EU je o krok blíže k uzavření Asociační dohody se státy střední Ameriky

V Bruselu začalo 14. července čtvrté kolo jednání o uzavření Asociační dohody mezi EU a státy střední Ameriky (Kostarika, Salvador, Guatemala, Nikaragua a Panama).

Asociační dohodu může EU uzavřít jak s jedním státem tak i s celým regionem. Její uzavření se obvykle navrhuje partnerům, s nimiž chce EU posílit vztahy založené na vzájemné důvěře, společných hodnotách a principech. Komise jedná jménem všech 27 členských států a za státy střední Ameriky vystupuje vždy jeden jako mluvčí celé skupiny, přičemž je respektován princip rotace.

Základním kamenem vztahů EU a střední Ameriky je dialog ze San José, který zahájila EU v roce 1984. Jeho cílem bylo zajistit mírové řešení všech konfliktů v této oblasti. Od jeho zahájení přispěla EU významným způsobem k udržení míru, procesu demokratizace a ke společenskému a hospodářskému rozvoji střední Ameriky. EU je prvním dárcem finanční pomoci střední Americe, což potvrzuje i částka 840 milionů eur, kterou mohou státy střední Ameriky získat pro období 2007 – 2013 z EU.

V roce 2003 pak obě strany podepsaly Dohodu o politickém dialogu a v roce 2007 byla zahájena jednání o Asociační dohodě, která by umožnila intenzivnější spolupráci v mnoha oblastech. Dohoda bude mít tři hlavní kapitoly: politický dialog, spolupráce, obchod. První kolo jednání proběhlo v San José v říjnu 2007 a druhé v únoru 2008 v Bruselu. Prozatím poslední třetí kolo proběhlo v San Salvadoru v dubnu letošního roku a během něj se vyjednavači dotkli poprvé obchodních otázek.

Čtvrté kolo jednání o Asociační dohodě EU se střední Amerikou bylo zahájeno v pondělí 14. července a skončí v pátek 18. července. Jednání se zúčastní 300 delegátů a zástupci občanské společnosti ze střední Ameriky. Očekává se, že jednání zaznamenají výrazný pokrok. Potvrdila to i komisařka pro vnější vztahy Benita Ferrero-Waldner, když před začátkem jednání řekla: „Když jsme se setkali s našimi partnery ze střední Ameriky během summitu v Limě, shodli jsme se na společném cíli učinit významný pokrok v jednáních, abychom je mohli uzavřít v roce 2009. Od čtvrtého kola (jednání) se očekává mnoho a obě strany tvrdě pracovaly na tom, aby bylo úspěšné.“

Čtvrté kolo jednání o Asociační dohodě se státy střední Ameriky by mělo skončit v pátek 18. července a ke konečnému uzavření jednání by mělo dojít v průběhu příštího roku.