O obchodování s emisními povolenkami s expertkou IETA

Komerční obsah

revize EU ETS

© Shutterstock / r.classen

Cenné zkušenosti z Londýna: nejen o problematice obchodování s emisemi s Evou Weightman z Mezinárodní asociace pro obchodování s emisemi (IETA).

Eva Weightman se věnuje problematice obchodování s emisemi více než 15 let. V organizaci IETA se v současné době zaměřuje na kompenzaci a snižování emisí CO2 v mezinárodním civilním letectví (CORSIA). V minulosti pracovala v Londýně pro EEA Fund Management, společnost, která spravuje fond investující do emisních kreditů. Bohaté zkušenosti získala také prací pro Ministerstvo životního prostředí ČR, kde se podílela na přípravě České republiky na obchodování s emisemi v EU ETS.  O tom, jak nahlíží aktuální situaci emisního obchodování se dočtete v rozhovoru s Kateřinou Krajňák, organizátorkou odborných konferencí z B.I.D. services.

Jak vnímáte současné nastavení systému EU ETS?

Eva Weightman, zdroj: BID Services

Eva Weightman, zdroj: BID Services

EU ETS je v současné době stále největší systém obchodování s emisemi, který pokrývá okolo 2Gt CO2. Přes veškerou kritiku se Evropské komisi ve spolupráci s členskými státy podařilo vytvořit systém, který nastavil cenu uhlíku, jež v mnoha zemích nikdy předtím neexistovala. Pro mnohé účastníky představoval systém EU ETS zcela nový pohled na oceňování CO2 jako externality, která do té doby nebyla brána v potaz. Některé aspekty tohoto mladého trhu nebyly nastaveny ideálně a ekonomická krize přispěla k přebytku povolenek v systému, ale pokud bychom chtěli navrhnout od stolu perfektní systém, tak u toho stolu sedíme dodnes. Nedávno přijaté reformy EU ETS jsou krokem správným směrem.

Mohla byste, prosím, popsat, co se může stát po vystoupení Anglie z EU?

Vláda Velké Británie vydala již několik informací pro firmy, které jsou součástí EU ETS, co nastane pokud dojde k tvrdému Brexitu. V současné chvíli (a je třeba podotknout, že situace se již několikrát změnila a Velká Británie se nyní připravuje na volby) je pokyn takový, že v případě tvrdého Brexitu bude na všechna zařízení kromě leteckých společností uvalena uhlíková daň.

Nedávné rozhodnutí prezidenta USA, Donalda Trumpa, odstoupit od Pařížské klimatické dohody bylo překvapující. Anglie má k USA z evropských zemí nejblíže. Dokázala byste říci, jaký postoj zaujímá Anglie k odstoupení USA (jednoho z největších znečisťovatelů) z této dohody?

Problematika změny klimatu je vládou Velké Británie brána velmi vážně. Předchozí premiérka Mayová ke konci svého působení v Downing Street v rychlosti schválila klimatickou legislativu, která zavazuje Velkou Británii k bezuhlíkové ekonomice do roku 2050. Navíc příští konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu bude probíhat právě ve Velké Británii.

Více o obchodování s emisemi se dozvíte na konferenci 29. Emission Trading, dne 26. 11. 2019

Autor: Kateřina Krajňák, manažer konference 29. Emission Trading, B.I.D. services s.r.o.