Rozhovor s Michaelem Romancovem: Vnitropolitická situace v Rusku

Vladimir Putin

© Pixabay

Politický geograf a odborník na Rusko Michael Romancov odpovídal na otázky, proč je Vladimir Putin v Rusku tak populární, jestli je ruský politický systém stabilní a jak budou vypadat letošní volby do ruské Státní dumy.

Proč myslíte, že má ruský prezident Putin takovou podporu ruského obyvatelstva, podle průzkumů až 70 nebo 80 procent?
Především si myslím, že takovou podporu nemá, protože těm průzkumům není možno věřit. Vladimir Putin má bezesporu obrovskou podporu, řekl bych, že ho stoprocentně podporuje více než polovina voličů. Ale nevěřím, že je to přes 90 %, jak to z některých průzkumů vyplývá. A proč má takovou podporu? Rusové nemají přístup k alternativním zdrojům informací nebo je nevyhledávají.

A také si neuvědomují, jak funguje jejich politický systém. Když se podíváte, jak silně je, například ruskými komunisty, kritizován premiér Medveděv a jak bezprecedentní úctě a popularitě i v jejich řadách se těší prezident Putin. Popularita těchto dvou aktérů by přitom měla být velmi podobná, protože Medveděv dělá jenom to, co mu nakazuje Putin. Ale existuje obrovská opozice proti Medveděvovi a bezprecedentní podpora Putinovi, což znamená, že tam něco nehraje.

Jaké rozdíly vidíte v politice Vladimira Putina a Dmitrije Medveděva?
V jejich politice žádné rozdíly nejsou, protože jde v obou případech o politiku Vladimira Putina. Dmitrij Medveděv byl jako prezident pouze loutka. Byl to jiný obličej, ale moc byla primárně soustředěna do rukou Vladimira Putina. Nemá smysl se zabývat čtyřmi lety Medveděvova prezidentství jako něčím jiným. Šlo o pokračování toho, co bylo už předtím. Putin je v Rusku u moci nepřetržitě od roku 2000.

Co se stane ve chvíli, kdy prezident Putin zemře nebo bude muset odejít?
Samozřejmě nemám k dispozici křišťálovou kouli, abych uměl číst budoucnost. Ale protože se tento režim chová čím dál tím víc jako režim sovětský, tak se můžeme pokoušet získat analogii ze sovětských dob. Vladimir Putin přinejmenším zatím nevládne tak krutě jako Stalin, ale koncentroval do svých rukou veškerou moc. Poté, co Putin odejde, budou mít lidé, co budou kolem něj, dvě možnosti. Buďto se poperou o moc, nebo se dohodnou, že budou vládnout kolektivně. Kolektivní způsob vlády, charakteristický pro Chruščova a zejména pro brežněvovskou epochu, může být zaveden i v Rusku. Třetí možností, kterou si zatím neumím představit, je to, že by si Putin přímo vychoval nástupce. V sovětských dějinách pro tento krok neexistuje žádný vzor. Možné to ale je, protože takového nástupce si vybral a vychoval generál Franco ve Španělsku.

Jak si myslíte, že je Putinův režim stabilní?
Z krátkodobého hlediska ještě uvidíme značnou stabilitu. Za ten krátkodobý horizont považuji období do roku 2018, do prezidentských voleb. Potom už si nejsem jistý, protože nejpodstatnější složkou stability je socioekonomická stabilita. A všechny důležité socioekonomické charakteristiky Ruska se v poslední době zhoršují. A proto se domnívám, že na různých místech Ruska už brzy začne docházet k výbuchům socioekonomicky motivované nespokojenosti nebo dokonce násilí, které nicméně režim ještě bude schopen tlumit. Pokud se nepodaří provést ekonomickou reformu (a já se domnívám, že ti lidé, kteří stojí v čele Ruska, něčeho takového nejsou schopni), tak vývoj po roce 2018 je ve hvězdách. Podle mého názoru dojde v Rusku ke zhroucení sociálního smíru a režim bude tlumit projevy nespokojenosti násilím.

Pokračování rozhovoru o politice Vladimira Putina naleznete na stránkách iSouvislosti.cz.