EU hledá příčinu růstu cen potravin

Nejbohatší ekonomiky světa sdružené ve skupině G20 se na svém setkání na konci měsíce pustí do hledání léku na zastavení globálního růstu cen potravin. Evropská komise včera (13. ledna) oznámila, že se však nejprve musí shodnout na tom, co vlastně za růstem cen potravin stojí.

Podle názoru Evropské komise nejsou nynější obavy z opakování potravinové krize z let 2007 – 2008 příliš opodstatněné.

Znepokojení ze zdražování potravin zesílilo poté, co minulý týden zveřejnila OSN nejnovější index cen potravin. Ten totiž ukázal, že ceny zemědělských komodit stouply ve druhém pololetí roku 2010 až o 32 %.

Podle slov úředníků EU však tento index o reálné situaci nic nevypovídá, protože při jeho sestavování se bere v potaz pouze podíl vývozu z rozvojových zemí pro každou komoditu zvlášť.

Evropská komise před konáním summitu G20, jež proběhne 27. – 28. ledna v Paříži a na kterém se má světový nárůst cen potravin řešit, požaduje, aby byla nejdříve přesně definována příčina tohoto zdražování.

Již v minulosti se opakovaně vedly dlouhé debaty o tom, jaké dopady na úroveň cen potravin má například zvyšující se poptávka z rozvojových zemí, klesající výnosy díky nepředvídatelným klimatickým podmínkám a také účinky produkce biopaliv nebo cen energií.

Podle evropských úředníků však největší problém v současnosti způsobuje propojení zemědělských trhů s dalšími trhy komodit, které však se zemědělskou produkcí nemají nic společného. Na rozdíl od minulých let, kdy se předpokládalo, že ceny potravin jsou založeny pouze na ukazatelích zemědělských trhů, se dnes odborníci domnívají, že tyto ceny určují zcela jiné věci.

Tuto hypotézu dobře dokládá například současný vývoj na finančních trzích, které smýkají cenami nahoru a dolu, aniž by braly v potaz skutečnou situaci v zemědělství.

K cenám potravin se mimo záznam vyjádřili úředníci EU při setkání s novináři na prezentaci tržních prognóz zemědělské produkce a spotřeby v Evropské unii v příštích deseti letech.

Potravinová bublina

Velmi černě vidí vývoj cen potravin přední americký ekonom a specialista na oblast zemědělství Lester Brown. Tento týden zveřejnil svou analýzu v časopise Foreign Policy, kde předvídá, že velká potravinová krize nás nemine.

Podle Brownova názoru jsme za poslední desetiletí vytvořili na trhu bublinu se zemědělskou produkcí. Její základ najdeme v trendech v zemědělství, které nejsou dlouhodobě udržitelné. Jedná se o znehodnocování půdy nebo přetížení atmosféry oxidem uhličitým.

„Otázkou není, zdali tato bublina praskne, ale kdy,“ varuje ve svém článku Brown.

Ve své nové knize posouvá tyto pesimistické prognózy ještě dál. Až podle něj tato potravinová bublina splaskne, ceny zemědělských komodit vystřelí po celém světě nahoru. To následně ohrozí globální ekonomickou i politickou stabilitu.

Lester Brown proto nabízí recept, jak tuto situaci řešit. Politici by měli přehodnotit otázku potravinové bezpečnosti a pokusit se zvrátit například klimatické změny, populační nárůst, šířící se hlad nebo v politické rovině zabránit trendům zhroucených států (failed states). Všechny tyto aspekty jsou podle ekonoma zásadní hrozbou pro naši budoucnost.

Jeho návod také obsahuje přesunutí finančních prostředků z armádních rozpočtů do zdrojů na klima, stabilizaci populačního růstu, vodních zdrojů atd.