V4: Proč Nord Stream budí obavy

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza; zdroj: Úřad vlády ČR.

Energetická unie završila první rok své existence. Státy Visegrádské čtyřky, mezi které patří i Česká republika, vyjádřily obavy z plánu na rozšíření plynovodu Nord Stream. Považují jej za rezignaci na solidaritu nejen s Ukrajinou, ale dokonce také se státy střední a východní Evropy. Více vysvětluje komentář státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy.

V únoru to bude rok, co Evropská komise představila plán na vytvoření energetické unie. Oproti představě mnohých se nejednalo o žádný revoluční projekt, ale spíše o způsob, jak již existující politiky a nástroje propojit a zajistit, aby se doplňovaly.

Od vydání úvodního sdělení začal také proces zavádění celého konceptu do praxe. V létě Evropská komise přišla s návrhy na legislativní reformu dlouhodobě nefunkčního obchodu s emisními povolenkami a systému energetického štítkování. Zároveň oznámila své představy o budoucí roli spotřebitelů v energetice a vyhlásila veřejnou konzultaci k novému nastavení evropského trhu s elektřinou. Na podzim také dostal jasné kontury systém řízení energetické unie – tedy způsob, jak kontrolovat a harmonizovat dosahování cílů, které si EU a její státy vytyčily.

Pomalu se vrší první rok existence energetické unie. Při této příležitosti Komise vyšla s historicky první zprávou o jejím stavu. Zpráva hodnotí, jak se zatím daří naplňovat pět dimenzí energetické unie a jaké z toho vyplývají úkoly do budoucnosti. My, státy Visegrádské skupiny, máme obavu především o stav první dimenze, která nese všeříkající název „energetická bezpečnost, solidarita a důvěra“. Všechny tři složky názvu jsou pro naše země mimořádně důležité. Solidaritu a důvěru považujeme za základ nejen energetické unie, ale také samotné evropské integrace.

Proto v nás budí obavy plán rozšířit plynovod Nord Stream, a rezignovat tak na solidaritu nejen s Ukrajinou, ale dokonce také se státy střední a východní Evropy. Naopak si myslíme, že být solidární s našimi sousedy je naší morální povinností, nad kterou nesmí převážit ryze ekonomické zájmy s nejistým výsledkem.

Již na okraj summitu na Maltě v listopadu jsme se shodli, že je třeba upozorňovat na principy, které je nutné během rozhodování o energetické infrastruktuře respektovat a také, že stav energetické unie je zásadní téma, které si zaslouží diskusi na Evropské radě. V tomto duchu se nese dopis, který se premiéři Visegrádu rozhodli adresovat předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi. Ceníme si toho, že naše iniciativa vzbudila ohlas a k našemu dopisu se rozhodlo připojit také Rumunsko.

Pevně věříme, že i další státy si uvědomují význam současné diskuse o budoucnosti energetické politiky, a že se na prosincové Evropské radě dočkáme zajímavé a přínosné diskuse. Mimo jiné tak splníme závazek z premiérského summitu v březnu, kdy jsme slíbili, že energetická unie bude naším pravidelným tématem, a že budeme evropskému společenství předkládat naší vizi, kam by se naše energetika měla ubírat.