Pavel Gruber: Válka odstřihla tisíce Ukrajinců od lékařské péče. Od frontové linie uprchla většina zdravotníků

ukrajina tuberkulóza

@ Archiv Lékařů bez hranic

Stres, akutní úzkost, deprese, ale také nemoci jako cukrovka nebo vysoký tlak. Tomu všemu čelí lidé, kteří bojům navzdory neopustili své domovy a zůstali ve východní části Ukrajiny. Ukrajinu navíc sužuje rezistentní tuberkulóza, která se šíří vzduchem. Pomocnou ruku místním nabízejí Lékaři bez hranic.

Východní Ukrajinu již čtyři roky devastuje válka a místní lidé nemají přístup k lékům. Jak jim pomoci? Zeptali jsme se Pavla Grubera, ředitele české pobočky Lékařů bez hranic, kteří v zdevastovaných oblastech působí.

Boje ve východní části Ukrajiny vypukly již v roce 2014, tedy před čtyřmi lety. Jak vypadá situace nyní?

V oblastech, které jsou blízko frontové linii, zůstaly tisíce lidí zapomenuty. Kdo mohl, odešel, ať už kvůli ostřelování nebo za prací. Zůstali zejména starší lidé, z nichž mnozí trpí chronickými nemocemi – hlavně kardiovaskulárními onemocněními nebo cukrovkou. Těžce poškozena je infrastruktura, včetně veřejné dopravy a lidé mají omezený přístup k lékařské péči. Zdravotnický systém se v těchto místech zhroutil, většina zdravotníků uprchla. Některá zdravotnická zařízení se sice začínají vzpamatovávat, ale do mnoha oblastí se zdravotníci stále ještě nevrátili, protože jsou příliš blízko bojů. Lidé mají problém sehnat antibiotika, léky na bolest, inzulin a léčiva na tuberkulózu, ledvinná onemocnění či chronické nemoci jako je vysoký krevní tlak a srdeční onemocnění. To vše má vážný dopad na fyzické i psychické zdraví místních obyvatel. Nejvíce trpí ti nejzranitelnější – staří lidé, nemocní, postižení nebo vysídlení.

Zdravotnický systém se v těchto místech zhroutil, většina zdravotníků uprchla.

Můžete více přiblížit, jak místní v zdevastovaných oblastech přežívají?

Jako příklad mohu uvést obyvatele východoukrajinské vesnice Opytne. Ti se ocitli odříznuti od světa, bez přístupu ke zdravotní péči a základním lékům. Nemají auta a do vesnice vede akorát úzká prašná polní cesta, která se táhne podél frontové linie. Ostatní vjezdy jsou pravděpodobně zaminované nebo jejich využití omezila ukrajinská armáda. Ves leží na frontové linii v oblasti kontrolované ukrajinskou vládou, naproti zdevastovanému doněckému letišti v takzvané Doněcké lidové republice. Bez možnosti jakékoliv dopravy a v zimě navíc izolováni špatným počasím, bydlí v této vsi většinou starší lidé, kteří žijí v neustálém stresu z válečného konfliktu. Kvůli nedalekému ostřelování obyvatelé trpí akutními úzkostmi a depresemi.

Roky průtahů a krvavých bojů. Asociační dohoda mezi EU a Ukrajinou je konečně schválena. Více >>>>

Jak takovým lidem Lékaři bez hranic pomáhají?

Náš tým našel v zimě v polorozbořených domech obyvatele odkázané na pomoc mezinárodních organizací, které jim poskytují jídlo, teplo a elektřinu. I přes tyto podmínky mnoho lidí odmítá opustit své domovy. Když se tam lékaři dostali, tak z deseti vyšetřených pacientů jich polovina měla krevní tlak přes 200, což svědčí o konstantním stresu. Mobilní tým Lékařů bez hranic proto začal poskytovat obyvatelům vsi základní zdravotní péči a psychologické konzultace. Dochází tam lékař, sestra a psycholog, kteří jako ordinaci používají dům jednoho z místních obyvatel. Problém s přístupem k lékařské péči mají ale i lidé, kteří uprchli do větších měst. Vnitřně vysídlení obyvatelé Ukrajiny, kteří trpí chronickými nemocemi, si často nemohou dovolit léčbu. K jejich neutěšené situaci přispívá vysoká míra nezaměstnanosti a inflace. Hrozí tak, že se jejich zdravotní stav zkomplikuje. Dodávky léků nejsou pravidelné a ceny dostupných léčiv výrazně vzrostly.

tuberkulóza ukrajina

Staří lidé patří k těm nejzranitelnějším. Foto: Amnon Gutman/Lékaři bez hranic

Nové léky na tuberkulózu musí být dostupnější

S jakými nemocemi na Ukrajině bojujete nejčastěji?

