Protiruské sankce české firmy o miliardy nepřipraví

zdroj: Shutterstock; autor: qingqing

České firmy kvůli evropským sankcím proti Rusku o miliardy korun nepřijdou. Podle předběžných výsledků průzkumu Hospodářské komory ČR počítají exportéři v příštích dvanácti měsících se ztrátami zakázek v celkové hodnotě desítek až stovek milionů korun.

„První výsledky našeho průzkumu odrážejí skutečnost, že sankce se nevztahují na již probíhající kontrakty z roku 2013. Naši exportéři v průzkumu rovněž potvrdili, že případné ztráty budou známy až v roce 2015,“ komentuje průzkum prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. Členové komory naznačují, že v ohrožení jsou kvůli sankcím desítky kontraktů, na nichž je závislých několik set pracovních míst.

Z průzkumu také vyplývá, že se zhoršuje platební morálka ruských partnerů. Podnikatelé také deklarují snahu o úpravu výrobního, či obchodního programu a potvrzují snahu hledat nová alternativní odbytiště pro své výrobky.

Pomoc: mise, výstavy, kompenzace

Jako formu pomoci exportéři nejčastěji uvádějí doprovodné podnikatelské mise do nových teritorií, podporu účasti na zahraničních výstavách a veletrzích, případně finanční kompenzace od Evropské unie.

České firmy by v rámci stávajícího režimu rovněž uvítaly větší míru vstřícnosti v rámci procesu udělování víz. Zmírnění vízové politiky vůči ruskojazyčným teritoriím je i ze strany Hospodářské komory ČR vyhodnoceno jako stěžejní a vítané opatření s cílem podpory cestovního ruchu a investic.

Celý článek naleznete na webu E15.cz.