Energetická bezpečnost a pozice Turecka v evropském sousedství

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodnovat s názorem redakce EurActiv.cz

AMO - Asociace pro mezinárodní otázky

Turecko může Evropské unii pomoci při naplňování dvou hlavních strategických cílů. Prvním z nich je zachování charakteru bezpečnostního společenství prostřednictvím lépe fungující Evropské politiky sousedství (EPS). Druhým cílem je učinit z EPS efektivní nástroj pro zajištění evropské energetické bezpečnosti.

Analýza Özgüra Ünala Erise z Bahçeşehirské univerzity je jedním ze článků pilotního čísla EU External Affairs Review, nového online časopisu vydávaného Asociací pro mezinárodní otázky.

Článek se zabývá rolí Evropské politiky sousedství jako prostředku k zachování bezpečnosti evropského společenství, přičemž se zaměřuje na energetickou bezpečnost. Snaží se zhodnotit vliv EPS na Ázerbájdžán, Gruzii a Ukrajinu, tedy země, které jsou strategicky důležitými partnery v otázce dodávek energie. Zvláštní pozornost je také přikládána roli Turecka.

Autor dochází k závěru, že EPS má potíže s plněním jednoho ze svých hlavních cílů – podpory demokratizace a reforem v partnerských zemích a posilování evropské bezpečnosti. Význam Turecka nachází v pozici „mostu“ mezi Evropskou unií a zeměmi důležitými pro její energetickou bezpečnost.  

„Právě zde může hrát Turecko významnou roli. Díky své strategické poloze mezi Evropou a jejími sousedy může pomoci Evropské unii posílit a vylepšit EPS,“ říká Eris a dodává, že Turecko může dále prospět evropské energetické bezpečnosti díky napojení na klíčový region Kaspického moře.   

Autor se zabývá také otázkou, jak může tato úloha přispět k vnímání otázky bezpečnosti v samotném Turecku, jehož vláda se snaží učinit ze země regionální velmoc s dobrými sousedskými vztahy.

Analýza je k dispozici v anglickém jazyce pod tímto odkazem.