ČR povede v EU projekt zaměřující se na elektronický boj

© Shutterstock

Výcvik odborníků nebo vytvoření jednotky v oblasti elektronického boje by v budoucnu mohly být výsledkem projektu, který v rámci užší bezpečnostní a obranné spolupráce v EU povede Česká republika.

Stálou strukturovanou spolupráci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky, označovanou PESCO, schválila Evropská rada v prosinci 2017. Zapojilo se do ní 25 členských zemí a jejím účelem je, aby v rámci specializovaných projektů mezi sebou mohly jednotlivé země úžeji spolupracovat v obraně a bezpečnosti.

Ve dvou vlnách bylo postupně schváleno 34 projektů. Česká republika se v PESCO zapojuje jako účastník do sedmi a jako pozorovatel do šesti projektů.

Projekt elektronického boje dosud podpořilo šest zemí. Účastnickou zemí je společně s ČR Německo, jako pozorovatelé se zapojily Itálie, Litva, Nizozemsko, Slovensko a Švédsko.

„Zahajovací mezinárodní jednání účastníků projektu se uskuteční v prvním pololetí 2019,“ uvedl na dotaz Jan Pejšek, mluvčí ministerstva obrany.

„Česká republika se stala vůdčí zemí v programu navyšování schopností a posilování interoperability v oblasti elektronického boje za účelem budoucí spolupráce při sběru informací, sledování a průzkumu,“ dodal.

EU v roce 2019: Více peněz na obranu, větší očekávání

Přípravy na odchod Spojeného království z EU vytvořily v loňském roce prostor pro rozkvět nových nástrojů společné evropské obrany. Rok 2019 bude obdobím, kdy by se tyto nástroje měly začít plně implementovat.

Projekt nejdříve vypracuje studii

Projekt je podle Pejška zaměřen na zpracování komplexní studie, která posoudí možnosti využití prostředků elektronického boje v budoucích operacích.

Posuzován bude i potenciál využití pasivních sledovacích systémů, jejichž výroba má v Česku dlouhou tradici. Proslulé jsou například pasivní radiolokátory Věra či Tamara.

„Do budoucna může být jedním z výstupů projektu například společný program pro výcvik odborníků v oblasti elektronického boje či vytvoření společné jednotky. Všechny tyto kroky mají přispět k postupnému sblížení a sjednocení přístupů a postupů elektronického boje,“ poznamenal Pejšek.

Česko se zapojilo i do několika dalších programů. Jako účastnická země figuruje v projektu vojenské mobility, který si klade za cíl zjednodušit postupy přeshraniční vojenské dopravy a zrychlit tak pohyb vojenských sil po Evropě. Tomu dnes často brání byrokratické procesy.

ČR se účastní také programů týkajících se zdravotní péče, výcvikových misí EU, zlepšení sdílení základen nebo vývoje systému, který by čelil hrozbě v podobě malých bezpilotních prostředků.