Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Glopolis - logo do analyz

Studie zpracovaná v rámci programu Cambridgeské univerzity pro vedení v udržitelnosti ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky na Korvínově univerzitě v Budapešti hodnotí Českou republiku, Bulharsko, Maďarsko a Rumunsko z pohledu rozvoje čisté energetiky. Cílem analýzy je posílit dialog mezi vládami a investiční komunitou při zvažování budoucího energetického profilu regionu.

Cílem této zprávy je poukázat na možnosti, které existují v oblasti obnovitelných zdrojů z hlediska rozsáhlé přeshraniční spolupráce, vytváření pracovních míst a možného růstu s cílem posílit dialog mezi vládami a investiční komunitou při zvažování budoucího energetického profilu regionu.

Diskuse o obnovitelných zdrojích energie byly ve vybraných zemích často limitovány stále více zakořeněnými názory ohledně povahy zátěže, kterou na ně klade skutečnost, že musí přispívat k plnění cílů EU, a stejně jako ve všech evropských zemích, výzvami volajícími po skutečné systémové změně ve využívání energie i její výrobě, distribuci a přenosu.

Hlavní otázkou v této diskusi je otázka nákladů a toho, kdo je má nést. Nicméně ukazatele, které znázorňují výdaje na obnovitelné zdroje jako procento HDP (údaje, které jsou někdy zvažovány z hlediska sdílení zátěže v EU), neuvádějí přínos, kterým mohou obnovitelné zdroje z dlouhodobého pohledu přispívat ke zvyšování energetické bezpečnosti a snižování nákladů na energii pro spotřebitele. Pozornost upíraná na cenu také často opomíjí strukturální otázky, které mohou zvyšovat přitažlivost investic.

Čtyři sledované země trpí značnou závislostí na dodávkách ruského plynu přicházejících třemi hlavními plynovody a dále závažnými nedostatky, které se týkají infrastruktury pro přepravu plynu a kapacit zajišťujících jeho revezrní tok, i nedostatečnou integrací plynárenské soustavy v rámci střední Evropy. Plynová krize v roce 2009 tak měla nějvětší dopad právě na občany tohoto regionu.

Všechny sledované země se angažují ve výrobě jaderné energie. Plány na vybudování nových jaderných bloků v těchto zemích soutěží o státní podporu a financování s obnovitelnými zdroji elektrické energie.

Text analýzy naleznete v českém i anglickém jazyce na stránkách centra Glopolis pod tímto odkazem.