Dosažení „politicky závazné“ dohody v Kodani

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

AMO - Asociace pro mezinárodní otázky

Ve dnech 7. – 18. prosince se v dánské Kodani uskuteční vrcholné setkání Rámcové dohody o
změně klimatu (COP 15 UNFCCC). Od Kodaně se očekává, že se zástupci ze 192 zúčastněných
zemí dohodnou na závazné smlouvě o globálním klimatu a určí režim po roce 2012, kdy vyprší Kjótský protokol. Nový režim povede ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 o 50 % oproti hodnotám v roce 1990 a tím ke globálnímu oteplení ne více než o 2°C.

Ze závěrů posledního přípravného setkání stran UNFCCC v Barceloně ve dnech 2. – 6. listopadu je zřejmé, že dosažení globálně závazné dohody je velice těžké a že v Kodani na ni bude příliš brzy.

Podle agentury AFP zůstaly nevyřešeny zásadní otázky: O kolik se sníží emise skleníkových plynů v průmyslově vyspělých zemích, jak nové průmyslové země zamezí růstu jejich emisí a jaká bude finanční podpora adaptace na změny klimatu v rozvojových zemích. To vše jen několik dní před samotným summitem.

Stejně tak dohoda účastníků Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC) či prohlášení Baracka Obamy nebo Chu Ťin-tchaa, o tom, že v Kodani se má hledat jen politická dohoda, vedou ke zklamání. Na toto prohlášení přistoupil i Lars Loekke Rasmussen, předseda kodaňské konference, s tím, že závazné smlouvy bude dosaženo na COP 16 v roce 2010 v Mexiku.

EU je na Kodaň po přijetí klimaticko-energetického balíčku a závěrů Evropské rady (ER) z 30. října 2009 připravena. Podle výroční zprávy Komise o plnění cílů z Kjóta je EU na dobré cestě ke splnění závazků snížení emisí EU-15 o 8 % (Společný cíl pro emise v zemích EU-27 v rámci Kjóta neexistuje; nové členské země přijaly individuální závazky). I přes nynější pochybnosti o Kodani jde EU příkladem. Gordon Brown nabádá své sousedy, aby přijali legislativu typu Climate Change Act, předpokládající snížení emisí až o 80 % do roku 2050 (energetická efektivnost, fixní stropy emisí, první tři pětiletky obchodování s povolenkami atd.). Podobný zákon se v ČR snaží prosadit Hnutí Duha pod názvem Velká výzva.

Toto je pouze část textu, který je součástí listopadového Newsletteru Evropského programu Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).