Studenti si vyzkoušeli tvorbu politik přímo v srdci evropské demokracie

Komerční obsah

© Model European Union Strasbourg

V uplynulém týdnu více než 200 studentů a mladých odborníků diskutovalo o tvorbě evropské politiky v Evropském parlamentu ve Štrasburku.

Projekt Model Evropské unie ve Štrasburku (MEUS), který se koná již po třinácté v prostorách budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku, opět podporuje a vzdělává o evropské demokracii. Letošní účastníci a organizátoři pocházeli z více než 40 různých zemí z celého světa  a ukázali tím, co znamená evropské motto „sjednocení v rozmanitosti“.

Francesca Maria RISSO, generální ředitelka MEUS 2019, je s výsledkem konference velmi spokojená: „Po celoroční přípravě s organizačním týmem tvořeným více než 70 mladými dobrovolníky je prostě neuvěřitelný pocit, že tvrdá práce se vyplácí. Naši účastníci jsou velmi motivovaní a profesionální při přijímání svých rolí a provádění této simulace tak věrohodné, jak je to jen možné.“ Účastníci jsou rozděleni do pěti různých rolí, včetně poslanců Evropského parlamentu, ministrů, lobbistů, novinářů a tlumočníků, aby co nejpřesněji napodobili legislativní postup Evropské unie.

Konference byla také příjemně přijata účastníky. Štefan Ziman, který převzal roli poslance Evropského parlamentu, popsal svou zkušenost jako velmi věrohodnou: „Každý se snaží hrát svou roli. Je zajímavé sledovat, jak legislativní proces funguje a kolik komplikací může nastat, než se návrh schválí.

S volbami do Evropského parlamentu hned za rohem staví MEUS 2019 demokratickou účast do popředí. „Zejména v roce, v němž budou evropští občané hlasovat v tom, co někteří nazývají nejvýznamnějšími volbami do Evropského parlamentu od jeho existence, jsou projekty jako MEUS životně důležité pro zapojení evropské mládeže do politiky,“ řekla RISSO a dodala, že „jsme hrdí podpořit Evropský parlament v jejich úsilí o zvýšení účasti voličů tím, že umožní účastníkům, aby se stali multiplikátory evropské demokracie ve svých domovských zemích. Okrem neustálého promování oficiální kampaně Evropského parlamentu #ThisTimeImVoting, skrze projekt #EUrVoteMatters, program konference zahrnoval také panelovou diskusi s mladými kandidáty ze šesti různých evropských stran z různých zemí EU. Diskuse byla zaměřena na hlavní témata simulace – klimatické změny a opatření EU na její řešení, ochranu spotřebitele, jakož i témata nadnárodních seznamů a systém Spitzenkandidaten s cílem informovat účastníky o nadcházejících evropských volbách.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte:

Julius Graack, vedoucí oddělení public relations

j.graack@meu-strasbourg.org /// +4915754385128

Více informací o projektu naleznete na adrese: https://www.facebook.com/meustrasbourg


Další informace o projektu:

Model Evropské unie ve Štrasburku (MEUS) je projektem BETA France. Od roku 2007 sdružuje mladé Evropany ve městě Štrasburk, aby jim dali jedinečnou příležitost zažít politiku jako nikdy předtím. MEUS, organizovaný týmem více než 70 dobrovolníků a podpořený velkou sítí partnerů z více než 30 zemí, se ukázal být jedinečným vzdělávacím projektem se schopností měnit životy lidí. Každoročně se přibližně 200 studentů a mladých profesionálů ujímá role poslanců Evropského parlamentu, ministrů v Radě EU, tlumočníků, novinářů a lobbistů, aby simulovali rozhodovací proces Evropské unie. Během týdenní konference účastníci diskutují o reálných legislativních návrzích a snaží se najít kompromis ve formálních debatách a vyjednáváních, a to vše při zlepšování svých osobních dovedností ve veřejném projevu, mezikulturní komunikaci a profesionálním vytváření sítí. MEUS se od svého prvního vydání konal v prostorách budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku, čímž se stává nejrealističtější zkušenosti pro účastníky. Pozoruhodná vzdělávací hodnota, prokázaná profesionalita a neustálý inovační proces vedly k tomu, že MEUS je znám jako nejautentičtější simulace evropské politiky na celém světě. Navíc více než 20 podobných konferencí bylo zahájeno po celém kontinentu bývalými účastníky a organizátory inspirováno MEUS. V plném povědomí o svém významném dopadu je MEUS hrdý na to, že je vlajkovou lodí projektu na posílení evropské demokracie a vytvoření jednotné evropské identity. Z tohoto důvodu bude MEUS 2019 – European Elections Edition představovat speciální společenskou akci, reklamní aktivity a další téma konference s cílem podpořit volby do Evropského parlamentu v roce 2019.