Uhelné regiony, nejste v tom samy, tvrdí EU

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

© Pixabay.com

S koncem doby uhelné mají českým regionům pomoci peníze z evropských fondů. Ty ale musí mít jasno v tom, co vlastně k udržitelné budoucnosti potřebují, píše Zuzana Vondrová z Centra pro dopravu a energetiku.

Zuzana Vondrová je projektová koordinátorka Centra pro dopravu a energetiku a členka pracovní skupiny č. 3 Uhelné komise.

Útlum těžby je v dohledné době nevyhnutelný a situace v uhelných regionech napjatá. Naše tři regiony s těžební historií – Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj – jsou stále ekonomicky výrazně navázány na uhelný průmysl a vyžadují hlubokou přeměnu. V porovnání s ostatními kraji ČR mají největší potíže s vysokou mírou nezaměstnanosti a patří do skupiny krajů s nejvyššími počty osob v exekuci. Má-li tedy nastat konec doby uhelné, naše regiony na něj v tuto chvíli připraveny opravdu nejsou.

Česká republika získá další peníze od Evropské unie na podporu transformace uhelných regionů a plnění klimatických závazků ve formě tzv. Fondu spravedlivé transformace. Na summitu EU v červenci se lídři členských zemí dohodli, že Fond bude dosahovat částky 17,5 miliard EUR a naše tři uhelné regiony tak mají důvod k radosti, ale zároveň i zvýšené ostražitosti.

Přestože dosud není známa konečná legislativní podoba tohoto fondu, záměr Evropské komise je zřejmý – peníze mají podpořit vize Zelené dohody, a to řízenou pomocí regionům, které budou snižováním emisí skleníkových plynů a odklonem od uhlí postiženy nejvíce. Termín spravedlivá transformace představuje koncept sociálně ohleduplného konce doby uhelné a patří mezi základní předpoklady pro úspěšný přechod na uhlíkově neutrální (tzv. čistou) energetiku. Spravedlivost však není samozřejmostí – v tomto ohledu vyžaduje aktivní zapojení veřejnosti, transparentní financování a především zásobu perspektivních a smysluplných projektů.

Třetina rozpočtu EU na ekologii? Krajinu chtějí chránit i Češi, ukázal průzkum

Evropská unie se na pondělí skončeném summitu dohodla, že 30 procent rozpočtu Unie půjde v příštích letech na ekologii a boj s klimatickou změnou. Většina Čechů to podle exkluzivního průzkumu STEM pro Deník podporuje a chce chránit především českou krajinu.

Jadernou energetiku nebo nesmyslnou resuscitaci uhelného odvětví Fond spravedlivé transformace s největší pravděpodobností nepodpoří. Naopak vítány budou investice do malého a středního podnikání, výzkumu a inovací, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků dolů a uhelných elektráren a jejich začleňování nebo obnova životního prostředí. Evropská komise si navíc bude chtít záměry unijních států prověřit ještě předtím, než jim finanční zdroje z Fondu spravedlivé transformace poskytne. Čerpání prostředků z Fondu je podmíněno zpracováním tzv. Územních plánů spravedlivé transformace, které musí Evropská komise následně schválit. Jedná se o „jízdní řády“ aktivit jednotlivých států až do roku 2030, které by měly řešit sociální, hospodářské a environmentální výzvy vyplývající ze závazku EU ke klimatické neutralitě.

Zatím není známo, jak se Česká republika k této jedinečné příležitosti postaví a s jakými plány bude chtít Unii oslovit. Je každopádně v zájmu nás všech, aby slabé regiony posílily a peníze plynuly tam, kam mají, a nemizely v černých dírách. Opakovanou mantru Evropské komise, že „nikdo nemá být opomenut“, je možné naplňovat pouze tak, že političtí představitelé umožní veřejnosti, aby celý proces aktivně kontrolovala. Územní plány musí být připraveny transparentně a sestaveny podle jasně stanovených kritérií, jako je udržitelnost, míra tvorby kvalitních pracovních míst, či kvalita života.

V oproštění České republiky od závislosti na uhelném průmyslu musí hrát prim lokální rozměr – je nutné se zaměřit na potřeby konkrétních obyvatel a podporovat jejich aktivní zapojení do procesu plánování odklonu, nikoli je postavit před hotovou věc. Vyslyšení potřeb dotčených regionů by tak mohlo být alespoň částečným vyrovnáním za měsíční krajinu, zdravotní potíže obyvatel způsobené znečištěným ovzduší a sociální nejistoty života v regionu závislém na uhelném průmyslu.

Kotlíkové dotace jsou v Moravskoslezském kraji hit, čistší ovzduší ale nezaručí

Moravskoslezský kraj se jako uhelný region dlouhodobě potýkal a stále potýká se znečištěným ovzduším. Příčinu však nelze hledat pouze na straně průmyslových podniků, svůj díl viny nesou také domácnosti. Motivovat je k výměně starých kotlů na tuhá paliva za moderní …

Komentář vyšel v rámci projektu Zelená pro Evropu, který realizuje server EURACTIV.cz ve spolupráci s Deníkem.