Starostové a regionální politici EU a zemí Východního partnerství jednali v Polsku

zdroj: Evropská komise.

Včera (8. června) se v polské Poznani uskutečnilo první zasedání nové platformy, která sdružuje 36 primátorů, starostů a regionálních politiků nejen ze členských zemí EU, ale i sousedních států v rámci Východního partnerství. Cíl je jasný: podpořit přeshraniční spolupráci a umožnit regionálním a místním orgánům promlouvat do politiky Východního partnerství.

„Věřím, že se tato nová platforma (CORLEAP, konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství; pozn. red.) stane prosperujícím centrem spolupráce mezi místními a regionálními orgány EU a zemí Východního partnerství,“ uvedl eurokomisař pro rozšíření a Evropskou sousedskou politiku Štefan Füle

Včerejší premiérové setkání téměř čtyřicítky primátorů, starostů a regionálních politiků nejen z evropské sedmadvacítky, ale i zemí tzv. Východního partnerství, tj. Arménie, Ázerbajdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny, které proběhlo v polské Poznani, má totiž posílit přeshraniční spolupráci těchto zemí na úrovni regionů a měst. 

„Posilování vztahů s našimi východními sousedy není jen záležitostí vlád členských států a institucí EU. Chceme-li podporovat demokratizaci a respektování evropských hodnot, musíme spolupracovat se všemi úrovněmi správy, a to i s místními a regionálními orgány a s občanskou společností,“ vysvětlila hlavní důvody pro zorganizování konference předsedkyně Výboru regionů, který shromažďuje regionální a místní zástupce členských zemí EU, Mercedes Bresso

V rámci tzv. Východního partnerství, projektu EU, který odstartoval za českého předsednictví v Praze (EurActiv 11.5.2009), zúčastněné země pracují na prohlubování vzájemných vztahů nejen v oblasti obchodní a celní politiky, ale třeba i příslibem liberalizace vízového režimu. 

Účastníci poznaňské konference, která má nadále probíhat jako výroční akce, v prohlášení požádali, aby do nových dvoustranných smluv, které má EU se svými východními partnery dojednat, byly zapracovány pasáže o posilování místních a regionálních orgánů. Zároveň vyzvali k lepšímu financování přeshraničních projektů zaměřených na posilování demokracie, lidských práv, místní a regionální úrovně a občanské společnosti. 

Tyto požadavky budou předsedkyní Výboru regionů Bresso prezentovány na summitu Východního partnerství, který proběhne na konci měsíce (29. -30. září) ve Varšavě.