Zjednodušte schvalování větrných elektráren, radí odborníci

Podle European Wind Energy Association je plnění unijních energetických závazků v oblasti obnovitelných zdrojů ohroženo. Problematické jsou prý dlouhé schvalovací procesy staveb větrných elektráren.

Podle údajů European Wind Energy Association (EWEA) v EU trvá průměrně tři a půl roku, než žadatel získá povolení postavit větrnou elektrárnu. Mezi jednotlivými státy jsou ale obrovské rozdíly. Ve Finsku to trvá osm měsíců, zatímco v Portugalsku si musíte počkat až 58 měsíců.

V zemích s rozvinutou sítí větrných elektráren (například Velká Británie, Belgie, Itálie) je proces relativně rychlý, zatímco ve Španělsku, Portugalsku nebo Řecku musí žadatel prokázat velkou dávku trpělivosti.

Odborníci upozorňují, že dlouhý schvalovací proces může ohrozit plnění vytyčených cílů EU v oblasti obnovitelných zdrojů. Unie se zavázala vyrábět do roku 2020 z obnovitelných zdrojů jednu pětinu energie. Pokud ale trvá tři roky, než zájemce získá svolení ke stavbě, pak musí developeři podat své žádosti nejpozději roku 2015. Jinak hrozí, že EU své závazky nesplní.

„Pokud Evropa vážně chce dosáhnout do roku 2020 20 % energie z obnovitelných zdrojů, budou muset některé členské státy své schvalovací procedury pro větrné elektrárny zefektivnit,“ prohlásil Justin Wilkes z EWEA. Dodal, že směrnice o obnovitelných zdrojích dává státům možnost přijmout konkrétní cílená opatření.

„Existuje řada opatření, kterých může jakýkoli členský stát použít,“dodal k tomu Wilkes. Konkrétně zmiňuje snížení počtu úřadů a organizací, se kterými musí žadatel komunikovat, sepsání jasných pokynů pro developery nebo zavedení lepšího a efektivnějšího územního plánování.

Podle studie EWEA je jedním z problémů přílišné množství oficiálních míst, které musí developeři kontaktovat, aby získali povolení. Zatímco v Dánsku žadatel komunikuje s pěti úřady, v Řecku musí jednat s jednačtyřiceti úřady.

To ale ještě nic neznamená, neboť neexistuje přímá souvislost mezi počtem míst, které je nutné kontaktovat, a délkou schvalovacího procesu. Například ve Španělsku žadatelé musí komunikovat pouze s devíti místy, ale čekací doba je zde nejdelší.

Získat povolení pro pobřežní větrnou elektrárnu podle EWEA trvá kratší dobu. Průměrně je k tomu potřeba 18 měsíců.

Studie EWEA se nevěnuje postoji veřejnosti vůči větrným elektrárnám a zaměřuje se pouze na administrativní náročnost stavby těchto elektráren. V poslední době se ale stále hlasitěji projevují aktivisté, kteří proti větrné energii brojí. To je podle mnohých developerů hlavní překážkou rozvoje tohoto odvětví.

Článek k situaci v ČR viz zde.