EU a USA jednají o „novém SWIFTu“

Socialističtí europoslanci celé dva dny jednali s Američany o nové kompromisní smlouvě, která by nahradila předběžnou dohodu SWIFT. Ta neuspěla minulý měsíc v Evropském parlamentu.

Poslanci během svého dvoudenního výjezdu do USA jednali s americkým ministerstvem financí, zahraničí, vnitra i spravedlnosti. Hlavními body společné diskuze, které se zúčastnil i náměstek americké ministryně zahraničí James Steinberg, byly hromadný transfer dat a rovnocenný přístup EU k informacím o předaných údajích. EurActivu to řekl socialistický europoslanec z Velké Británie Claude Moraes.

„Je důležité hovořit o SWIFTu přímo s Američany, protože musíme mít představu o tom, co chtějí,“ řekl Moares, který je Parlamentu členem Progresivní aliance socialistů a demokratů.

Žádný přenos hromadných dat

„Stále se obáváme, že problém transferu hromadných dat nebude dostatečně ošetřen, a to ani Komisí,“ varoval Moraes.

Současná pravidla Američanům umožňují získávat velké množství dat z databáze SWIFT a archivovat je až po dobu 90 let. USA se ale snaží Evropany uklidnit tím, že nedotčená data likvidují již po pěti letech.

Dohled EU

Představitelé belgické společnosti SWIFT, která zajišťuje většinu bankovních transakcí na evropském území, prozradili EurActivu, že Američané kontrolují transfer údajů o bankovních transakcích prostřednictvím skupiny expertů, kteří procházejí bezpečnostními prověrkami amerického ministerstva financí. USA se tak snaží zaručit, že evropská data budou skutečně sloužit na protiteroristické účely.

Mluvčí SWIFTu přiznal, že na evropské straně žádný podobný tým odborníků neexistuje, což právě trápí Parlament. Poslanci s Američany hovořili o tom, že by Evropané měli podobný kontrolní orgán také vytvořit. Dozíral by na nakládání s údaji získanými na půdě EU a Spojených států.

V USA vědí, že Parlament nabral sílu

Moraes prohlásil, že jej velmi příjemně překvapilo, jak se náměstek Steinberg vyzná v Lisabonské smlouvě a jak rozumí novým pravomocím poslanců.

Podle Moraese Američan dokonce správně chápe současnou roli Progresivní aliance socialistů a demokratů v Parlamentu. Ta bude totiž pro budoucí osud dohody klíčová.

Komise bude také jednat

Komisaři pravděpodobně získají 24. března od Komise povolení zahájit s Američany rozhovory o nové smlouvě. Viviane Reding, komisařka pro spravedlnost, a Cecilia Malmström, komisařka pro vnitřní záležitosti, však budou k vyjednávání ještě potřebovat požehnání členských státu a Parlamentu. To znamená, že než se rozhovory spustí, nejspíš to ještě několik měsíců potrvá.

„Komise zajistí, že jakákoliv podoba nové dohody bude odpovídat představám europoslanců,“ řekla EurActivu mluvčí komisařky Reding.

Američané mohou „cíleně vyhledávat“

Mluvčí finanční skupiny SWIFT prohlásil, že potom, co Parlament řekl smlouvě své „ne“, transfery bankovních údajů z nizozemských a švýcarských serverů přestaly. Nicméně Američané mají stále právo na tzv. cílené vyhledávání, které jim garantuje smlouva s Belgií.

Servery shromažďující data o evropských transakcích, které se nacházejí na půdě USA, jsou navíc stále přístupné jen s povolením americké vlády. Jedním z nejdůležitějších úložišť informací je server ve Virginii, kde jsou nashromážděny údaje o veškerých transakcích mezi EU a USA a o všech dolarových platbách uvnitř EU, prozradil mluvčí SWIFTu.

Pokud by USA a EU nedošly k žádnému kompromisu a naděje na „nový SWIFT“ by pohasla, uvažovali by Američané o bilaterálních dohodách s klíčovými zeměmi jako je Belgie, Nizozemsko a Švýcarsko.