EurActiv.cz otevírá sekci Vnější vztahy

EurActiv.cz, člen prestižní sítě portálů EurActiv, otevírá 25. června 2008 novou obsahovou sekci Vnější vztahy. Sekce vznikla za podpory odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky.

  • Přestože je osud Lisabonské smlouvy, která posiluje pravomoci právě v oblasti vnějších vztahů po odmítavém výsledku irského referenda nejistý, tendence k posílení hlasu Evropské unie na mezinárodní politické scéně zůstávají bez ohledu na výsledek ratifikačního procesu v členských zemích silné. Členské země se shodují na tom, že mají-li být schopné čelit největším výzvám současnosti, jako je globalizace, mezinárodní migrace, rostoucí energetická závislost Evropy, či změny klimatu, musí v mezinárodních jednáních vystupovat jednotně.

Unie vedle toho v rámci svých vztahů se zahraničím pracuje na zlepšování vztahů s třetími zeměmi, ať již jde o prohlubování hospodářské spolupráce, posilování bezpečnosti či podporu míru a demokracie v problematických regionech. K vnějším politikám Unie tak neodmyslitelně patří Společná zahraniční a bezpečnostní politika, politika rozšiřování EU, Evropská politika sousedství nebo rozvojová politika.

Půl roku před zahájením Českého předsednictví EU 2009 budeme v rámci sekce Vnější vztahy věnovat zvláštní pozornost vznikajícím prioritám v této oblasti. Čtenáře EurActiv.cz o nich budeme informovat formou rozhovorů a tématických Links Dossiers, které přinesou přehledné a souhrnné informace včetně stanovisek evropských i domácích aktérů. Tento obsah bude významným doplňkem k standardnímu zpravodajství v sekci Vnější vztahy.

„Je dobře, že odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR podporuje informování o jedné z významných priorit nadcházejícího českého předsednictví a umožňuje tak široké veřejnosti seznámit se s těmito tématy“, říká Peter Brťka, managing director EurActiv.cz.