Zelené investice: Evropský průmysl chce politickou jistotu

Zdroj: Wikipedia Commons

Evropské sdružení zaměstnavatelských svazů BusinessEurope podporuje britské a francouzské průmyslové asociace. Ty začátkem týdne upozornily, že má-li dojít ke splnění cílů v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů a čistých technologií, je třeba zlepšit plánování, odstranit administrativní překážky a zvýšit investice.

Konfederace britského průmyslu (CBI) v úterý zveřejnila zprávu, podle níž reálně hrozí, že Velká Británie nesplní své klimaticko-energetické cíle pro rok 2020. Za největší problémy sdružení označilo nízký objem investic, finanční riziko, špatné plánování, průtahy při schvalování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) a politickou nejistotu.

O pouhý den později vydal podobné prohlášení francouzský Svaz pro obnovitelné energie (SER). Asociace upozorňuje, že je Francie na nejlepší cestě své cíle pro rok 2020 nesplnit. Na vině je podle ní především nízká finanční podpora a komplikovaná administrativa (zvláště u investic do větrných elektráren).

Folker Franz, mluvčí BusinessEurope pro otázky klimatu, EurActivu potvrdil, že průtahy na straně administrativy, představují „obrovský problém“, který je třeba znovu vyhodnotit.

Řešením podle něj ale není zavádění jakékoliv nové evropské legislativy. Brusel by se podle něj měl zaměřit spíše na financování velkých transevropských projektů. „EU může zkusit usnadnit financování rozvoje přeshraniční infrastruktury, ale také zlepšit dialog mezi jednotlivými hráči na národní úrovni,“ uvedl.

Podle zástupce průmyslu je jasné, že v tomto desetiletí je v oblasti energetiky třeba provést zásadní investice. „Na úrovni EU musí mezi priority patřit přeshraniční infrastruktura, sítě a produktovody,“ uvedl Franz.

Přestože v BusinessEurope je řada firem, které na klimaticko-ekologické cíle EU hledí přinejmenším s obavami (konkrétně český průmysl láskou k těmto cílům zrovna netrpí), mezi jejími členy se najde i hodně těch, kteří se hlásí k ekologickému podnikání.

Skupina, v níž najdeme řadu společnosti ze sektoru OZE, ale i firmy jako Danone, začátkem března vydala prohlášení, v němž žádá navýšení evropského cíle (snížit emise CO2 do roku 2020) na 30 %. Nyní se ale zdá, že se mezi evropskými průmyslníky bude spíše hovořit o tom, zda je v dobách úsporných vládních rozpočtů a nekoordinovaných politik možné splnit současný, 20% cíl.

CBI se tento týden ve své tiskové zprávě obrátila na Green Investment Bank (britská investiční banka, která se soustředí na financování environmentálních projektů) a požádala jí o co nejrychlejší vydání dluhopisů, z kterých by bylo možné financovat další investice.

„Podniky chtějí ve výstavbě nízkouhlíkové infrastruktury pokračovat,“ uvedla Katja Hall z CBI. Politická nejistota je podle ní však příliš vysoká. „Potřebujeme vládu, která by určila jasný směr a držela by se ho,“ dodala.

Na špatné prostředí a administrativní průtahy si stěžuje i Jean-Louis Bal, šéf SER. Vyřízení administrativy v případě výstavby větrných elektráren podle něj ale může ve Francii trvat až tři roky, což realizaci projektů zpožďuje. Dodal, že SER chystá legislativní návrhy, které mají pomoci cíle pro rok 2020 splnit.

Ve Francii jsou k dnešnímu dni instalovány větrné elektrárny o celkové kapacitě zhruba 6 GW. Pokud má ale Francie splnit svůj cíl a zvýšit do roku 2020 podíl výroby OZE na celkové spotřebě na slíbených 23 %, je třeba v oblasti větrné energie zvýšit instalovanou kapacitu na 25 GW, tvrdí šéf SER.

„Ještě není pozdě,“ uvedl Bal na tiskové konferenci. Je prý ale třeba se ozvat hned, protože „v roce 2015 už pozdě bude“.