EU podepsala nové partnerství s Austrálií

V Paříži se uskutečnila schůzka Trojky s ministrem zahraničí Austrálie Stephenem Smithem, na níž se podařilo podepsat a schválit nový rámec pro partnerství EU a Austrálie na dalších pět let.

Doposud určovaly rámec vztahů EU a Austrálie dva dokumenty. Prvním byla Společná deklarace o vztazích mezi Austrálií a EU (1997) a druhým Austrálie a EU: Agenda pro spolupráci (2003). Platnost posledně jmenovaného byla omezená na pět let, a proto se letos připravil dokument nový. Nový rámec partnerství Austrálie a EU klade velký důraz na bezpečnost a protiteroristickou spolupráci, spolupráci v asijsko-pacifickém regionu atd.

EU Trojka složená z francouzské ministryně pro lidská práva Rama Yade, komisařky pro vnější vztahy Benity Ferrero-Waldner a Roberta Coopera zástupce sekretariátu Rady se v Paříži sešla s australským ministrem zahraničí Stephenem Smithem 29. října. Během schůzky panovala přátelská atmosféra, kterou završilo schválení nového rámce pro partnerství na dalších pět let.

Komisařka pro vnější vztahy Benita Ferrero-Waldner před jednáním řekla: „EU přikládá velký význam vztahu s Austrálií. Austrálie je klíčovým hráčem v asijsko-pacifickém regionu a klíčovým partnerem EU ve světovém hospodářství, v boji proti klimatickým změnám, energetické bezpečnosti stejně tak jako v oblasti mezinárodní i regionální bezpečnosti.“

Mezi diskutovaná témata patřila kromě nového partnerství také současná světová hospodářská situace a také Gruzie. EU je již více jak 25 let největším obchodním partnerem Austrálie, proto i posílení vzájemných obchodních vazeb je jedním z pěti klíčových cílů, kterých chce EU a Austrálie v rámci nového partnerství dosáhnout. K dalším patří posílení dialogu a spolupráce v zahraničněpolitických otázkách nebo podpora spolupráce v oblasti klimatických změn nebo energetických otázkách.