaci oblasti ležící na východ od hranic EU. Byl oficiálně spuštěn 7. května v Praze. Kromě Běloruska bylo na jeho zahajující summit pozváno dalších 5 postsovětských republik: Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. Na projekt Evropská unie vyčlenila 600 miliónů eur. Rusko Východní partnerství chápe jako narušení své sféry vlivu.

Evropská unie podmiňuje spolupráci s Běloruskem demokratizací země a zlepšením postavení lidských práv. Usiluje také o odklon Běloruska od Ruska, na kterém je Bělorusko silně hospodářsky a energeticky závislé. Tehdejší český ministr zahraničí a předseda Rady ministrů zahraničí EU, Karel Schwarzenberg, naznačil, že EU přehodnotí svůj smířlivý postoj k Bělorusku, pokud Lukašenkův režim uzná nezávislost odštěpeneckých regionů Abcházie a Jižní Osetie v Gruzii. To dosud k nelibosti Ruska neučinil.

Běloruská prodemokratická opozice uvítala ochotu EU jednat s představiteli běloruského režimu, ale zároveň upozornila, že byť Lukašenko učinil dílčí ústupky (například propuštění politických vězňů), nedošlo ke změnám strukturálního charakteru.

Témata:

Pavel Sieviaryniec, lídr běloruských křesťanských demokratů, 26. května v Minsku oznámil, že by stará generace opozičníků měla uvolnit místo mladším. Sieviaryniec a další mladí odpůrci Lukašenkova režimu podepsali manifest pojmenovaný „Nezávislost! Svoboda! Evropská volba!“, v němž vyzývají k společnému postupu v boji za demokratizaci Běloruska a přibližování země k EU. Prostřednictvím manifestu uznávají úspěchy dosavadních představitelů prodemokratické opozice, ale zároveň odsuzují jejich neschopnost se dohodnout.

„/Stará generace/ nebyla schopná zcela vyřešit problémy spojené s naším národním a duchovním obrozením, hospodářskou prosperitu, vládu práva a rozvoj běloruské vědy a kultury,“ řekl Sieviaryniec. Posílení hospodářských, kulturních a vědeckých vazeb je přitom přesně to, co Evropská unie svým partnerům nabízí.

Sieviaryniec řekl, že mladá generace má své umírněné a radikální křídlo. Umírnění jsou pro konstruktivní dialog s představiteli Lukašenkova režimu a pro dohled nad nutnými hospodářskými a politickými reformami, kdežto radikálové jsou vesměs skeptičtí. Prý, ale není důvod, proč by obě křídla neměla nalézt společné řešení, zdůraznil Sieviaryniec.

Nová generace se jednohlasně postavila za předsedu Hnutí za svobodu Aljaksandra Milinkieviče, který v roce 2006 kandidoval v prezidentských volbách proti Lukašenkovi. Sieviaryncovi a dalším se nelíbí, jak se představitelé opozice neustále navzájem očerňují a chtějí to změnit. „Naše generace navrhuje nový standard, který v rámci opozice vytvoří společný zájem a základ pro společné jednání,“ ujistil Sieviaryniec.

Mladá generace vidí budoucnost Běloruska hlavně v rámci Evropské unie.