Ukrajina je jednou ze zemí nejvíce postižených rezistentními formami tuberkulózy (TBC). Rezistentní TBC znamená, že nemoc nereaguje na léčbu léky první, nebo i druhé linie. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) čtvrtina nově diagnostikovaných případů TBC na Ukrajině v roce 2016 byli právě pacienti s rezistentní formou TBC. Zároveň polovina z odhadovaného počtu lidí s rezistentními formami TBC na Ukrajině ještě nejsou diagnostikováni nebo léčeni. Což činí z této choroby významný zdravotní problém v zemi. Lékaři bez hranic proto v oblasti Žytomyru na severozápadě Ukrajiny pracují na otevření programu pro pacienty s rezistentními formami tuberkulózy. Podobný program jsme ostatně měli v Doněcku před vypuknutím bojů.

Ukrajina je jednou ze zemí nejvíce postižených rezistentními formami tuberkulózy (TBC).

V Mykolaivu na jihu Ukrajiny pak máme program na léčbu zhruba tisíce pacientů, kteří mají hepatitidu C s koinfekcí s HIV. Lékaři bez hranic jim v současné době poskytují antivirotika, které mohou pacienta vyléčit už za dvanáct týdnů.

Mohou se tato onemocnění rozšířit do dalších evropských zemí?

Na východě Ukrajiny léčíme pacienty s chronickými nemocemi, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, vysoký krevní tlak nebo cukrovka. Chronické nemoci se nepřenáší z člověka na člověka, ale vyžadují konstantní péči a mohou způsobit závažné komplikace, pokud nemá pacient přístup k léčbě. Co se týká hepatitidy C, tak ta se přenáší infikovanou krví. K přenosu může dojít i ve zdravotnických zařízeních s nedostatečnými opatřeními proti šíření infekcí, při krevní transfuzi, nechráněném pohlavním styku, během těhotenství a porodu. Tuberkulóza se šíří vzduchem a je vysoce nakažlivá. Lékaři bez hranic mají odborníky na opatření proti šíření infekcí, aby zavedli co nejlepší pravidla, která přenosu zabrání. Důležité je léčbu tuberkulózy zefektivnit, zkrátit a minimalizovat drastické vedlejší účinky, tak aby pacienti léčebný cyklus dokončili. Toto je obzvláště důležité u rezistentních forem. Abychom toho dosáhli, potřebujeme v co nejširší možné míře zpřístupnit nové léky.

Bohužel, cena za efektivní léky a diagnostiku je daleko za finančními možnostmi většiny pacientů.

Jak hodnotíte práci úřadů, institucí a dalších důležitých hráčů ve snaze zlepšit místní podmínky?

Lékaři bez hranic na Ukrajině úzce spolupracují s ministerstvem zdravotnictví, aby programy lékařské péče byly co nejefektivnější. Na konci prosince Lékaři bez hranic podepsali memorandum o spolupráci s úřady v Doněcké oblasti, kde se společně zavazují mimo jiné ke snaze zlepšit přístup pacientů k bezplatným lékům a psychologické podpoře u lidí postižených konfliktem. V Mykolajivu máme projekt v partnerství s ministerstvem zdravotnictví, je umístěn v zařízení, které patří státu, a Lékaři bez hranic tam pracují společně se státními zdravotníky.

Je třeba vyvíjet tlak na velké farmaceutické společnosti, aby byly život zachraňující léky pro lidi dostupné fyzicky i finančně a aby se na trhu objevily generické verze léčiv, což sníží ceny.

Zapotřebí je lepší přístup k efektivním lékům na hepatitidu C, konkrétně generické verze léčiv (alternativní léky obsahují stejné léčivo ve stejném množství jako originální přípravek – pozn. red), které jsou finančně dostupnější a mohou pomoci více lidem. Přístup k efektivním lékům závisí na farmaceutických firmách, které je mohou učinit dostupnější. Bohužel cena za efektivní léky a diagnostiku je daleko za finančními možnostmi většiny pacientů. Před nedávnem kroky farmaceutické firmy Gilead na Ukrajině zabránily pacientům v přístupu ke stejně účinné ale mnohem levnější generické verzi léku sofosbuvir. Pod tlakem Lékařů bez hranic a dalších aktérů Gilead nakonec souhlasil, aby se na Ukrajině mohla registrovat a prodávat generika. Doufáme, že to výrazně sníží cenu léků.

Co by se podle Vás ze strany institucí, ať už ukrajinských nebo evropských, mělo zlepšit?

Je třeba vyvíjet tlak na velké farmaceutické společnosti, aby byly život zachraňující léky pro lidi dostupné fyzicky i finančně a aby se na trhu objevily generické verze léčiv, což sníží ceny. Rovněž je zapotřebí zajistit, aby měly humanitární organizace neomezený přístup k lidem, kteří jejich pomoc potřebují, a aby všechny bojující strany respektovaly mezinárodní humanitární právo včetně jeho klíčové části, že na nemocnice, jejich personál a pacienty se neútočí.